Kreowanie wizerunku kierowców driftingowych w mediach społecznościowych na przykładzie zawodników ligi Formula Drift

master
dc.abstract.enThe athlete brand plays a vast role in the sports market, because it allows them to build strong relationships with supporters, and thus - strengthens their loyalty to the player. This is also important from the perspective of drifting drivers because it allows them to stand out in a competitive market. Drifters use social media to create the image of their brand, which is extremely helpful in developing and strengthening relationships with fans.The purpose of this work was to identify which dimensions of the athlete brand and what types of posts in social media generate the greatest involvement of users who follow the activity of drifting drivers on social media platforms. The work presents the essence of the athlete brand, its benefits and describes the process of creating a brand image. Particular attention was paid to the role of social media in building the athlete brand. Also, attempts were made to present the genesis of drifting and the characteristics of this discipline, as well as the organizational and media aspects of the Formula Drift drifting series. To conduct the analysis, data from Facebook and Instagram posts published in 2019 on the profiles of three drifters were collected. Variables such as publication date, post type, dimension and sub-dimension of the athlete brand, number of reactions, number of shares and number of views were taken into consideration.The study showed that the greatest involvement of social media users is generated by videos. However, the topics Internet users find most interesting vary depending on the medium - the most engaging content on Facebook are posts depicting the driving style and sports skills of the driver, his external appearance and other cars, while on Instagram posts about service work, technical aspects, driver’s sports car as well as the other cars bring more attention. It has been observed that the profiles of the tested drivers have a seasonality phenomenon manifested by a decrease in social media activity outside the drifting season.pl
dc.abstract.plMarka sportowca odgrywa ogromną rolę na rynku sportowym, ponieważ pozwala budować silne relacje z kibicami, a co za tym idzie – wzmacnia ich lojalność wobec zawodnika. Jest to istotne również z perspektywy kierowców driftingowych, ponieważ dzięki temu mogą oni wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Do kreowania wizerunku swojej marki wykorzystują oni przede wszystkim media społecznościowe, które są niezwykle pomocne w rozwijaniu i umacnianiu więzi z fanami.Celem niniejszej pracy była identyfikacja tych wymiarów marki osobistej sportowca i rodzajów postów w mediach społecznościowych, które generują największe zaangażowanie użytkowników śledzących aktywność kierowców driftingowych na tych platformach. W pracy przedstawiono istotę marki sportowca, płynące z niej korzyści oraz opisano, jak wygląda proces kreowania jej wizerunku. Szczególną uwagę zwrócono na rolę mediów społecznościowych w budowaniu marki osobistej sportowca. Ponadto, podjęto się próby przedstawienia genezy driftingu i charakterystyki tej dyscypliny, a także przybliżono aspekty organizacyjno-medialne serii driftingowej Formula Drift. Do przeprowadzenia analizy zebrano dane dotyczące postów opublikowanych na profilach trzech drifterów na Facebooku i Instagramie w roku 2019. Wzięto pod uwagę takie zmienne, jak data publikacji, rodzaj postu, wymiar i sub-wymiar marki sportowca, liczbę reakcji, liczbę udostepnień i liczbę wyświetleń.Badanie wykazało, że największe zaangażowanie użytkowników mediów społecznościowych generują filmy. Natomiast, tematyka, która najbardziej ciekawi internautów różni się w zależności od medium – na Facebooku najbardziej angażujące treści to te przedstawiające styl jazdy i umiejętności sportowe kierowcy, jego wygląd zewnętrzny i inne samochody, podczas gdy na Instagramie są to wpisy na temat prac serwisowych i aspektów technicznych, samochodu sportowego kierowcy oraz innych samochodów. Zaobserwowano, że na profilach badanych kierowców występuje zjawisko sezonowości przejawiające się poprzez zmniejszenie aktywności w mediach społecznościowych poza sezonem driftingowym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNessel, Karolinapl
dc.contributor.authorFarbaniec, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:08:31Z
dc.date.available2020-07-28T06:08:31Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-140541-211670pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240697
dc.languagepolpl
dc.subject.enATHLETE BRAND – BRAND IMAGE – DRIFTING – MOTOR SPORTS – SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plDRIFTING – MARKA SPORTOWCA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – SPORTY MOTOROWE – WIZERUNEKpl
dc.titleKreowanie wizerunku kierowców driftingowych w mediach społecznościowych na przykładzie zawodników ligi Formula Driftpl
