Topografia reportażu. Nowy paradygmat badań nad gatunkiem w świetle filozofii i antropologii przestrzeni i miejsca

master
dc.abstract.enThe literary reportage is usually examined from the epistemological perspective which allocates it in the modernistic ideational area. However, the postmodern spatial turn, even though it refers mostly to the new media or virtual reality, can be a great source of methodological inspiration for the traditional journalism as well. Following the Brian McHale’s concept of the ontological dominant of postmodernity the paper creates a spatial model of the literary reportage, connecting the literary topography with the phenomenology of the Other. It focuses on the liminal space between an area of the Own and an area of the Other, which is a primary frontier of the reporter’s activity. The main thesis of the paper is that the specificity of the reporter’s work results in establishing a kind of a spatial dominant that has a huge influence on the whole text. The paper presents some examples of spatial dominants in Jacek Hugo-Bader, Ryszard Kapuściński, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman and Małgorzata Szejnert literary reportages.pl
dc.abstract.plReportaż literacki jest zazwyczaj rozpatrywany z perspektywy epistemologicznej, lokującej go w modernistycznej przestrzeni ideowej. Jednakże ponowoczesny zwrot przestrzenny, pomimo iż wiąże się on przede wszystkim z nowymi mediami czy rzeczywistościami wirtualnymi, może być ciekawym źródłem metodologicznej inspiracji również dla tradycyjnego dziennikarstwa. Podążając za koncepcją ontologicznej dominanty postmodernizmu Briana McHale'a, praca tworzy spacjalny model reportażu literackiego, łącząc topografię literacką z fenomenologią Obcego. Koncentruje się na przestrzeni liminalnej pomiędzy obszarem tego, co własne i tego, co obce, będącej podstawową sferą działalności twórczej reportażysty. Centralna teza pracy zakłada, iż specyfika pracy reportażysty skutkuje w wytwarzaniu rodzaju spacjalnej dominanty, która wywiera znaczący wpływ na cały tekst. Praca pokazuje różne przykłady dominant topograficznych w reportażach literackich autorstwa Jacka Hugo-Badera, Ryszarda Kapuścińskiego, Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana czy Małgorzaty Szejnert.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728 pl
dc.contributor.authorZimnoch, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKaliszewski, Andrzej - 101306 pl
dc.contributor.reviewerWolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:39:44Z
dc.date.available2020-07-24T17:39:44Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-76365-94934pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189027
dc.languagepolpl
dc.subject.enReportage, Topography, Space, Other, Alienpl
dc.subject.plReportaż, topografia, przestrzeń, Inny, Obcypl
dc.titleTopografia reportażu. Nowy paradygmat badań nad gatunkiem w świetle filozofii i antropologii przestrzeni i miejscapl
dc.title.alternativeTopography of the Reportage. The New Paradigm for the Genre Studies According to the Philosophy and Anthropology of Space and Placepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The literary reportage is usually examined from the epistemological perspective which allocates it in the modernistic ideational area. However, the postmodern spatial turn, even though it refers mostly to the new media or virtual reality, can be a great source of methodological inspiration for the traditional journalism as well. Following the Brian McHale’s concept of the ontological dominant of postmodernity the paper creates a spatial model of the literary reportage, connecting the literary topography with the phenomenology of the Other. It focuses on the liminal space between an area of the Own and an area of the Other, which is a primary frontier of the reporter’s activity. The main thesis of the paper is that the specificity of the reporter’s work results in establishing a kind of a spatial dominant that has a huge influence on the whole text. The paper presents some examples of spatial dominants in Jacek Hugo-Bader, Ryszard Kapuściński, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman and Małgorzata Szejnert literary reportages.
dc.abstract.plpl
Reportaż literacki jest zazwyczaj rozpatrywany z perspektywy epistemologicznej, lokującej go w modernistycznej przestrzeni ideowej. Jednakże ponowoczesny zwrot przestrzenny, pomimo iż wiąże się on przede wszystkim z nowymi mediami czy rzeczywistościami wirtualnymi, może być ciekawym źródłem metodologicznej inspiracji również dla tradycyjnego dziennikarstwa. Podążając za koncepcją ontologicznej dominanty postmodernizmu Briana McHale'a, praca tworzy spacjalny model reportażu literackiego, łącząc topografię literacką z fenomenologią Obcego. Koncentruje się na przestrzeni liminalnej pomiędzy obszarem tego, co własne i tego, co obce, będącej podstawową sferą działalności twórczej reportażysty. Centralna teza pracy zakłada, iż specyfika pracy reportażysty skutkuje w wytwarzaniu rodzaju spacjalnej dominanty, która wywiera znaczący wpływ na cały tekst. Praca pokazuje różne przykłady dominant topograficznych w reportażach literackich autorstwa Jacka Hugo-Badera, Ryszarda Kapuścińskiego, Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana czy Małgorzaty Szejnert.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728
dc.contributor.authorpl
Zimnoch, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kaliszewski, Andrzej - 101306
dc.contributor.reviewerpl
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:39:44Z
dc.date.available
2020-07-24T17:39:44Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-76365-94934
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189027
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Reportage, Topography, Space, Other, Alien
dc.subject.plpl
Reportaż, topografia, przestrzeń, Inny, Obcy
dc.titlepl
Topografia reportażu. Nowy paradygmat badań nad gatunkiem w świetle filozofii i antropologii przestrzeni i miejsca
dc.title.alternativepl
Topography of the Reportage. The New Paradigm for the Genre Studies According to the Philosophy and Anthropology of Space and Place
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Krakow
6
Dublin
3
Lodz
3
Lublin
2
Jelenia Góra
1
Olsztyn
1
Paprotnia
1
Staszów
1

No access

No Thumbnail Available