Indukcja synaps GABAergicznych w korze somatosensorycznej myszy w procesie asocjacyjnego uczenia się

thesis
dc.abstract.enThe barrel cortex of rodents, where vibrissae are represented, and its afferent pathway from the vibrissae is a very useful model for studying associative learning-dependent neuronal plasticity. Classical conditioning, in which stimulation of a row of whiskers is paired with mild electric shock to the tail, produces 'metabolic' expansion of cortical representations of the stimulated vibrissae. Previeus data indicate that the metabolic changes are accompanied by an up-regulation of mRNA of GAD67 and also GAD67 protein within the affected barrels (isoform of enzyme synthesizing gamma amino-butyric acid - GABA) within the affected barrels. The aim of this study was to detect the structural correlates of the plastici changes induced by associative learning. The density of symmetric (inhibitory) and asymmetric (excitatory) synapses and as well as quantitative and the morphological changes of dendritic spines in the barrels representing the stimulated vibrissae were analyzed using transmission electron microscopy. In addition, using the immunocytochemical method, the level of GABA in the inhibitory presynaptic terminals were examined. The results indicate that short-lasting classical conditioning either leads to the formation of the double-synapse spines de novo or through selective addition of inhibitory synapses to the pre-existing single-excitatory synapse spines. It was also found that associative learning modulates morphology of the double synapse spines by decreasing their lenght and increasing the cross-section area of their necks. Moreover, classical conditioning leads to the increase of GABA in the inhibitory presynaptic terminals of ‘trained’ barrels. In conclusion, associative learning induced rapid and pronounced structural changes in the inhibitory transmission. These changes are localized in a strictly definite region of brain and were connected to a strictly definite type of synapses and dendritic spines.pl
dc.abstract.plKora baryłkowa gryzoni, gdzie reprezentowane są wibrysy i droga nerwowa wiodąca od wibrys do baryłek jest użytecznym modelem badania plastyczności neuronalnej towarzyszącej asocjacyjnemu uczeniu. Warunkowanie klasyczne, w którym stymulacja wibrys jest sprzężona ze słabym bodźcem elektrycznym w ogon, powoduje "metaboliczną" ekspansję obszaru kory odpowiadającej stymulowanym wibrysom. Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że zmianom metabolicznym towarzyszy wzrost ilości mRNA dla białka GAD67, jak również samego GAD67 (izoformy enzymu syntetyzującego kwas gamma-aminomasłowy - GABA) w badanym rejonie kory. Celem niniejszej pracy było znalezienie strukturalnych korelatów zmian plastycznych zachodzących w procesie uczenia asocjacyjnego.W pracy analizowano gęstość symetrycznych (hamujących) i asymetrycznych (pobudzeniowych) synaps oraz ilościowe i morfologiczne zmiany kolców dendrytycznych w baryłkach odpowiadających stymulowanym wibrysom przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo przy użyciu metody immunocytochemicznej połączonej z EM badano poziom neuroprzekaźnika GABA w hamujących zakończeniach presynaptycznych reprezentujących stymulowane wibrysy. Uzyskane w niniejszej pracy wynik i pokazują, że krótkotrwałe warunkowanie klasyczne prowadzi do tworzenia dwusynaptycznych kolców dendrytycznych de novo lub w wyniku dodawania synaps hamujących do już istniejących kolców dendrytycznych z pojedynczą synapsą pobudzeniową. Stwierdzono ponadto, że uczenie asocjacyjne zmienia morfologię dwusynaptycznych kolców dendrytycznych skracając ich długość i zwiększając pole przekroju poprzecznego ich szyjek. Poza tym warunkowanie prowadzi do podwyższenia poziomu GABA w zakończeniach presynaptycznych "trenowanych" baryłek. Uczenie asocjacyjne wywołuje więc szybkie i wyraźnie zaznaczone zmiany strukturalne związane z przekaźnictwem hamującym. Zmiany te obserwowane są w ściśle określonym regionie mózgu i dotyczą konkretnego rodzaju synaps i kolców dendrytycznych.pl
dc.affiliationWydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologiipl
dc.contributor.advisorGłażewski, Stanisławpl
dc.contributor.advisorPyza, Elżbieta - 131603 pl
dc.contributor.authorJasińska, Małgorzata - 199998 pl
dc.contributor.institutionUniwersytet Jagielloński. Instytut Zoologii. Zakład Cytologii i Histologiipl
dc.contributor.reviewerHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.contributor.reviewerMoryś, Januszpl
dc.date.accessioned2017-02-24T06:36:27Z
dc.date.available2017-02-24T06:36:27Z
dc.date.openaccess0
dc.date.submitted2010-06-28pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical101pl
dc.description.versionostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.callnumberDokt. 2010/104pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38823
dc.languagepolpl
dc.placeKrakówpl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enGABApl
dc.subject.endendritic spinespl
dc.subject.enassociative learningpl
dc.subject.ensynaptic plasticitypl
dc.subject.enelectron microscopypl
dc.subject.plGABApl
dc.subject.plkolce dendrytycznepl
dc.subject.pluczenie asocjacyjnepl
dc.subject.plplastyczność synaptycznapl
dc.subject.plmikroskopia elektronowapl
dc.titleIndukcja synaps GABAergicznych w korze somatosensorycznej myszy w procesie asocjacyjnego uczenia siępl
dc.title.alternativeInduction of GABAegic synapses in the somatosensory cortex of mice during associative learningpl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The barrel cortex of rodents, where vibrissae are represented, and its afferent pathway from the vibrissae is a very useful model for studying associative learning-dependent neuronal plasticity. Classical conditioning, in which stimulation of a row of whiskers is paired with mild electric shock to the tail, produces 'metabolic' expansion of cortical representations of the stimulated vibrissae. Previeus data indicate that the metabolic changes are accompanied by an up-regulation of mRNA of GAD67 and also GAD67 protein within the affected barrels (isoform of enzyme synthesizing gamma amino-butyric acid - GABA) within the affected barrels. The aim of this study was to detect the structural correlates of the plastici changes induced by associative learning. The density of symmetric (inhibitory) and asymmetric (excitatory) synapses and as well as quantitative and the morphological changes of dendritic spines in the barrels representing the stimulated vibrissae were analyzed using transmission electron microscopy. In addition, using the immunocytochemical method, the level of GABA in the inhibitory presynaptic terminals were examined. The results indicate that short-lasting classical conditioning either leads to the formation of the double-synapse spines de novo or through selective addition of inhibitory synapses to the pre-existing single-excitatory synapse spines. It was also found that associative learning modulates morphology of the double synapse spines by decreasing their lenght and increasing the cross-section area of their necks. Moreover, classical conditioning leads to the increase of GABA in the inhibitory presynaptic terminals of ‘trained’ barrels. In conclusion, associative learning induced rapid and pronounced structural changes in the inhibitory transmission. These changes are localized in a strictly definite region of brain and were connected to a strictly definite type of synapses and dendritic spines.