dc.title.alternativeCreating brand image of drifting drivers in social media on example of Formula Drift driverspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The athlete brand plays a vast role in the sports market, because it allows them to build strong relationships with supporters, and thus - strengthens their loyalty to the player. This is also important from the perspective of drifting drivers because it allows them to stand out in a competitive market. Drifters use social media to create the image of their brand, which is extremely helpful in developing and strengthening relationships with fans.The purpose of this work was to identify which dimensions of the athlete brand and what types of posts in social media generate the greatest involvement of users who follow the activity of drifting drivers on social media platforms. The work presents the essence of the athlete brand, its benefits and describes the process of creating a brand image. Particular attention was paid to the role of social media in building the athlete brand. Also, attempts were made to present the genesis of drifting and the characteristics of this discipline, as well as the organizational and media aspects of the Formula Drift drifting series. To conduct the analysis, data from Facebook and Instagram posts published in 2019 on the profiles of three drifters were collected. Variables such as publication date, post type, dimension and sub-dimension of the athlete brand, number of reactions, number of shares and number of views were taken into consideration.The study showed that the greatest involvement of social media users is generated by videos. However, the topics Internet users find most interesting vary depending on the medium - the most engaging content on Facebook are posts depicting the driving style and sports skills of the driver, his external appearance and other cars, while on Instagram posts about service work, technical aspects, driver’s sports car as well as the other cars bring more attention. It has been observed that the profiles of the tested drivers have a seasonality phenomenon manifested by a decrease in social media activity outside the drifting season.
dc.abstract.plpl
Marka sportowca odgrywa ogromną rolę na rynku sportowym, ponieważ pozwala budować silne relacje z kibicami, a co za tym idzie – wzmacnia ich lojalność wobec zawodnika. Jest to istotne również z perspektywy kierowców driftingowych, ponieważ dzięki temu mogą oni wyróżnić się na konkurencyjnym rynku. Do kreowania wizerunku swojej marki wykorzystują oni przede wszystkim media społecznościowe, które są niezwykle pomocne w rozwijaniu i umacnianiu więzi z fanami.Celem niniejszej pracy była identyfikacja tych wymiarów marki osobistej sportowca i rodzajów postów w mediach społecznościowych, które generują największe zaangażowanie użytkowników śledzących aktywność kierowców driftingowych na tych platformach. W pracy przedstawiono istotę marki sportowca, płynące z niej korzyści oraz opisano, jak wygląda proces kreowania jej wizerunku. Szczególną uwagę zwrócono na rolę mediów społecznościowych w budowaniu marki osobistej sportowca. Ponadto, podjęto się próby przedstawienia genezy driftingu i charakterystyki tej dyscypliny, a także przybliżono aspekty organizacyjno-medialne serii driftingowej Formula Drift. Do przeprowadzenia analizy zebrano dane dotyczące postów opublikowanych na profilach trzech drifterów na Facebooku i Instagramie w roku 2019. Wzięto pod uwagę takie zmienne, jak data publikacji, rodzaj postu, wymiar i sub-wymiar marki sportowca, liczbę reakcji, liczbę udostepnień i liczbę wyświetleń.Badanie wykazało, że największe zaangażowanie użytkowników mediów społecznościowych generują filmy. Natomiast, tematyka, która najbardziej ciekawi internautów różni się w zależności od medium – na Facebooku najbardziej angażujące treści to te przedstawiające styl jazdy i umiejętności sportowe kierowcy, jego wygląd zewnętrzny i inne samochody, podczas gdy na Instagramie są to wpisy na temat prac serwisowych i aspektów technicznych, samochodu sportowego kierowcy oraz innych samochodów. Zaobserwowano, że na profilach badanych kierowców występuje zjawisko sezonowości przejawiające się poprzez zmniejszenie aktywności w mediach społecznościowych poza sezonem driftingowym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nessel, Karolina
dc.contributor.authorpl
Farbaniec, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:08:31Z
dc.date.available
2020-07-28T06:08:31Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-140541-211670
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240697
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ATHLETE BRAND – BRAND IMAGE – DRIFTING – MOTOR SPORTS – SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
DRIFTING – MARKA SPORTOWCA – MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – SPORTY MOTOROWE – WIZERUNEK
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku kierowców driftingowych w mediach społecznościowych na przykładzie zawodników ligi Formula Drift
dc.title.alternativepl
Creating brand image of drifting drivers in social media on example of Formula Drift drivers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Krakow
13
Warsaw
12
Wroclaw
3
Dublin
2
Poznan
2
Sosnowiec
2
Bytów
1
Ełk
1
Garanhuns
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available