Ropniaki opon mózgowo-rdzeniowych : problem nadal aktualny

2009
journal article
article
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Otolaryngologiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Katedra Otolaryngologiipl
dc.cm.date2021-06-10
dc.cm.id43491
dc.contributor.authorOleś, Krzysztof - 255160 pl
dc.contributor.authorSkładzień, Jacek - 133403 pl
dc.contributor.authorStręk, Paweł - 133521 pl
dc.contributor.authorWiatr, Maciej - 133758 pl
dc.contributor.authorTomik, Jerzy - 133674 pl
dc.contributor.authorPodziorny, Henryk - 200475 pl
dc.date.accessioned2021-06-14T06:49:38Z
dc.date.available2021-06-14T06:49:38Z
dc.date.issued2009pl
dc.date.openaccess132
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number11pl
dc.description.physical996-999pl
dc.description.points4
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume66pl
dc.identifier.issn0033-2240pl
dc.identifier.projectROD UJ / OSpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272964
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.relation.uri*
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enmeningeal empyemapl
dc.subject.enintracranial complicationspl
dc.subject.enantibiotic therapypl
dc.subject.plropniaki opon mózgowo-rdzeniowychpl
dc.subject.plpowikłania wewnątrzczaszkowepl
dc.subject.plterapia antybiotykowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRopniaki opon mózgowo-rdzeniowych : problem nadal aktualnypl
dc.title.alternativeMeningeal empyema : still actual topicpl
dc.title.journalPrzegląd Lekarskipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Otolaryngologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Katedra Otolaryngologii
dc.cm.date
2021-06-10
dc.cm.id
43491
dc.contributor.authorpl
Oleś, Krzysztof - 255160
dc.contributor.authorpl
Składzień, Jacek - 133403
dc.contributor.authorpl
Stręk, Paweł - 133521
dc.contributor.authorpl
Wiatr, Maciej - 133758
dc.contributor.authorpl
Tomik, Jerzy - 133674
dc.contributor.authorpl
Podziorny, Henryk - 200475
dc.date.accessioned
2021-06-14T06:49:38Z
dc.date.available
2021-06-14T06:49:38Z
dc.date.issuedpl
2009
dc.date.openaccess
132
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
11
dc.description.physicalpl
996-999
dc.description.points
4
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
66
dc.identifier.issnpl
0033-2240
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OS
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/272964
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.relation.uri*
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
meningeal empyema
dc.subject.enpl
intracranial complications
dc.subject.enpl
antibiotic therapy
dc.subject.plpl
ropniaki opon mózgowo-rdzeniowych
dc.subject.plpl
powikłania wewnątrzczaszkowe
dc.subject.plpl
terapia antybiotykowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ropniaki opon mózgowo-rdzeniowych : problem nadal aktualny
dc.title.alternativepl
Meningeal empyema : still actual topic
dc.title.journalpl
Przegląd Lekarski
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Downloads
oles_et-al_ropniaki_opon_mozgowo-rdzeniowych_2009.pdf
7