Przedstawienie dawnych dzieł architektury w serialach i grach oraz ich znaczenie dla popularyzacji zabytków w kulturze masowej

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to answer the question of what effects the presentation of monuments of old architecture has in tv serials and games and whether it is worth doing it in such a case. In the 21st century, the Internet plays a huge role, and virtual worlds are the only source of entertainment for many consumers. Both series productions and computer games use images of monuments, which has a direct impact on the reception of them in society. One of the noticeable effects of this phenomenon is the improvement of the economy in regions where specific scenes were shot. The summary contains information about the characteristics of digital archives and how to protect the series and games worth preserving.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie jakie skutki ma pokazywanie zabytków dawnej architektury w serialach oraz grach i czy w takim wypadku warto to robić. W XXI wieku Internet gra olbrzymią rolę, a światy wirtualne dla wielu odbiorców stanowią źródło jedynej rozrywki. Zarówno produkcje serialowe oraz gry komputerowe wykorzystują wizerunki zabytków, co ma bezpośrednie przełożenie na odbiór tychże w społeczeństwie. Jednym z zauważalnym skutków tego zjawiska jest poprawa gospodarki w regionach, w których kręcono konkretne sceny. W podsumowaniu zawarto informację o charakterystyce archiwów cyfrowych oraz w jaki sposób można zająć się ochroną wartych zachowania seriali i gier.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorBednarz, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.reviewerKurzej, Michał - 129783 pl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:56:53Z
dc.date.available2022-07-04T21:56:53Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-158753-225876pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294405
dc.languagepolpl
dc.subject.enmonument tv series game digital heritage reconstruction architectural monuments aesthetics deformations digital heritagepl
dc.subject.plzabytek serial gra dziedzictwo cyfrowe rekonstrukcja zabytki architektury estetyka deformacje dziedzictwo cyfrowepl
dc.titlePrzedstawienie dawnych dzieł architektury w serialach i grach oraz ich znaczenie dla popularyzacji zabytków w kulturze masowejpl
dc.title.alternativePresentation of old works of architecture in tv series and games and their importance for the popularization of monuments in mass culturepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to answer the question of what effects the presentation of monuments of old architecture has in tv serials and games and whether it is worth doing it in such a case. In the 21st century, the Internet plays a huge role, and virtual worlds are the only source of entertainment for many consumers. Both series productions and computer games use images of monuments, which has a direct impact on the reception of them in society. One of the noticeable effects of this phenomenon is the improvement of the economy in regions where specific scenes were shot. The summary contains information about the characteristics of digital archives and how to protect the series and games worth preserving.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie jakie skutki ma pokazywanie zabytków dawnej architektury w serialach oraz grach i czy w takim wypadku warto to robić. W XXI wieku Internet gra olbrzymią rolę, a światy wirtualne dla wielu odbiorców stanowią źródło jedynej rozrywki. Zarówno produkcje serialowe oraz gry komputerowe wykorzystują wizerunki zabytków, co ma bezpośrednie przełożenie na odbiór tychże w społeczeństwie. Jednym z zauważalnym skutków tego zjawiska jest poprawa gospodarki w regionach, w których kręcono konkretne sceny. W podsumowaniu zawarto informację o charakterystyce archiwów cyfrowych oraz w jaki sposób można zająć się ochroną wartych zachowania seriali i gier.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Bednarz, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.reviewerpl
Kurzej, Michał - 129783
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:56:53Z
dc.date.available
2022-07-04T21:56:53Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-158753-225876
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294405
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
monument tv series game digital heritage reconstruction architectural monuments aesthetics deformations digital heritage
dc.subject.plpl
zabytek serial gra dziedzictwo cyfrowe rekonstrukcja zabytki architektury estetyka deformacje dziedzictwo cyfrowe
dc.titlepl
Przedstawienie dawnych dzieł architektury w serialach i grach oraz ich znaczenie dla popularyzacji zabytków w kulturze masowej
dc.title.alternativepl
Presentation of old works of architecture in tv series and games and their importance for the popularization of monuments in mass culture
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections