Uzasadnienie dyrektyw i instytucji sądowego wymiaru kary w polskim prawie karnym a teoria odwetu moralnego I. Kanta

master
dc.abstract.enThis thesis constitutes attempt to collate penal theory of Immanuel Kant concerning justification for directives and institutions of sentencing in criminal cases against justifications and institutions of sentencing in criminal cases provided by contemporary Polish criminal law.At the beginning, there was presented the Kant's penal theory with peculiar acknowledgement of justification for the existence of penalty and directives which should be followed to delineate the penalty. Further, there were collated directives for penalty delineation advised by Kant against directives provided by Polish criminal statute.In particular, the issue of directives' primacy has been given a consideration.Afterwards there were presented and collated justifications for institutions of sentencing in criminal cases as: extraordinary remission of penalty, extraordinary aggravation of penalty and departure from penalty execution, which are provided by Polish criminal law doctrine against the propositions of justification provided by the philosopher Immanuel Kant.The thesis proves that despite Polish criminal theory qualifies to kind of mixed theories which includes assumptions of retributive as well as preventive theories, its basic assumptions in the matter of justification for penalty's existence and for directives of penalty delineation, are close to those ones characteristic for retributive criminal theory of Kant. What is more, similar phenomenon could be observed in the matter of institution of sentencing in criminal cases. In most cases, the basic justification provided for them by Polish criminal law theory, were the matters connected with offender's fault and social harmfulness of the act which constitute a retributive directive. The one regarded by Kant as just.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi próbę zestawienia teorii karnej filozofa Immanuela Kanta w kwestii uzasadnienia dyrektyw oraz instytucji sądowego wymiaru kary z uzasadnieniami dyrektyw oraz instytucji sądowego wymiaru kary, wskazywanymi w polskiej, współczesnej nauce prawa karnego. W pierwszej kolejności przedstawiona została teoria karna Kanta ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia dla istnienia kary, a także dyrektyw, jakimi należy kierować się przy określaniu jej wymiaru. W dalszej kolejności porównane zostały dyrektywy wymiaru kary, których stosowanie nakazuje Kant z dyrektywami wskazywanymi przez polską ustawę karną. W szczególności poddana pod rozwagę została kwestia prymatu dyrektyw. Następnie przedstawione oraz zestawione ze sobą zostały uzasadnienia dla instytucji sądowego wymiaru kary, takich jak: nadzwyczajne złagodzenie kary, nadzwyczajne obostrzenie kary oraz odstąpienie od wymierzenia kary, wskazywane przez polską naukę prawa karnego z rozwiązaniami proponowanymi przez filozofia Immanuela Kanta. Praca dowodzi, iż mimo tego, że polska teoria karania należy do gatunku mieszanych, łączących w sobie założenia zarówno teorii retrybutywnych, jak i teorii prewencyjnych, to podstawowe jej założenia, zarówno w kwestii uzasadnienia dla istnienia samej kary, jak i dyrektyw wymiaru kary, są zbliżone do tych, które charakterystyczne są dla retrybutywnej teorii karnej Kanta. Co więcej podobne zjawisko można zaobserwować w kwestii instytucji sądowego wymiaru kary. W większości podstawowym dla nich uzasadnieniem, w polskiej teorii prawa karnego, były kwestie związane z winą sprawcy oraz społeczną szkodliwością czynu, które też składają się na dyrektywę retrybutywną, jedyną przez Kanta uważaną za słuszną.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGizbert-Studnicki, Tomasz - 128065 pl
dc.contributor.authorDrożdż, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGizbert-Studnicki, Tomasz - 128065 pl
dc.contributor.reviewerDyrda, Adampl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:50:34Z
dc.date.available2020-07-26T19:50:34Z
dc.date.submitted2016-05-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-103098-165040pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209654
dc.languagepolpl
dc.subject.enpunishment, sentencing in criminal cases, degree of penalty, retributive justice, Kant, penal theories, polish criminal law, directives of penalty delineationpl
dc.subject.plkara, sądowy wymiar kary, wymiar kary, sprawiedliwość retrybutywna, Kant, teorie karania, polskie prawo karne, dyrektywy wymiaru karypl
dc.titleUzasadnienie dyrektyw i instytucji sądowego wymiaru kary w polskim prawie karnym a teoria odwetu moralnego I. Kantapl