dc.abstract.plpl
Kora baryłkowa gryzoni, gdzie reprezentowane są wibrysy i droga nerwowa wiodąca od wibrys do baryłek jest użytecznym modelem badania plastyczności neuronalnej towarzyszącej asocjacyjnemu uczeniu. Warunkowanie klasyczne, w którym stymulacja wibrys jest sprzężona ze słabym bodźcem elektrycznym w ogon, powoduje "metaboliczną" ekspansję obszaru kory odpowiadającej stymulowanym wibrysom. Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że zmianom metabolicznym towarzyszy wzrost ilości mRNA dla białka GAD67, jak również samego GAD67 (izoformy enzymu syntetyzującego kwas gamma-aminomasłowy - GABA) w badanym rejonie kory. Celem niniejszej pracy było znalezienie strukturalnych korelatów zmian plastycznych zachodzących w procesie uczenia asocjacyjnego.W pracy analizowano gęstość symetrycznych (hamujących) i asymetrycznych (pobudzeniowych) synaps oraz ilościowe i morfologiczne zmiany kolców dendrytycznych w baryłkach odpowiadających stymulowanym wibrysom przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dodatkowo przy użyciu metody immunocytochemicznej połączonej z EM badano poziom neuroprzekaźnika GABA w hamujących zakończeniach presynaptycznych reprezentujących stymulowane wibrysy. Uzyskane w niniejszej pracy wynik i pokazują, że krótkotrwałe warunkowanie klasyczne prowadzi do tworzenia dwusynaptycznych kolców dendrytycznych de novo lub w wyniku dodawania synaps hamujących do już istniejących kolców dendrytycznych z pojedynczą synapsą pobudzeniową. Stwierdzono ponadto, że uczenie asocjacyjne zmienia morfologię dwusynaptycznych kolców dendrytycznych skracając ich długość i zwiększając pole przekroju poprzecznego ich szyjek. Poza tym warunkowanie prowadzi do podwyższenia poziomu GABA w zakończeniach presynaptycznych "trenowanych" baryłek. Uczenie asocjacyjne wywołuje więc szybkie i wyraźnie zaznaczone zmiany strukturalne związane z przekaźnictwem hamującym. Zmiany te obserwowane są w ściśle określonym regionie mózgu i dotyczą konkretnego rodzaju synaps i kolców dendrytycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii
dc.contributor.advisorpl
Głażewski, Stanisław
dc.contributor.advisorpl
Pyza, Elżbieta - 131603
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Małgorzata - 199998
dc.contributor.institutionpl
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Zoologii. Zakład Cytologii i Histologii
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.contributor.reviewerpl
Moryś, Janusz
dc.date.accessioned
2017-02-24T06:36:27Z
dc.date.available
2017-02-24T06:36:27Z
dc.date.openaccess
0
dc.date.submittedpl
2010-06-28
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
101
dc.description.version
ostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.callnumberpl
Dokt. 2010/104
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/38823
dc.languagepl
pol
dc.placepl
Kraków
dc.rights*
Copyright
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.simpleview
Wolny dostęp
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
GABA
dc.subject.enpl
dendritic spines
dc.subject.enpl
associative learning
dc.subject.enpl
synaptic plasticity
dc.subject.enpl
electron microscopy
dc.subject.plpl
GABA
dc.subject.plpl
kolce dendrytyczne
dc.subject.plpl
uczenie asocjacyjne
dc.subject.plpl
plastyczność synaptyczna
dc.subject.plpl
mikroskopia elektronowa
dc.titlepl
Indukcja synaps GABAergicznych w korze somatosensorycznej myszy w procesie asocjacyjnego uczenia się
dc.title.alternativepl
Induction of GABAegic synapses in the somatosensory cortex of mice during associative learning
dc.typepl
Thesis
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bialystok
3
Greenville
1
Krakow
1
Mountain View
1
Warsaw
1
Downloads
jasinska_indukcja_synaps_gabaergicznych_w_korze_somatosensorycznej_myszy.pdf
54