Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, jak bariera rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce

licenciate
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorStróż, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.date.accessioned2020-07-03T19:33:31Z
dc.date.available2020-07-03T19:33:31Z
dc.date.submitted2010-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-46045-81894pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/163210
dc.titleNierówności dochodowe gospodarstw domowych, jak bariera rozwoju społeczno-gospodarczego w Polscepl
dc.title.alternativeProfitable disparties of households as a barrier of a socio-economic development in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Stróż, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.date.accessioned
2020-07-03T19:33:31Z
dc.date.available
2020-07-03T19:33:31Z
dc.date.submittedpl
2010-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-46045-81894
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/163210
dc.titlepl
Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, jak bariera rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
dc.title.alternativepl
Profitable disparties of households as a barrier of a socio-economic development in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Poznan
4
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available