Wpływ chronicznego deficytu snu na proces hamowania podczas wykonywania zadania go/nogo.

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is to question the impact of chronic sleep deficit on the efficiency of inhibition during the performance of go/nogo task. Chronic sleep deficit is the result of regular shortening of the duration of sleep during the night. Sleep debt, which arises as a result, causes lower efficiency and effectiveness in performed activities during a day. Process, that largely determines the degree of effectiveness of performed activities, is the process of inhibition, which is an aspect of executive function responsible for blocking neuronal, mental or behavioral activity inadvisable at the time. Both research areas, chronic sleep deficit and inhibition process, have not been the subject of many experiments yet. However, due to the frequency of the occurrence of chronic sleep deficit and because of the important role of inhibition in the effective functioning of human in his environment, it seems that more attention should be given to the aforementioned issues. The aim of the experiment presented in this study was to determine whether chronic sleep deficit affects the efficiency of inhibition.25 women aged from 19 to 30 years have participated in the experiment. The results of the statistical analysis of the collected data indicate that the subjects committed significantly more errors in the prepotent response inhibition in the state of chronic sleep deficit, at times of lower efficiency of the inhibition process that are conditioned by the influence of the circadian process. Therefore, the results of this experiment suggest that in the state of chronic sleep deficit, interaction between circadian and homeostatic process leads to higher performance deterioration in task requiring inhibition of prepotent response.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie wpływu chronicznego deficytu snu na wydajność procesu hamowania podczas wykonywania zadania go/nogo. Chroniczny deficyt snu powstaje w wyniku regularnego skracania czasu trwania snu w ciągu doby. Powstały w efekcie dług snu skutkuje obniżeniem skuteczności i efektywności wykonywanych w ciągu dnia działań. Procesem, który w znacznym stopniu warunkuje stopień skuteczności wykonywanych działań jest proces hamowania będący aspektem funkcji wykonawczych, odpowiedzialny za powstrzymywanie niepożądanej w danym momencie aktywności neuronalnej, mentalnej bądź behawioralnej. Wskazane obszary badawcze, tj. zarówno chroniczny deficytu snu jak i proces hamowania nie były do tej pory przedmiotem wielu eksperymentów. Jednak ze względu na częstotliwość występowania chronicznego deficytu snu oraz ze względu na istotną rolę procesu hamowania w efektywnym funkcjonowaniu człowieka w środowisku wydaje się, iż wspomnianym zagadnieniom należy poświęcić więcej uwagi. Celem eksperymentu przedstawionego w niniejszej pracy było sprawdzenie czy chroniczny deficyt snu wpływa negatywnie na wydajność procesu hamowania.W eksperymencie wzięło udział 25 kobiet w wieku od 19 do 30 lat. Wyniki analizy statystycznej zebranych danych wskazują, iż osoby badane popełniły istotnie więcej błędów w zakresie hamowania dominującej reakcji w warunku chronicznego deficytu snu, w porach obniżenia wydajności tego procesu, które są warunkowane wpływem procesu cyrkadialnego. Wyniki niniejszego eksperymentu wskazują zatem, iż w stanie chronicznego deficytu snu interakcja procesu cyrkadialnego oraz potrzeby snu prowadzi do większego niż w warunkach wyspania pogorszenia wydajności procesu hamowania w zakresie powstrzymania się od wykonania reakcji automatycznej, celem niereagowania bądź wykonania mniej typowej reakcji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorFąfrowicz, Magdalena - 127888 pl
dc.contributor.authorLewandowska, Korynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerFąfrowicz, Magdalena - 127888 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:31:37Z
dc.date.available2020-07-20T17:31:37Z
dc.date.submitted2011-10-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-60467-36573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174079
dc.subject.enchronic sleep deficit, inhibition, go/nogo taskpl
dc.subject.otherchroniczny deficyt snu, proces hamowania, zadanie go/nogopl
dc.titleWpływ chronicznego deficytu snu na proces hamowania podczas wykonywania zadania go/nogo.pl
