Abstrakt jako narzędzie organizacji i zarządzania informacją i wiedzą

master
dc.abstract.enThe subject of this paper are abstracts. The aim of this paper is to find the answer to the following question: are abstracts a good i.e. effective tool for organising and managing information and knowledge?This paper makes use of the writing analysis and criticism method as well as of the comparative method. Own research was made based on a group of 41 abstracts from the book edited by Hanna Batorowska and Zbigniew Kwiasowski entitled Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka (vol. 1, Cracow 2015; vol. 2, Cracow 2016).From the conducted considerations it is clear that abstracts are undoubtedly good tool for organising and managing information and knowledge. They reflect the most important elements of the source text and, as a result, they simplify the exchange of information. Although the abstracts have a huge potential, the study shows that a lot of information contained in the abstract is omitted, which reduces their ability to provide information and knowledge.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy są abstrakty. Celem jest odpowiedź na pytanie: czy abstrakty są dobrym tzn. efektywnym narzędziem organizacji i zarządzania informacją i wiedzą?W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę porównawczą. Badania własne zostały przeprowadzone na grupie 41 abstraktów autorskich z książki pod redakcją Hanny Batorowskiej i Zbigniewa Kwiasowskiego Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka (t.1, Kraków 2015; t.2, Kraków 2016).Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż abstrakty to niewątpliwie dobre narzędzia organizacji i zarządzania informacją i wiedzą. Abstrakty odwzorowują najistotniejsze elementy tekstu oryginalnego i co za tym idzie upraszczają wymianę informacji. Mimo, iż w abstraktach tkwi olbrzymi potencjał, to z przeprowadzonych badań wynika jednak, że wiele informacji w abstraktach jest pomijanych, co zmniejsza ich jakość i efektywność w przekazywaniu informacji i wiedzy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorSzyszkowska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.reviewerDługosz-Pysz, Agnieszka - 127729 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:22:55Z
dc.date.available2020-07-26T23:22:55Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-106634-200898pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212950
dc.languagepolpl
dc.subject.enAbstract, annotation, slanted abstract, descriptive abstract, informative abstract, indicative abstract, information, knowledge, information management, knowledge management.pl
dc.subject.plAbstrakt, Adnotacja, Analiza dokumentacyjna, Analiza dokumentacyjna deskryptorowa, Analiza dokumentacyjna omawiająca, Analiza dokumentacyjna wskazująca, Informacja, Wiedza, Zarządzanie informacją, Zarządzanie wiedzą.pl
dc.titleAbstrakt jako narzędzie organizacji i zarządzania informacją i wiedząpl
dc.title.alternativeAbstract as a tool for organizing and managing information and knowledgepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper are abstracts. The aim of this paper is to find the answer to the following question: are abstracts a good i.e. effective tool for organising and managing information and knowledge?This paper makes use of the writing analysis and criticism method as well as of the comparative method. Own research was made based on a group of 41 abstracts from the book edited by Hanna Batorowska and Zbigniew Kwiasowski entitled Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka (vol. 1, Cracow 2015; vol. 2, Cracow 2016).From the conducted considerations it is clear that abstracts are undoubtedly good tool for organising and managing information and knowledge. They reflect the most important elements of the source text and, as a result, they simplify the exchange of information. Although the abstracts have a huge potential, the study shows that a lot of information contained in the abstract is omitted, which reduces their ability to provide information and knowledge.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy są abstrakty. Celem jest odpowiedź na pytanie: czy abstrakty są dobrym tzn. efektywnym narzędziem organizacji i zarządzania informacją i wiedzą?W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę porównawczą. Badania własne zostały przeprowadzone na grupie 41 abstraktów autorskich z książki pod redakcją Hanny Batorowskiej i Zbigniewa Kwiasowskiego Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka (t.1, Kraków 2015; t.2, Kraków 2016).Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż abstrakty to niewątpliwie dobre narzędzia organizacji i zarządzania informacją i wiedzą. Abstrakty odwzorowują najistotniejsze elementy tekstu oryginalnego i co za tym idzie upraszczają wymianę informacji. Mimo, iż w abstraktach tkwi olbrzymi potencjał, to z przeprowadzonych badań wynika jednak, że wiele informacji w abstraktach jest pomijanych, co zmniejsza ich jakość i efektywność w przekazywaniu informacji i wiedzy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Szyszkowska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.reviewerpl
Długosz-Pysz, Agnieszka - 127729
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:22:55Z
dc.date.available
2020-07-26T23:22:55Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-106634-200898
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212950
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Abstract, annotation, slanted abstract, descriptive abstract, informative abstract, indicative abstract, information, knowledge, information management, knowledge management.
dc.subject.plpl
Abstrakt, Adnotacja, Analiza dokumentacyjna, Analiza dokumentacyjna deskryptorowa, Analiza dokumentacyjna omawiająca, Analiza dokumentacyjna wskazująca, Informacja, Wiedza, Zarządzanie informacją, Zarządzanie wiedzą.
dc.titlepl
Abstrakt jako narzędzie organizacji i zarządzania informacją i wiedzą
dc.title.alternativepl
Abstract as a tool for organizing and managing information and knowledge
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Chicago
1
Cienin Zaborny
1
Dublin
1
Niepołomice
1
Ruda Śląska
1
Sulechów
1
Szczecin
1
Wolbrom
1

No access

No Thumbnail Available