Warunek potestatywny w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym

master
dc.abstract.enThe aim of the work hereby is the analysis of the potestative condition issues, which conditions are dependent on the will of the parties, on the basis of the Roman and the contemporary Polish private law. In Chapter 1 we describe the problem of the condition (condicio), as presented in the sources of the Roman law, with a special focus on the Compilation of Justinian. We demonstrate the ambiguity of the Latin term condicio and the condition characteristics resulting from the jurisprudence deliberation, which characteristics distinguish the condition from the time clause, the instruction and the cause of activity performance. Chapter 2 contains types of conditions determined by Roman jurisprudence, and the way of determination of the potestative condition itself. Thereafter we describe the issue of admissibility of the potestative condition, which is dependent on the will of the parties and the way of its fulfilment. Chapter 3 describes contemporary Polish law and contains a presentation of the history of the condition regulation, from the Code of Obligations (1933) up to the Civil Code currently in force. The last part of this work concerns the determination of the potestative condition and its admissibility in the doctrine and in the judicature.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza problematyki warunku zależnego od woli stron (warunku potestatywnego) w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienie warunku (condicio) w źródłach prawa rzymskiego, przede wszystkim zaś kompilacji justyniańskiej. Przedstawiona została wieloznaczność łacińskiego terminu condicio oraz wynikające z rozważań jurysprudencji cechy warunku, odróżniające go od terminu, polecenia czy przyczyny dokonania czynności. W drugim rozdziale przedstawione zostały rodzaje warunków wyróżniane przez rzymską jurysprudencję oraz sposób wyróżnienia warunku potestatywnego. Następnie została przedstawiona kwestia dopuszczalności warunku zależnego od woli stron i sposobów jego wypełnienia. Ostatni rozdział poświęcony jest współczesnemu prawu polskiemu. Zawiera przedstawienie historii uregulowania warunku od Kodeksu zobowiązań (1933 r.) do obowiązującego dziś Kodeksu cywilnego. Kolejna część dotyczy kwestii wyróżnienia warunku potestatywnego i jego dopuszczalności w doktrynie i orzecznictwie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.authorFrąk, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Łukasz - 101972 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:39:38Z
dc.date.available2020-07-27T19:39:38Z
dc.date.submitted2018-10-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-127221-178017pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231119
dc.languagepolpl
dc.subject.encondition, potestative condition, causal condition, mixed condition, conditional, will of the parties, Roman law, Polish lawpl
dc.subject.plwarunek, warunek potestatywny, warunek kauzalny, warunek mieszany, warunkowy, wola stron, prawo rzymskie, prawo polskiepl
dc.titleWarunek potestatywny w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnympl
dc.title.alternativeThe Potestative Condition in the Roman and in the Contemporary Polish Private Lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work hereby is the analysis of the potestative condition issues, which conditions are dependent on the will of the parties, on the basis of the Roman and the contemporary Polish private law. In Chapter 1 we describe the problem of the condition (condicio), as presented in the sources of the Roman law, with a special focus on the Compilation of Justinian. We demonstrate the ambiguity of the Latin term condicio and the condition characteristics resulting from the jurisprudence deliberation, which characteristics distinguish the condition from the time clause, the instruction and the cause of activity performance. Chapter 2 contains types of conditions determined by Roman jurisprudence, and the way of determination of the potestative condition itself. Thereafter we describe the issue of admissibility of the potestative condition, which is dependent on the will of the parties and the way of its fulfilment. Chapter 3 describes contemporary Polish law and contains a presentation of the history of the condition regulation, from the Code of Obligations (1933) up to the Civil Code currently in force. The last part of this work concerns the determination of the potestative condition and its admissibility in the doctrine and in the judicature.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza problematyki warunku zależnego od woli stron (warunku potestatywnego) w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienie warunku (condicio) w źródłach prawa rzymskiego, przede wszystkim zaś kompilacji justyniańskiej. Przedstawiona została wieloznaczność łacińskiego terminu condicio oraz wynikające z rozważań jurysprudencji cechy warunku, odróżniające go od terminu, polecenia czy przyczyny dokonania czynności. W drugim rozdziale przedstawione zostały rodzaje warunków wyróżniane przez rzymską jurysprudencję oraz sposób wyróżnienia warunku potestatywnego. Następnie została przedstawiona kwestia dopuszczalności warunku zależnego od woli stron i sposobów jego wypełnienia. Ostatni rozdział poświęcony jest współczesnemu prawu polskiemu. Zawiera przedstawienie historii uregulowania warunku od Kodeksu zobowiązań (1933 r.) do obowiązującego dziś Kodeksu cywilnego. Kolejna część dotyczy kwestii wyróżnienia warunku potestatywnego i jego dopuszczalności w doktrynie i orzecznictwie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.authorpl
Frąk, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Łukasz - 101972
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:39:38Z
dc.date.available
2020-07-27T19:39:38Z
dc.date.submittedpl
2018-10-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-127221-178017
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231119
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
condition, potestative condition, causal condition, mixed condition, conditional, will of the parties, Roman law, Polish law
dc.subject.plpl
warunek, warunek potestatywny, warunek kauzalny, warunek mieszany, warunkowy, wola stron, prawo rzymskie, prawo polskie
dc.titlepl
Warunek potestatywny w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym
dc.title.alternativepl
The Potestative Condition in the Roman and in the Contemporary Polish Private Law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
80
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Krakow
8
Sopot
4
Poznan
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Sokolniki
1

No access

No Thumbnail Available