Zasada niezawisłości sędziowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasady nieprzenaszalności i nieusuwalności sędziów

licenciate
dc.abstract.enThe thesis discusses the principle of judicial independence with consideration and presentation of its functional and personal aspects. The main assumption was to present the threats that affect the existence of independent courts and may limit the independent exercise of the office of judge. The work focuses in particular on the principle of irremovability and non-transferability of judges, but also refers to the disciplinary responsibility of judges. It addresses the issue of changes to the legal provisions governing the above-mentioned issues and how these changes threaten the independence of the judiciary.pl
dc.abstract.plPraca omawia zasadę niezawisłości sądownictwa z uwzględnieniem i prezentacją jej aspektów funkcjonalnych i osobowych. Głównym założeniem było przedstawienie zagrożeń, które wpływają na istnienie niezawisłych sądów i mogą ograniczać niezależne sprawowanie urzędu sędziego. Praca koncentruje się w szczególności na zasadzie nieusuwalności i niezbywalności sędziów, ale odnosi się również do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zostały w niej poruszone kwestie zmian w przepisach prawa, które regulują wyżej wymienione kwestie oraz zobrazowane w jaki sposób zmiany te zagrażają niezależności sądownictwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.authorPiotrowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.date.accessioned2023-07-12T22:27:32Z
dc.date.available2023-07-12T22:27:32Z
dc.date.submitted2023-07-12pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-168262-291766pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316103
dc.languagepolpl
dc.subject.enjudicial independence, courts, judges, judiciarypl
dc.subject.plniezawisłość sędziowska, sądy, sędziowie, sądownictwopl
dc.titleZasada niezawisłości sędziowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasady nieprzenaszalności i nieusuwalności sędziówpl
dc.title.alternativePrinciple of judicial independence with particular reference to the principle of non-transferability and irremovability of judges.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis discusses the principle of judicial independence with consideration and presentation of its functional and personal aspects. The main assumption was to present the threats that affect the existence of independent courts and may limit the independent exercise of the office of judge. The work focuses in particular on the principle of irremovability and non-transferability of judges, but also refers to the disciplinary responsibility of judges. It addresses the issue of changes to the legal provisions governing the above-mentioned issues and how these changes threaten the independence of the judiciary.
dc.abstract.plpl
Praca omawia zasadę niezawisłości sądownictwa z uwzględnieniem i prezentacją jej aspektów funkcjonalnych i osobowych. Głównym założeniem było przedstawienie zagrożeń, które wpływają na istnienie niezawisłych sądów i mogą ograniczać niezależne sprawowanie urzędu sędziego. Praca koncentruje się w szczególności na zasadzie nieusuwalności i niezbywalności sędziów, ale odnosi się również do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zostały w niej poruszone kwestie zmian w przepisach prawa, które regulują wyżej wymienione kwestie oraz zobrazowane w jaki sposób zmiany te zagrażają niezależności sądownictwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.authorpl
Piotrowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.date.accessioned
2023-07-12T22:27:32Z
dc.date.available
2023-07-12T22:27:32Z
dc.date.submittedpl
2023-07-12
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-168262-291766
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316103
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
judicial independence, courts, judges, judiciary
dc.subject.plpl
niezawisłość sędziowska, sądy, sędziowie, sądownictwo
dc.titlepl
Zasada niezawisłości sędziowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasady nieprzenaszalności i nieusuwalności sędziów
dc.title.alternativepl
Principle of judicial independence with particular reference to the principle of non-transferability and irremovability of judges.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bayreuth
2
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available