Polityka Energetyczna Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThis thesis is an analysis of the energy policy of the European Union. It shows the various stages of evolution of this policy since the foundation of the European Coal and Steel Community until 2010. Key elements of current EU energy policy to which are: energy security, sustainable development with respect for the environment and internal energy market functioning under principles of economic competition, were characterized. The thesis describes also the energy potential of the EU and the problems connected with the growing demand for energy and dependence on energy supplies from third countries.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca magisterska jest analizą prowadzonej przez Unię Europejską polityki energetycznej. Przedstawia poszczególne etapy jej ewolucji od momentu powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali aż po rok 2010. Charakteryzuje także kluczowe elementy obecnej unijnej polityki energetycznej, do jakich należą: bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz stworzenie wewnętrznego rynku energii, funkcjonującego w oparciu o zasady konkurencji gospodarczej. Opisuje potencjał energetyczny UE i problematykę związaną z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i uzależnieniem od dostaw surowców energetycznych z państw trzecich. Praca prezentuje także dorobek prawny Unii oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące sektora energetycznego. W sposób dość szczegółowy opisuje regulacje unijnych aktów prawa pochodnego oraz pierwotnego, odnoszące się do kwestii liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu w państwach członkowskich.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorKozioł, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:15:57Z
dc.date.available2020-07-14T18:15:57Z
dc.date.submitted2011-06-17pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-54832-19757pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169789
dc.subject.enEuropean Union, energy policy, Energy Directives, internal energy market, energy security.pl
dc.subject.otherUnia Europejska, polityka energetyczna, dyrektywy energetyczne, wewnętrzny rynek energii, bezpieczeństwo energetyczne.pl
dc.titlePolityka Energetyczna Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeEnergy Policy of the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an analysis of the energy policy of the European Union. It shows the various stages of evolution of this policy since the foundation of the European Coal and Steel Community until 2010. Key elements of current EU energy policy to which are: energy security, sustainable development with respect for the environment and internal energy market functioning under principles of economic competition, were characterized. The thesis describes also the energy potential of the EU and the problems connected with the growing demand for energy and dependence on energy supplies from third countries.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca magisterska jest analizą prowadzonej przez Unię Europejską polityki energetycznej. Przedstawia poszczególne etapy jej ewolucji od momentu powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali aż po rok 2010. Charakteryzuje także kluczowe elementy obecnej unijnej polityki energetycznej, do jakich należą: bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz stworzenie wewnętrznego rynku energii, funkcjonującego w oparciu o zasady konkurencji gospodarczej. Opisuje potencjał energetyczny UE i problematykę związaną z rosnącym zapotrzebowaniem na energię i uzależnieniem od dostaw surowców energetycznych z państw trzecich. Praca prezentuje także dorobek prawny Unii oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące sektora energetycznego. W sposób dość szczegółowy opisuje regulacje unijnych aktów prawa pochodnego oraz pierwotnego, odnoszące się do kwestii liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu w państwach członkowskich.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Kozioł, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:15:57Z
dc.date.available
2020-07-14T18:15:57Z
dc.date.submittedpl
2011-06-17
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-54832-19757
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169789
dc.subject.enpl
European Union, energy policy, Energy Directives, internal energy market, energy security.
dc.subject.otherpl
Unia Europejska, polityka energetyczna, dyrektywy energetyczne, wewnętrzny rynek energii, bezpieczeństwo energetyczne.
dc.titlepl
Polityka Energetyczna Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Energy Policy of the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Opole
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Lodz
2
Auckland
1
Boardman
1
Chorzów
1
Ruda Śląska
1
Torun
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available