Zmagania irackich i syryjskich Kurdów z Państwem Islamskim w latach 2014-2018

master
dc.abstract.enThe MA thesis describes actions of Kurdish militias from Iraq and Syria that were aimed against the Islamic State. The dissertation includes a period from 2014 to 2018. The author tries to present Kurdish militias from the historical point of view and regarding contemporary situation as well. Thesis depicts also such attributes of Kurdish struggle against the Islamic State as international relations and participation of women in military activities.pl
dc.abstract.plW pracy magisterskiej przedstawione zostały działania kurdyjskich formacji militarnych z Iraku i Syrii, które były wymierzone przeciwko Państwu Islamskiemu. Praca obejmuje lata 2014 - 2018. Autor podejmuje próbę pokazania kurdyjskich formacji militarnych zarówno z historycznego punktu widzenia jak i w ujęciu współczesnym. W pracy poruszone są ponadto takie aspekty zmagań Kurdów z Państwem Islamskim jak relacje międzynarodowe oraz udział kobiet w działaniach wojennych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:59:12Z
dc.date.available2022-07-04T21:59:12Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-159020-226614pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294423
dc.languagepolpl
dc.subject.enKurds, the Islamic State, Kurdistan Region, Rojava, Iraq, Syria, Peshmerga, islam, terrorism, democratic confederalismpl
dc.subject.plKurdowie, Państwo Islamskie, Region Kurdystanu, Rożawa, Irak, Syria, Peszmerga, islam, terroryzm, demokratyczny konfederalizmpl
dc.titleZmagania irackich i syryjskich Kurdów z Państwem Islamskim w latach 2014-2018pl
dc.title.alternativeThe struggle of Iraqi and Syrian Kurds against the Islamic State from 2014 to 2018pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The MA thesis describes actions of Kurdish militias from Iraq and Syria that were aimed against the Islamic State. The dissertation includes a period from 2014 to 2018. The author tries to present Kurdish militias from the historical point of view and regarding contemporary situation as well. Thesis depicts also such attributes of Kurdish struggle against the Islamic State as international relations and participation of women in military activities.
dc.abstract.plpl
W pracy magisterskiej przedstawione zostały działania kurdyjskich formacji militarnych z Iraku i Syrii, które były wymierzone przeciwko Państwu Islamskiemu. Praca obejmuje lata 2014 - 2018. Autor podejmuje próbę pokazania kurdyjskich formacji militarnych zarówno z historycznego punktu widzenia jak i w ujęciu współczesnym. W pracy poruszone są ponadto takie aspekty zmagań Kurdów z Państwem Islamskim jak relacje międzynarodowe oraz udział kobiet w działaniach wojennych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:59:12Z
dc.date.available
2022-07-04T21:59:12Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159020-226614
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294423
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Kurds, the Islamic State, Kurdistan Region, Rojava, Iraq, Syria, Peshmerga, islam, terrorism, democratic confederalism
dc.subject.plpl
Kurdowie, Państwo Islamskie, Region Kurdystanu, Rożawa, Irak, Syria, Peszmerga, islam, terroryzm, demokratyczny konfederalizm
dc.titlepl
Zmagania irackich i syryjskich Kurdów z Państwem Islamskim w latach 2014-2018
dc.title.alternativepl
The struggle of Iraqi and Syrian Kurds against the Islamic State from 2014 to 2018
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections