Erotyzacja ciała w reklamie XXI wieku, Perspektywa światowa i Polska

master
dc.abstract.enThe thesis provides a comprehensive study of body eroticization aspects observed in various forms of modern advertising, including a constant evolution of the market over the course of last two decades. The discussion is focused on recently observed trends of intentional manipulation of consumers’ emotions by means of erotic references introduction. Oftentimes, in the most vulgar manner and only to ensure better recognition of a brand or a product in the public space. The Author provides description of various examples of erotic references being used in modern advertisements along with their predicted influence on customers. In order to prove the given data a detailed verbal and visual analysis of an Adidas advertisement was performed. Additionally, the quantitative empirical study was introduced through a diagnostic survey. The survey was conducted on a group of 100 responders randomly chosen from students of Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej of UJ. Results of this study revealed a very noticeable presence of erotic references in advertisements and confirmed their role not only to attract wider audience attention but also to enhance product recognition. Female participants tended to be offended and outraged, demanding to ban mentioned references whereas the majority of male responders appeared to fully accept discussed advertisements. What is more, according to the survey there can be observed a strict distinction in reception of particular advertising material. While a single advertisement can be viewed as abusive and inappropriate by a female customer, in the same time responders of opposing sex often evaluate it as creative or even funny.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest rola erotyzacji ciała w reklamie i przemiany jakie zaszły w tym zakresie na przełomie ostatnich dwudziestu lat. Główną tezę rozprawy stanowi stwierdzenie, iż współcześnie manipuluje się emocjami odbiorcy – konsumenta, wykorzystując do tego celu motywy erotyczne w bezpośredniej, nierzadko wulgarnej formie. Wszystko to po to, by wpłynąć na lepsze zapamiętanie czy zauważenie reklamowanych produktów. W pracy ukazano więc przykłady wykorzystania motywów seksualnych w reklamie XXI wieku a także podjęto próbę określenia sposobu, w jaki przekazy takie są postrzegane przez odbiorców. W tym celu dokonano szczegółowej analizy werbalno – wizualnej reklamy firmy Adidas oraz przeprowadzono ilościowe badania empiryczne, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Do badania ankietowego zaproszono przypadkowo spotkanych studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w tym badaniu. Próba badawcza liczyła 100 osób. W świetle wyników badań stwierdzono, że wątki erotyczne w reklamach nie tylko przyciągają uwagę odbiorców ale także wpływają na ich emocje i lepsze zapamiętanie reklamowanego produktu. Okazało się też, że to głównie kobiety czują się oburzone reklamami z motywami seksualnymi i uważają, że powinny być zakazane, mężczyznom reklamy te zupełnie nie przeszkadzają. Ponadto badania wykazały, że istnieją znaczące różnice między kobietami a mężczyznami w odbiorze konkretnych reklam z elementami erotycznymi. Te same przekazy reklamowe, które kobiety uważają za nieetyczne, oburzające i wulgarne dla mężczyzn są zabawne, kreatynę i przyjemne dla oka.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSkorus, Jacekpl
dc.contributor.authorJasińska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerSkorus, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:13:32Z
dc.date.available2020-07-27T08:13:32Z
dc.date.submitted2017-07-13pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-115715-204589pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221055
dc.languagepolpl
dc.subject.enEROTICISM – ADVERTISMENT EROTICISATION – ADVERTISEMENT – CONTROVERSIAL ADVERTISEMENTpl
dc.subject.plEROTYZM - EROTYZACJA REKLAMY - REKLAMA – REKLAMA KONTROWERSYJNApl
dc.titleErotyzacja ciała w reklamie XXI wieku, Perspektywa światowa i Polskapl
dc.title.alternativeBody eroticization in 21st century advertising. World and Polish perspectivepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis provides a comprehensive study of body eroticization aspects observed in various forms of modern advertising, including a constant evolution of the market over the course of last two decades. The discussion is focused on recently observed trends of intentional manipulation of consumers’ emotions by means of erotic references introduction. Oftentimes, in the most vulgar manner and only to ensure better recognition of a brand or a product in the public space. The Author provides description of various examples of erotic references being used in modern advertisements along with their predicted influence on customers. In order to prove the given data a detailed verbal and visual analysis of an Adidas advertisement was performed. Additionally, the quantitative empirical study was introduced through a diagnostic survey. The survey was conducted on a group of 100 responders randomly chosen from students of Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej of UJ. Results of this study revealed a very noticeable presence of erotic references in advertisements and confirmed their role not only to attract wider audience attention but also to enhance product recognition. Female participants tended to be offended and outraged, demanding to ban mentioned references whereas the majority of male responders appeared to fully accept discussed advertisements. What is more, according to the survey there can be observed a strict distinction in reception of particular advertising material. While a single advertisement can be viewed as abusive and inappropriate by a female customer, in the same time responders of opposing sex often evaluate it as creative or even funny.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest rola erotyzacji ciała w reklamie i przemiany jakie zaszły w tym zakresie na przełomie ostatnich dwudziestu lat. Główną tezę rozprawy stanowi stwierdzenie, iż współcześnie manipuluje się emocjami odbiorcy – konsumenta, wykorzystując do tego celu motywy erotyczne w bezpośredniej, nierzadko wulgarnej formie. Wszystko to po to, by wpłynąć na lepsze zapamiętanie czy zauważenie reklamowanych produktów. W pracy ukazano więc przykłady wykorzystania motywów seksualnych w reklamie XXI wieku a także podjęto próbę określenia sposobu, w jaki przekazy takie są postrzegane przez odbiorców. W tym celu dokonano szczegółowej analizy werbalno – wizualnej reklamy firmy Adidas oraz przeprowadzono ilościowe badania empiryczne, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego. Do badania ankietowego zaproszono przypadkowo spotkanych studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w tym badaniu. Próba badawcza liczyła 100 osób. W świetle wyników badań stwierdzono, że wątki erotyczne w reklamach nie tylko przyciągają uwagę odbiorców ale także wpływają na ich emocje i lepsze zapamiętanie reklamowanego produktu. Okazało się też, że to głównie kobiety czują się oburzone reklamami z motywami seksualnymi i uważają, że powinny być zakazane, mężczyznom reklamy te zupełnie nie przeszkadzają. Ponadto badania wykazały, że istnieją znaczące różnice między kobietami a mężczyznami w odbiorze konkretnych reklam z elementami erotycznymi. Te same przekazy reklamowe, które kobiety uważają za nieetyczne, oburzające i wulgarne dla mężczyzn są zabawne, kreatynę i przyjemne dla oka.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Skorus, Jacek
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Skorus, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:13:32Z
dc.date.available
2020-07-27T08:13:32Z
dc.date.submittedpl
2017-07-13
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-115715-204589
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221055
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EROTICISM – ADVERTISMENT EROTICISATION – ADVERTISEMENT – CONTROVERSIAL ADVERTISEMENT
dc.subject.plpl
EROTYZM - EROTYZACJA REKLAMY - REKLAMA – REKLAMA KONTROWERSYJNA
dc.titlepl
Erotyzacja ciała w reklamie XXI wieku, Perspektywa światowa i Polska
dc.title.alternativepl
Body eroticization in 21st century advertising. World and Polish perspective
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Gliwice
2
Konstancin-Jeziorna
2
Puszczykowo
2
Warsaw
2
Zambrów
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available