dc.title.alternativeImpact of the chronic sleep deficit on inhibition process during performance of a go/nogo task.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is to question the impact of chronic sleep deficit on the efficiency of inhibition during the performance of go/nogo task. Chronic sleep deficit is the result of regular shortening of the duration of sleep during the night. Sleep debt, which arises as a result, causes lower efficiency and effectiveness in performed activities during a day. Process, that largely determines the degree of effectiveness of performed activities, is the process of inhibition, which is an aspect of executive function responsible for blocking neuronal, mental or behavioral activity inadvisable at the time. Both research areas, chronic sleep deficit and inhibition process, have not been the subject of many experiments yet. However, due to the frequency of the occurrence of chronic sleep deficit and because of the important role of inhibition in the effective functioning of human in his environment, it seems that more attention should be given to the aforementioned issues. The aim of the experiment presented in this study was to determine whether chronic sleep deficit affects the efficiency of inhibition.25 women aged from 19 to 30 years have participated in the experiment. The results of the statistical analysis of the collected data indicate that the subjects committed significantly more errors in the prepotent response inhibition in the state of chronic sleep deficit, at times of lower efficiency of the inhibition process that are conditioned by the influence of the circadian process. Therefore, the results of this experiment suggest that in the state of chronic sleep deficit, interaction between circadian and homeostatic process leads to higher performance deterioration in task requiring inhibition of prepotent response.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie wpływu chronicznego deficytu snu na wydajność procesu hamowania podczas wykonywania zadania go/nogo. Chroniczny deficyt snu powstaje w wyniku regularnego skracania czasu trwania snu w ciągu doby. Powstały w efekcie dług snu skutkuje obniżeniem skuteczności i efektywności wykonywanych w ciągu dnia działań. Procesem, który w znacznym stopniu warunkuje stopień skuteczności wykonywanych działań jest proces hamowania będący aspektem funkcji wykonawczych, odpowiedzialny za powstrzymywanie niepożądanej w danym momencie aktywności neuronalnej, mentalnej bądź behawioralnej. Wskazane obszary badawcze, tj. zarówno chroniczny deficytu snu jak i proces hamowania nie były do tej pory przedmiotem wielu eksperymentów. Jednak ze względu na częstotliwość występowania chronicznego deficytu snu oraz ze względu na istotną rolę procesu hamowania w efektywnym funkcjonowaniu człowieka w środowisku wydaje się, iż wspomnianym zagadnieniom należy poświęcić więcej uwagi. Celem eksperymentu przedstawionego w niniejszej pracy było sprawdzenie czy chroniczny deficyt snu wpływa negatywnie na wydajność procesu hamowania.W eksperymencie wzięło udział 25 kobiet w wieku od 19 do 30 lat. Wyniki analizy statystycznej zebranych danych wskazują, iż osoby badane popełniły istotnie więcej błędów w zakresie hamowania dominującej reakcji w warunku chronicznego deficytu snu, w porach obniżenia wydajności tego procesu, które są warunkowane wpływem procesu cyrkadialnego. Wyniki niniejszego eksperymentu wskazują zatem, iż w stanie chronicznego deficytu snu interakcja procesu cyrkadialnego oraz potrzeby snu prowadzi do większego niż w warunkach wyspania pogorszenia wydajności procesu hamowania w zakresie powstrzymania się od wykonania reakcji automatycznej, celem niereagowania bądź wykonania mniej typowej reakcji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Fąfrowicz, Magdalena - 127888
dc.contributor.authorpl
Lewandowska, Koryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Fąfrowicz, Magdalena - 127888
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:31:37Z
dc.date.available
2020-07-20T17:31:37Z
dc.date.submittedpl
2011-10-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-60467-36573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174079
dc.subject.enpl
chronic sleep deficit, inhibition, go/nogo task
dc.subject.otherpl
chroniczny deficyt snu, proces hamowania, zadanie go/nogo
dc.titlepl
Wpływ chronicznego deficytu snu na proces hamowania podczas wykonywania zadania go/nogo.
dc.title.alternativepl
Impact of the chronic sleep deficit on inhibition process during performance of a go/nogo task.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Łuków
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Klimontów
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available