dc.title.alternativeThe justification for directives and institutions of sentencing in criminal cases in Polish criminal law vis a vis the moral retaliation theory of I. Kantpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis constitutes attempt to collate penal theory of Immanuel Kant concerning justification for directives and institutions of sentencing in criminal cases against justifications and institutions of sentencing in criminal cases provided by contemporary Polish criminal law.At the beginning, there was presented the Kant's penal theory with peculiar acknowledgement of justification for the existence of penalty and directives which should be followed to delineate the penalty. Further, there were collated directives for penalty delineation advised by Kant against directives provided by Polish criminal statute.In particular, the issue of directives' primacy has been given a consideration.Afterwards there were presented and collated justifications for institutions of sentencing in criminal cases as: extraordinary remission of penalty, extraordinary aggravation of penalty and departure from penalty execution, which are provided by Polish criminal law doctrine against the propositions of justification provided by the philosopher Immanuel Kant.The thesis proves that despite Polish criminal theory qualifies to kind of mixed theories which includes assumptions of retributive as well as preventive theories, its basic assumptions in the matter of justification for penalty's existence and for directives of penalty delineation, are close to those ones characteristic for retributive criminal theory of Kant. What is more, similar phenomenon could be observed in the matter of institution of sentencing in criminal cases. In most cases, the basic justification provided for them by Polish criminal law theory, were the matters connected with offender's fault and social harmfulness of the act which constitute a retributive directive. The one regarded by Kant as just.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi próbę zestawienia teorii karnej filozofa Immanuela Kanta w kwestii uzasadnienia dyrektyw oraz instytucji sądowego wymiaru kary z uzasadnieniami dyrektyw oraz instytucji sądowego wymiaru kary, wskazywanymi w polskiej, współczesnej nauce prawa karnego. W pierwszej kolejności przedstawiona została teoria karna Kanta ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia dla istnienia kary, a także dyrektyw, jakimi należy kierować się przy określaniu jej wymiaru. W dalszej kolejności porównane zostały dyrektywy wymiaru kary, których stosowanie nakazuje Kant z dyrektywami wskazywanymi przez polską ustawę karną. W szczególności poddana pod rozwagę została kwestia prymatu dyrektyw. Następnie przedstawione oraz zestawione ze sobą zostały uzasadnienia dla instytucji sądowego wymiaru kary, takich jak: nadzwyczajne złagodzenie kary, nadzwyczajne obostrzenie kary oraz odstąpienie od wymierzenia kary, wskazywane przez polską naukę prawa karnego z rozwiązaniami proponowanymi przez filozofia Immanuela Kanta. Praca dowodzi, iż mimo tego, że polska teoria karania należy do gatunku mieszanych, łączących w sobie założenia zarówno teorii retrybutywnych, jak i teorii prewencyjnych, to podstawowe jej założenia, zarówno w kwestii uzasadnienia dla istnienia samej kary, jak i dyrektyw wymiaru kary, są zbliżone do tych, które charakterystyczne są dla retrybutywnej teorii karnej Kanta. Co więcej podobne zjawisko można zaobserwować w kwestii instytucji sądowego wymiaru kary. W większości podstawowym dla nich uzasadnieniem, w polskiej teorii prawa karnego, były kwestie związane z winą sprawcy oraz społeczną szkodliwością czynu, które też składają się na dyrektywę retrybutywną, jedyną przez Kanta uważaną za słuszną.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gizbert-Studnicki, Tomasz - 128065
dc.contributor.authorpl
Drożdż, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Gizbert-Studnicki, Tomasz - 128065
dc.contributor.reviewerpl
Dyrda, Adam
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:50:34Z
dc.date.available
2020-07-26T19:50:34Z
dc.date.submittedpl
2016-05-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-103098-165040
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209654
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
punishment, sentencing in criminal cases, degree of penalty, retributive justice, Kant, penal theories, polish criminal law, directives of penalty delineation
dc.subject.plpl
kara, sądowy wymiar kary, wymiar kary, sprawiedliwość retrybutywna, Kant, teorie karania, polskie prawo karne, dyrektywy wymiaru kary
dc.titlepl
Uzasadnienie dyrektyw i instytucji sądowego wymiaru kary w polskim prawie karnym a teoria odwetu moralnego I. Kanta
dc.title.alternativepl
The justification for directives and institutions of sentencing in criminal cases in Polish criminal law vis a vis the moral retaliation theory of I. Kant
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Gdansk
5
Wroclaw
5
Katowice
3
Dublin
2
Koszalin
2
Krakow
2
Monale
1
Nowa Sol
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available