Kiedy ludzkie cierpienie staje się rozrywką. Analiza medialnego obrazu świata kreowanego w programie Sprawa dla reportera

licenciate
dc.abstract.enAlong with the development of free media in Poland, social issues began to gain popularity. Television intervention reportage has been dealing with this subject since the 1990s, which is directly related to the media transformation at that time. The programs of this genre are derived directly from reportage, which has evolved over the centuries, also penetrating into television. The presence of journalistic forms on television, however, is associated with certain transformations, adapting to the medium as well as the recipient himself. The aim of the work was to examine and reconstruct the elements of the media world (also the emotional layer) created in the "Sprawa dla reportera" show. The hybrid combination of intervention report and entertainment show creates a format that is difficult to define, although it lies on the verge of journalism and non-fiction and draws a lot from various types of entertainment television. At the same time, the authors of the program are trying to implement its main assumption, which is to publicize and solve problems affecting private individuals. All this makes the program an interesting media phenomenon, providing rich research material, the repetitive elements of which allow for the emergence of the media image. The analysis takes into account material collected from four years, i.e. episodes broadcast in 2015-2018, which were subjected to an author's classification, taking into account the subject and place of the report's action and the types of characters present in them. The issue of receiving the program was also discussed, based on references to it on social media.pl
dc.abstract.plWraz z rozwojem wolnych mediów w Polsce na popularności zaczęła zyskiwać problematyka społeczna. Telewizyjny reportaż interwencyjny realizuje tę tematykę od lat 90. XX wieku, co należy wiązać bezpośrednio z transformacją medialną w tym czasie. Programy tego gatunku wywodzą się bezpośrednio od reportażu, który na przestrzeni wieków ewoluował, przenikając także do telewizji. Obecność form dziennikarskich w telewizji wiąże się jednak z pewnymi przekształceniami, dostosowaniem do medium, jak również samego odbiorcy. Celem niniejszej pracy było zbadanie i zrekonstruowanie elementów medialnego obrazu świata (w tym warstwy emocjonalnej) kreowanego w programie Sprawa dla reportera. Hybrydalne zestawienie reportażu interwencyjnego oraz rozrywkowego show stwarza trudny do zdefiniowania format, który choć wyrasta z pogranicza publicystyki i literatury faktu, czerpie wiele z różnych odmian telewizji rozrywkowej. Jednocześnie autorzy programu próbują realizować jego główne założenie, jakim jest nagłaśnianie oraz rozwiązanie problemów dotykających osoby prywatne. To wszystko sprawia, że program jest ciekawym zjawiskiem medialnym, dostarczającym bogatego materiału badawczego, którego powtarzalne elementy pozwalają na wyłonienie kreowanego w nim medialnego obrazu. Analiza uwzględnia materiał zebrany z czterech lat, czyli odcinki wyemitowane w latach 2015-2018, które poddane zostały autorskiej klasyfikacji, z uwzględnieniem tematyki i miejsca akcji reportaży oraz obecnych w nich typów bohaterów. Poruszone zostało także zagadnienie recepcji programu, na podstawie odniesień do niego w mediach społecznościowych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChudzik, Annapl
dc.contributor.authorAntonik, Malwinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerChudzik, Annapl
dc.contributor.reviewerDrabik, Beata - 173717 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T22:00:10Z
dc.date.available2022-07-05T22:00:10Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyjęzyk polski w komunikacji społecznejpl
dc.identifier.apddiploma-159382-261369pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294740
dc.languagepolpl
dc.subject.enmedia image of the world, film language, television, Sprawa dla reportera, social mediapl
dc.subject.plmedialny obraz świata, język filmu, telewizja, Sprawa dla reportera, media społecznościowepl
dc.titleKiedy ludzkie cierpienie staje się rozrywką. Analiza medialnego obrazu świata kreowanego w programie Sprawa dla reporterapl
