Wybrane aspekty polityki społecznej w europejskich państwach welfare state

master
dc.abstract.enThesis, Aspects of social policy in European welfare state countries, aims to show the diversity of social policy in the European Union. Given the diversity of welfare states work is based on a fundamental division in the state characterized by the Nordic system, Anglo-Saxon, Continental, Mediterranean and post-communist. The author has chosen accordingly Sweden, the United Kingdom, Germany, Italy and Poland as a country base for benchmarking. Since social policy is a broad issue focuses on the labor market and social security with particular emphasis on pension benefits. Due to the very different nature of social policy in European countries work is an attempt to compare its image in the EU countries the welfare state.The work consists of four chapters and conclusion. The first chapter describes what is social policy, providing a variety of definitions, its origins in the European Union and EU legislation devoted to work. The second chapter talks about the welfare state countries and their evolution and reconstruction. Another chapter is devoted to the labor market, the functioning of the European Union, issues related to the individual countries and the negative aspects occurring in correlation with the labor market. The final chapter describes the social security, with particular emphasis on pension benefits. The ending is an attempt to summarize all the workpl
dc.abstract.plPraca magisterska pt. Wybrane aspekty polityki społecznej w europejskich państwach welfare state ma na celu ukazanie różnorodności polityki społecznej w Unii Europejskiej. Mając na uwadze różnorodność państw opiekuńczych praca opiera się na podstawowym podziale na państwa charakteryzujące się systemem nordyckim, anglosaskim, kontynentalnym, śródziemnomorskim i postkomunistycznym. Autorka wybrała odpowiednio Szwecję, Wielką Brytanie, Francję, Hiszpanię i Polskę jako państwa bazowe do analizy porównawczej. Jako, że polityka społeczna jest szerokim zagadnieniem skupiono się na rynku pracy oraz zabezpieczeniach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter polityki społecznej w państwach europejskich praca jest próbą porównania jej obrazu w unijnych państwach welfare state. Praca składa się z czterech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział opisuje czym jest polityka społeczna, przedstawiając różnorodne definicje, jej genezę w Unii Europejskiej oraz ustawodawstwo unijne poświęcone tematyce pracy. Rozdział drugi mówi o państwach welfare state i ich ewolucji i przebudowie. Kolejny rozdział poświęcono rynkowi pracy, jego funkcjonowaniu w Unii Europejskiej, zagadnieniom związanym z poszczególnymi krajami oraz negatywnym aspektom występującym w korelacji z rynkiem pracy. Ostatni rozdział opisuje zabezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych. Zakończenie jest próbą podsumowania całej pracy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorMura, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:31:18Z
dc.date.available2020-07-24T19:31:18Z
dc.date.submitted2013-09-17pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-78339-79445pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190770
dc.languagepolpl
dc.subject.enWELFARE STATE- SOCIAL POLICY- EUROPEAN UNION -SOCIAL-SECURITY- LABOUR MARKETpl
dc.subject.plPAŃSTWO WELFARE STATE- POLITYKA SPOŁECZNA- UNIA EUROPEJSKA- ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE- RYNEK PRACYpl
dc.titleWybrane aspekty polityki społecznej w europejskich państwach welfare statepl
dc.title.alternativeAspects of social policy in European welfare state countries.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis, Aspects of social policy in European welfare state countries, aims to show the diversity of social policy in the European Union. Given the diversity of welfare states work is based on a fundamental division in the state characterized by the Nordic system, Anglo-Saxon, Continental, Mediterranean and post-communist. The author has chosen accordingly Sweden, the United Kingdom, Germany, Italy and Poland as a country base for benchmarking. Since social policy is a broad issue focuses on the labor market and social security with particular emphasis on pension benefits. Due to the very different nature of social policy in European countries work is an attempt to compare its image in the EU countries the welfare state.The work consists of four chapters and conclusion. The first chapter describes what is social policy, providing a variety of definitions, its origins in the European Union and EU legislation devoted to work. The second chapter talks about the welfare state countries and their evolution and reconstruction. Another chapter is devoted to the labor market, the functioning of the European Union, issues related to the individual countries and the negative aspects occurring in correlation with the labor market. The final chapter describes the social security, with particular emphasis on pension benefits. The ending is an attempt to summarize all the work
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pt. Wybrane aspekty polityki społecznej w europejskich państwach welfare state ma na celu ukazanie różnorodności polityki społecznej w Unii Europejskiej. Mając na uwadze różnorodność państw opiekuńczych praca opiera się na podstawowym podziale na państwa charakteryzujące się systemem nordyckim, anglosaskim, kontynentalnym, śródziemnomorskim i postkomunistycznym. Autorka wybrała odpowiednio Szwecję, Wielką Brytanie, Francję, Hiszpanię i Polskę jako państwa bazowe do analizy porównawczej. Jako, że polityka społeczna jest szerokim zagadnieniem skupiono się na rynku pracy oraz zabezpieczeniach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter polityki społecznej w państwach europejskich praca jest próbą porównania jej obrazu w unijnych państwach welfare state. Praca składa się z czterech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział opisuje czym jest polityka społeczna, przedstawiając różnorodne definicje, jej genezę w Unii Europejskiej oraz ustawodawstwo unijne poświęcone tematyce pracy. Rozdział drugi mówi o państwach welfare state i ich ewolucji i przebudowie. Kolejny rozdział poświęcono rynkowi pracy, jego funkcjonowaniu w Unii Europejskiej, zagadnieniom związanym z poszczególnymi krajami oraz negatywnym aspektom występującym w korelacji z rynkiem pracy. Ostatni rozdział opisuje zabezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych. Zakończenie jest próbą podsumowania całej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Mura, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:31:18Z
dc.date.available
2020-07-24T19:31:18Z
dc.date.submittedpl
2013-09-17
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-78339-79445
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190770
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
WELFARE STATE- SOCIAL POLICY- EUROPEAN UNION -SOCIAL-SECURITY- LABOUR MARKET
dc.subject.plpl
PAŃSTWO WELFARE STATE- POLITYKA SPOŁECZNA- UNIA EUROPEJSKA- ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE- RYNEK PRACY
dc.titlepl
Wybrane aspekty polityki społecznej w europejskich państwach welfare state
dc.title.alternativepl
Aspects of social policy in European welfare state countries.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
2
Szczecin
2
Warsaw
2
Dublin
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available