Satysfakcja z pracy i proaktywność a satysfakcja ze związku

master
dc.abstract.enIn the Master Thesis called “Work satisfaction and proactivity and relationship satisfaction” the aim of the study was to check the relation between relationship satisfaction and job satisfaction and level of proactivity to see if there are any differences depending on the gender or the relationship status if it’s formal or informal. The study group consisted of 180 people (129 women and 51 men) aged between 19 to 65 being employed in any company and all were in heterosexual relationships. They were asked to complete Couples Satisfaction Index (CSI-32), Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) and General Proactivity Scale (GPS). Two out of four hypothesis were confirmed. The research showed that proactivity correlated positively with relationship satisfaction and it’s a predictor for the level of it. Results indicated also a higher work satisfaction in the group of people who are in formal relationships compared to those who are in informal relation. There was no correlation between work satisfaction and relationship satisfaction. The relationship between the variables values did not differ depending on gender.pl
dc.abstract.plCelem badania było sprawdzenie związku między satysfakcją ze związku a satysfakcją z pracy i poziomem proaktywności oraz zobaczenie czy występują jakiekolwiek różnice w zależności od płci bądź statusu związku, czy jest on formalny czy nie formalny. Grupa badana liczyła 180 osób (129 kobiet i 51 mężczyzn) w wieku od 19 do 65 będących zatrudnionymi w dowolnej firmie i wszyscy pozostawali w związkach heteroseksualnych. Zostali oni poproszeni o wypełnienie Skali Satysfakcji ze Związku (CSI-32), Minessocki Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy (MSQ) oraz Skalę Proaktywności Ogólnej (SPO). Dwie z czterech hipotez zostały potwierdzone. Badanie pokazało, że proaktywność jest pozytywnie skorelowana z satysfakcją ze związku i jest predyktorem jej poziomu. Wyniki wskazały również na wyższy poziom satysfakcji z pracy w grupie osób w związkach formalnych w porównaniu do tych pozostających w związkach nieformalnych. Nie wystąpiła korelacja pomiędzy satysfakcją z pracy a satysfakcją ze związku. Zależności między wartościami zmiennych nie różniły się ze względu na płeć.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorGrabowska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:38:09Z
dc.date.available2021-10-27T21:38:09Z
dc.date.submitted2021-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-147667-227132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281970
dc.languagepolpl
dc.subject.enrelationship satisfaction, work satisfaction, proactivitypl
dc.subject.plsatysfakcja ze związku, satysfakcja z pracy, proaktywnośćpl
dc.titleSatysfakcja z pracy i proaktywność a satysfakcja ze związkupl
dc.title.alternativeWork satisfaction and proactivity and relationship satisfaction.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the Master Thesis called “Work satisfaction and proactivity and relationship satisfaction” the aim of the study was to check the relation between relationship satisfaction and job satisfaction and level of proactivity to see if there are any differences depending on the gender or the relationship status if it’s formal or informal. The study group consisted of 180 people (129 women and 51 men) aged between 19 to 65 being employed in any company and all were in heterosexual relationships. They were asked to complete Couples Satisfaction Index (CSI-32), Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) and General Proactivity Scale (GPS). Two out of four hypothesis were confirmed. The research showed that proactivity correlated positively with relationship satisfaction and it’s a predictor for the level of it. Results indicated also a higher work satisfaction in the group of people who are in formal relationships compared to those who are in informal relation. There was no correlation between work satisfaction and relationship satisfaction. The relationship between the variables values did not differ depending on gender.
dc.abstract.plpl
Celem badania było sprawdzenie związku między satysfakcją ze związku a satysfakcją z pracy i poziomem proaktywności oraz zobaczenie czy występują jakiekolwiek różnice w zależności od płci bądź statusu związku, czy jest on formalny czy nie formalny. Grupa badana liczyła 180 osób (129 kobiet i 51 mężczyzn) w wieku od 19 do 65 będących zatrudnionymi w dowolnej firmie i wszyscy pozostawali w związkach heteroseksualnych. Zostali oni poproszeni o wypełnienie Skali Satysfakcji ze Związku (CSI-32), Minessocki Kwestionariusz Zadowolenia z Pracy (MSQ) oraz Skalę Proaktywności Ogólnej (SPO). Dwie z czterech hipotez zostały potwierdzone. Badanie pokazało, że proaktywność jest pozytywnie skorelowana z satysfakcją ze związku i jest predyktorem jej poziomu. Wyniki wskazały również na wyższy poziom satysfakcji z pracy w grupie osób w związkach formalnych w porównaniu do tych pozostających w związkach nieformalnych. Nie wystąpiła korelacja pomiędzy satysfakcją z pracy a satysfakcją ze związku. Zależności między wartościami zmiennych nie różniły się ze względu na płeć.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Grabowska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:38:09Z
dc.date.available
2021-10-27T21:38:09Z
dc.date.submittedpl
2021-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-147667-227132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281970
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
relationship satisfaction, work satisfaction, proactivity
dc.subject.plpl
satysfakcja ze związku, satysfakcja z pracy, proaktywność
dc.titlepl
Satysfakcja z pracy i proaktywność a satysfakcja ze związku
dc.title.alternativepl
Work satisfaction and proactivity and relationship satisfaction.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
392
Views per month
Views per city
Warsaw
80
Krakow
45
Poznan
30
Katowice
22
Wroclaw
20
Gdansk
11
Lodz
7
Gliwice
6
Torun
6
Bolesławiec
5

No access

No Thumbnail Available