Polimorfizm genu 6Pgdh u rozkruszka hiacyntowego w kontekście zmienności środowiska.

master
dc.abstract.enThe aim of my experience was to investigate how temperatures of 8oC, 12oC and 24oC influence the reproductive success of male Rhizoglyphus robini, which differ in their 6Pgdh variant (allel S/allel F). My experiment was to find out how temperature affects the relative reproductive success of SF males compared to SS males. I had not considered FF males because they were too few to draw any reasonable conclusions from them.The statistical analysis showed no significant differences (p = 0. 44), which means that I could not find any association between temperature fluctuations and the relative reproductive success of SF males compared to SS males. Perhaps this is the reason why the number of data is too small, but we can conclude that the environmental impact in this case is not strong enough to detect it. Previous studies (Skwierinska et al. , 2020) suggest that temperature influences the frequency of the 6Pgdh allele, so the reproductive success of male mites should also changing in different temperatures.pl
dc.abstract.plCelem mojego doświadczenia było zbadanie w jaki sposób temperatury – 8oC, 12oC oraz 24oC – wpływają na sukces reprodukcyjny samców Rhizoglyphus robini, które różnią się od siebie wariantem genu 6Pgdh (allel S/allel F). Mój eksperyment polegał na sprawdzeniu, jak temperatura wpływa na relatywny sukces reprodukcyjny samców SF w stosunku do samców SS. W moich badaniach nie brałam pod uwagę samców FF, ponieważ było ich zbyt mało, aby móc wyciągnąć sensowne wnioski. Analiza statystyczna nie wykazała żadnych istotnych różnic (p=0,44), co znaczy, że nie wykryłam zależności pomiędzy zmieniającą się temperaturą a relatywnym sukcesem reprodukcyjnym samców SF względem samców SS. Być może jest to przyczyna zbyt małej liczby danych, natomiast można wywnioskować, że efekt środowiskowy w tym przypadku nie jest na tyle silny, aby go wykryć. Wcześniejsze badania (Skwierzyńska i in., 2020) sugerują, że temperatura wpływa na frekwencję alleli genu 6Pgdh, dlatego też można przypuszczać, że sukces reprodukcyjny samców roztoczy także powinien zmieniać się wraz ze zmieniającą się temperaturą otoczenia.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127155 pl
dc.contributor.authorCygnar, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127155 pl
dc.contributor.reviewerKorona, Ryszard - 129139 pl
dc.date.accessioned2022-07-25T21:38:47Z
dc.date.available2022-07-25T21:38:47Z
dc.date.submitted2022-07-21pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-155984-253199pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297830
dc.languagepolpl
dc.subject.entemperature, Rhizoglyphus robini, reproductive successpl
dc.subject.pltemperatura, Rhizoglyphus robini, sukces reprodukcyjnypl
dc.titlePolimorfizm genu 6Pgdh u rozkruszka hiacyntowego w kontekście zmienności środowiska.pl
dc.title.alternativePolymorphism of the 6Pgdh gene in Rhizoglyphus robini in the context of environmental variabilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my experience was to investigate how temperatures of 8oC, 12oC and 24oC influence the reproductive success of male Rhizoglyphus robini, which differ in their 6Pgdh variant (allel S/allel F). My experiment was to find out how temperature affects the relative reproductive success of SF males compared to SS males. I had not considered FF males because they were too few to draw any reasonable conclusions from them.The statistical analysis showed no significant differences (p = 0. 44), which means that I could not find any association between temperature fluctuations and the relative reproductive success of SF males compared to SS males. Perhaps this is the reason why the number of data is too small, but we can conclude that the environmental impact in this case is not strong enough to detect it. Previous studies (Skwierinska et al. , 2020) suggest that temperature influences the frequency of the 6Pgdh allele, so the reproductive success of male mites should also changing in different temperatures.
dc.abstract.plpl
Celem mojego doświadczenia było zbadanie w jaki sposób temperatury – 8oC, 12oC oraz 24oC – wpływają na sukces reprodukcyjny samców Rhizoglyphus robini, które różnią się od siebie wariantem genu 6Pgdh (allel S/allel F). Mój eksperyment polegał na sprawdzeniu, jak temperatura wpływa na relatywny sukces reprodukcyjny samców SF w stosunku do samców SS. W moich badaniach nie brałam pod uwagę samców FF, ponieważ było ich zbyt mało, aby móc wyciągnąć sensowne wnioski. Analiza statystyczna nie wykazała żadnych istotnych różnic (p=0,44), co znaczy, że nie wykryłam zależności pomiędzy zmieniającą się temperaturą a relatywnym sukcesem reprodukcyjnym samców SF względem samców SS. Być może jest to przyczyna zbyt małej liczby danych, natomiast można wywnioskować, że efekt środowiskowy w tym przypadku nie jest na tyle silny, aby go wykryć. Wcześniejsze badania (Skwierzyńska i in., 2020) sugerują, że temperatura wpływa na frekwencję alleli genu 6Pgdh, dlatego też można przypuszczać, że sukces reprodukcyjny samców roztoczy także powinien zmieniać się wraz ze zmieniającą się temperaturą otoczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127155
dc.contributor.authorpl
Cygnar, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127155
dc.contributor.reviewerpl
Korona, Ryszard - 129139
dc.date.accessioned
2022-07-25T21:38:47Z
dc.date.available
2022-07-25T21:38:47Z
dc.date.submittedpl
2022-07-21
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155984-253199
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297830
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
temperature, Rhizoglyphus robini, reproductive success
dc.subject.plpl
temperatura, Rhizoglyphus robini, sukces reprodukcyjny
dc.titlepl
Polimorfizm genu 6Pgdh u rozkruszka hiacyntowego w kontekście zmienności środowiska.
dc.title.alternativepl
Polymorphism of the 6Pgdh gene in Rhizoglyphus robini in the context of environmental variability
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections