Wybrane cechy osobowości i obraz partnera osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i uzależnieniem od alkoholu na podstawie analizy przypadku.

master
dc.abstract.enThe purpose of this case study is to analyze personality traits of people diagnosed with bipolar disorder and alcohol addiction. The research group was six people (two men and four women) who are currently involved in a romantic relationship. Main areas of research are person’s internal conflicts, styles of attachment towards partner, styles of coping in stressful situations, relationship satisfaction, realistic and ideal image of a partner. The first part of the work is a theoretical basis of the research such as: information about bipolar disorder, alcoholism, components of love, relationships and attachment, relationship satisfaction, internal conflicts, coping in stressful situations and a self-image (not an image of a partner because of the lack of research and theoretical basis). The second part of the work are methodological issues, the purpose of the research, procedures, describing research group and measurement method that has been used. In the second part there are also case studies and their summaries. During research following methods have been used: psychological open-structured interview, Gough and Heilbrun’s Adjective Check List, The Intimacy, Passion and Commitment Questionnaire by Acker and Davis, Coping Inventory for Stressful Situation Questionnaire by Endler and Parker, The Attatchment Style Questionnaire by Plopa and Sentence Completion Test by Sacks and Levy.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy, opartej o studium przypadków, jest analiza cech osobowościowych osób z podwójną diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej i alkoholizmu. Przebadano sześć osób (dwóch mężczyzn i cztery kobiety) będących aktualnie w związku partnerskim. Główne obszary badań dotyczą konfliktów wewnętrznych badanych, stylów przywiązania w stosunku do partnera, stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych, satysfakcji ze związku oraz realnego i idealnego obrazu partnera. W pierwszej części pracy przedstawiono teoretyczne podstawy będące bazą badań: informacji dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej i alkoholizmu, informacji dotyczących składowych miłości, związków partnerskich i przywiązania, satysfakcji ze związku, konfliktów wewnętrznych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obrazu siebie (z powodu braku badań i niedostępności teorii dotyczących obrazu partnera). W drugiej części przedstawiono cele i procedury badawcze, grupę badawczą oraz wykorzystane metody badawcze. Umieszczono tam także analizę sześciu przypadków i podsumowania do każdego z nich.Na potrzeby badań wykorzystano: Wywiad nieustrukturyzowany, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, Skalę Satysfakcji Ze Związku Ackera i Davisa, Kwestionariusz Radzenia Sobie W Sytuacjach Stresowych CISS Endlera i Parkera, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych Plopy, Test Uzupełniania Zdań Sacksa i Sidneya. Praca o charakterze studium przypadków uniemożliwia generalizację wyników o charakterze wnioskowania przyczynowo-skutkowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.authorPakulska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.reviewerWasilewska, Monika - 132543 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:53:18Z
dc.date.available2020-07-25T03:53:18Z
dc.date.submitted2014-11-19pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-90210-113485pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198487
dc.languagepolpl
dc.subject.enbipolar disorder, personality traits, relationships, image of a partnerpl
dc.subject.plchoroba afektywna dwubiegunowa, alkoholizm, osobowość, związki, obraz partnerapl
dc.titleWybrane cechy osobowości i obraz partnera osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i uzależnieniem od alkoholu na podstawie analizy przypadku.pl
dc.title.alternativePersonality traits and an image of a partner among people diagnosed with bipolar disorder and alcohol addiction based on case studies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this case study is to analyze personality traits of people diagnosed with bipolar disorder and alcohol addiction. The research group was six people (two men and four women) who are currently involved in a romantic relationship. Main areas of research are person’s internal conflicts, styles of attachment towards partner, styles of coping in stressful situations, relationship satisfaction, realistic and ideal image of a partner. The first part of the work is a theoretical basis of the research such as: information about bipolar disorder, alcoholism, components of love, relationships and attachment, relationship satisfaction, internal conflicts, coping in stressful situations and a self-image (not an image of a partner because of the lack of research and theoretical basis). The second part of the work are methodological issues, the purpose of the research, procedures, describing research group and measurement method that has been used. In the second part there are also case studies and their summaries. During research following methods have been used: psychological open-structured interview, Gough and Heilbrun’s Adjective Check List, The Intimacy, Passion and Commitment Questionnaire by Acker and Davis, Coping Inventory for Stressful Situation Questionnaire by Endler and Parker, The Attatchment Style Questionnaire by Plopa and Sentence Completion Test by Sacks and Levy.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy, opartej o studium przypadków, jest analiza cech osobowościowych osób z podwójną diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej i alkoholizmu. Przebadano sześć osób (dwóch mężczyzn i cztery kobiety) będących aktualnie w związku partnerskim. Główne obszary badań dotyczą konfliktów wewnętrznych badanych, stylów przywiązania w stosunku do partnera, stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych, satysfakcji ze związku oraz realnego i idealnego obrazu partnera. W pierwszej części pracy przedstawiono teoretyczne podstawy będące bazą badań: informacji dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej i alkoholizmu, informacji dotyczących składowych miłości, związków partnerskich i przywiązania, satysfakcji ze związku, konfliktów wewnętrznych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz obrazu siebie (z powodu braku badań i niedostępności teorii dotyczących obrazu partnera). W drugiej części przedstawiono cele i procedury badawcze, grupę badawczą oraz wykorzystane metody badawcze. Umieszczono tam także analizę sześciu przypadków i podsumowania do każdego z nich.Na potrzeby badań wykorzystano: Wywiad nieustrukturyzowany, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, Skalę Satysfakcji Ze Związku Ackera i Davisa, Kwestionariusz Radzenia Sobie W Sytuacjach Stresowych CISS Endlera i Parkera, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych Plopy, Test Uzupełniania Zdań Sacksa i Sidneya. Praca o charakterze studium przypadków uniemożliwia generalizację wyników o charakterze wnioskowania przyczynowo-skutkowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.authorpl
Pakulska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.reviewerpl
Wasilewska, Monika - 132543
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:53:18Z
dc.date.available
2020-07-25T03:53:18Z
dc.date.submittedpl
2014-11-19
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-90210-113485
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198487
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bipolar disorder, personality traits, relationships, image of a partner
dc.subject.plpl
choroba afektywna dwubiegunowa, alkoholizm, osobowość, związki, obraz partnera
dc.titlepl
Wybrane cechy osobowości i obraz partnera osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i uzależnieniem od alkoholu na podstawie analizy przypadku.
dc.title.alternativepl
Personality traits and an image of a partner among people diagnosed with bipolar disorder and alcohol addiction based on case studies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Pruszków
7
Wroclaw
6
Gdansk
4
Poznan
4
Krakow
3
Cieszyn
2
Katowice
2
Lublin
2
Blachownia
1

No access

No Thumbnail Available