Aktualne możliwości w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od opiatów

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is an attempt to analyse local solutions in the field of assistance to persons addicted to opiates. The work consists of three chapters. The first relates generally to the problem of addiction and presents mechanisms of action of opiates in the light of the literature of the subject. The text also describes the therapy and rehabilitation offer designed for users of opiates in the dispensary and stationary system, as well as activities in the area of harm reduction and postrehabilitation. The second chapter relates to the methodological foundations of my research and includes a formulated purpose, research problems, methods and research techniques, the characteristics of the study area (Małopolska region) and the characteristics of the surveyed population where the fundamental group of respondents are those addicted to opiates. For the purpose of my study the main problem was formulated as follows: "What kind of organization and internal and external resources of opiate addicts are necessary to implement the offer of assistance for those persons, in accordance with the existing needs of patients?". The diagnostic survey was used as the research method in which the technique of survey and interview techniques were used. The study included 100 respondents. The primary group consisted of people who are undergoing drug therapy (60 people). The questionnaire was conducted with people who have completed the treatment (10 people). 30 people formed the group of respondents included in this paper as "public opinion" and who expressed their attitude towards the research issue No. 5.The summary and conclusion of my thesis presents my own comments and reflections relating opiate addiction in Poland.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest próba zlustrowania lokalnych rozwiązań w sferze pomocy osobom uzależnionym od opiatów. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy odnosi się ogólnie do problematyki uzależnień, gdzie w świetle literatury przedmiotu przedstawione zostały mechanizmy działania opiatów. Tekst zawiera też opis oferty terapeutyczno – rehabilitacyjnej skierowanej do użytkowników opiatów w systemie ambulatoryjnym, stacjonarnym, jak również działań z zakresu redukcji szkód oraz postrehabilitacji. Rozdział drugi odnosi się do metodologicznych podstaw badań własnych zawiera sformułowany cel pracy, problemy badawcze, zastosowane metody i techniki badawcze, charakterystykę terenu badań (region małopolski) oraz charakterystykę badanej zbiorowości, gdzie podstawową grupą respondentów stanowią osoby uzależnione od opiatów. Na potrzeby własnych badań sformułowano następujący problem główny: „Jakie formy organizacyjne oraz zewnętrzne i wewnętrzne zasoby osób uzależnionych od opiatów są niezbędne, aby realizować pomocową ofertę względem tych osób, zgodnie z istniejącymi potrzebami pacjentów?”.W badaniach została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, w której zastosowano technikę ankiety oraz technikę wywiadu. Badaniem objęto 100 respondentów. Grupę podstawową stanowiły osoby będące w trakcie terapii uzależnień (60 osób). Wywiad kwestionariuszowy został przeprowadzony z osobami po zakończonym procesie leczeniu (10 osób). Grupę respondentów uwzględnioną w poniższej pracy, jako „opinia społeczna”, do której odnosi się problem badawczy nr 5 stanowiło 30 osób.W zakończeniu poniższej pracy dyplomowej zamieszczone są własne komentarze i refleksje odnoszące się do narkomanii opiatowej w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.contributor.authorKoszela, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:02:31Z
dc.date.available2020-07-14T19:02:31Z
dc.date.submitted2011-06-22pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-55717-117802pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170528
dc.languagepolpl
dc.subject.enAddiction, methadone, drugs, opiates, therapypl
dc.subject.plUzależnienie, metadon, narkotyki, opiaty, terapiapl
dc.titleAktualne możliwości w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od opiatówpl
dc.title.alternativeCurrent possibilities in treatment and rehabilitation of opiate addictspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is an attempt to analyse local solutions in the field of assistance to persons addicted to opiates. The work consists of three chapters. The first relates generally to the problem of addiction and presents mechanisms of action of opiates in the light of the literature of the subject. The text also describes the therapy and rehabilitation offer designed for users of opiates in the dispensary and stationary system, as well as activities in the area of harm reduction and postrehabilitation. The second chapter relates to the methodological foundations of my research and includes a formulated purpose, research problems, methods and research techniques, the characteristics of the study area (Małopolska region) and the characteristics of the surveyed population where the fundamental group of respondents are those addicted to opiates. For the purpose of my study the main problem was formulated as follows: "What kind of organization and internal and external resources of opiate addicts are necessary to implement the offer of assistance for those persons, in accordance with the existing needs of patients?". The diagnostic survey was used as the research method in which the technique of survey and interview techniques were used. The study included 100 respondents. The primary group consisted of people who are undergoing drug therapy (60 people). The questionnaire was conducted with people who have completed the treatment (10 people). 30 people formed the group of respondents included in this paper as "public opinion" and who expressed their attitude towards the research issue No. 5.The summary and conclusion of my thesis presents my own comments and reflections relating opiate addiction in Poland.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest próba zlustrowania lokalnych rozwiązań w sferze pomocy osobom uzależnionym od opiatów. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy odnosi się ogólnie do problematyki uzależnień, gdzie w świetle literatury przedmiotu przedstawione zostały mechanizmy działania opiatów. Tekst zawiera też opis oferty terapeutyczno – rehabilitacyjnej skierowanej do użytkowników opiatów w systemie ambulatoryjnym, stacjonarnym, jak również działań z zakresu redukcji szkód oraz postrehabilitacji. Rozdział drugi odnosi się do metodologicznych podstaw badań własnych zawiera sformułowany cel pracy, problemy badawcze, zastosowane metody i techniki badawcze, charakterystykę terenu badań (region małopolski) oraz charakterystykę badanej zbiorowości, gdzie podstawową grupą respondentów stanowią osoby uzależnione od opiatów. Na potrzeby własnych badań sformułowano następujący problem główny: „Jakie formy organizacyjne oraz zewnętrzne i wewnętrzne zasoby osób uzależnionych od opiatów są niezbędne, aby realizować pomocową ofertę względem tych osób, zgodnie z istniejącymi potrzebami pacjentów?”.W badaniach została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, w której zastosowano technikę ankiety oraz technikę wywiadu. Badaniem objęto 100 respondentów. Grupę podstawową stanowiły osoby będące w trakcie terapii uzależnień (60 osób). Wywiad kwestionariuszowy został przeprowadzony z osobami po zakończonym procesie leczeniu (10 osób). Grupę respondentów uwzględnioną w poniższej pracy, jako „opinia społeczna”, do której odnosi się problem badawczy nr 5 stanowiło 30 osób.W zakończeniu poniższej pracy dyplomowej zamieszczone są własne komentarze i refleksje odnoszące się do narkomanii opiatowej w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.contributor.authorpl
Koszela, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:02:31Z
dc.date.available
2020-07-14T19:02:31Z
dc.date.submittedpl
2011-06-22
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-55717-117802
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170528
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Addiction, methadone, drugs, opiates, therapy
dc.subject.plpl
Uzależnienie, metadon, narkotyki, opiaty, terapia
dc.titlepl
Aktualne możliwości w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od opiatów
dc.title.alternativepl
Current possibilities in treatment and rehabilitation of opiate addicts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Kielce
8
Krakow
7
Dublin
4
Warsaw
4
Przeworsk
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Gdynia
2
Częstochowa
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available