dc.title.alternativeWhen does human suffering become entertainment. Analysis of the media image of world portrayed by the “Sprawa dla reportera” showpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Along with the development of free media in Poland, social issues began to gain popularity. Television intervention reportage has been dealing with this subject since the 1990s, which is directly related to the media transformation at that time. The programs of this genre are derived directly from reportage, which has evolved over the centuries, also penetrating into television. The presence of journalistic forms on television, however, is associated with certain transformations, adapting to the medium as well as the recipient himself. The aim of the work was to examine and reconstruct the elements of the media world (also the emotional layer) created in the "Sprawa dla reportera" show. The hybrid combination of intervention report and entertainment show creates a format that is difficult to define, although it lies on the verge of journalism and non-fiction and draws a lot from various types of entertainment television. At the same time, the authors of the program are trying to implement its main assumption, which is to publicize and solve problems affecting private individuals. All this makes the program an interesting media phenomenon, providing rich research material, the repetitive elements of which allow for the emergence of the media image. The analysis takes into account material collected from four years, i.e. episodes broadcast in 2015-2018, which were subjected to an author's classification, taking into account the subject and place of the report's action and the types of characters present in them. The issue of receiving the program was also discussed, based on references to it on social media.
dc.abstract.plpl
Wraz z rozwojem wolnych mediów w Polsce na popularności zaczęła zyskiwać problematyka społeczna. Telewizyjny reportaż interwencyjny realizuje tę tematykę od lat 90. XX wieku, co należy wiązać bezpośrednio z transformacją medialną w tym czasie. Programy tego gatunku wywodzą się bezpośrednio od reportażu, który na przestrzeni wieków ewoluował, przenikając także do telewizji. Obecność form dziennikarskich w telewizji wiąże się jednak z pewnymi przekształceniami, dostosowaniem do medium, jak również samego odbiorcy. Celem niniejszej pracy było zbadanie i zrekonstruowanie elementów medialnego obrazu świata (w tym warstwy emocjonalnej) kreowanego w programie Sprawa dla reportera. Hybrydalne zestawienie reportażu interwencyjnego oraz rozrywkowego show stwarza trudny do zdefiniowania format, który choć wyrasta z pogranicza publicystyki i literatury faktu, czerpie wiele z różnych odmian telewizji rozrywkowej. Jednocześnie autorzy programu próbują realizować jego główne założenie, jakim jest nagłaśnianie oraz rozwiązanie problemów dotykających osoby prywatne. To wszystko sprawia, że program jest ciekawym zjawiskiem medialnym, dostarczającym bogatego materiału badawczego, którego powtarzalne elementy pozwalają na wyłonienie kreowanego w nim medialnego obrazu. Analiza uwzględnia materiał zebrany z czterech lat, czyli odcinki wyemitowane w latach 2015-2018, które poddane zostały autorskiej klasyfikacji, z uwzględnieniem tematyki i miejsca akcji reportaży oraz obecnych w nich typów bohaterów. Poruszone zostało także zagadnienie recepcji programu, na podstawie odniesień do niego w mediach społecznościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chudzik, Anna
dc.contributor.authorpl
Antonik, Malwina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Drabik, Beata - 173717
dc.date.accessioned
2022-07-05T22:00:10Z
dc.date.available
2022-07-05T22:00:10Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
język polski w komunikacji społecznej
dc.identifier.apdpl
diploma-159382-261369
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294740
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
media image of the world, film language, television, Sprawa dla reportera, social media
dc.subject.plpl
medialny obraz świata, język filmu, telewizja, Sprawa dla reportera, media społecznościowe
dc.titlepl
Kiedy ludzkie cierpienie staje się rozrywką. Analiza medialnego obrazu świata kreowanego w programie Sprawa dla reportera
dc.title.alternativepl
When does human suffering become entertainment. Analysis of the media image of world portrayed by the “Sprawa dla reportera” show
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
3
Sopot
2
Carpentersville
1
Czerwionka-Leszczyny
1
Katowice
1
Płock
1

No access

No Thumbnail Available