Stan ogólny pacjenta a patologie jamy ustnej

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this study was to present the state of general knowledge about certain systemic diseases and their impact on oral health, and information about periodontal disease, a potential factor in the incidence of systemic disease selected. To find needed information used search engines on the website: MedlinePlus, Google Scholar, and Altavista. Articles used to study are reviewed materials and come with a range of the last 15 years, and their authors are eminent specialists in medical fields. To search publications used keywords. Thesis shows two theories about the correlation between periodontal disease and cardiovascular disease. The first theory is based on the anticipated effect of cytokines and inflammatory mediators on the vascular wall, and the second theory assumes the potential impact of bacteria. Is shown that poor oral hygiene, which contributes to periodontal inflammation can be a potential factor for cardiovascular disease. Describes the common factors that may contribute to the development of periodontal disease and atherosclerosis. The characteristics of inflammatory processes in the oral cavity caused by systemic treatment of diseases of the body (cancers), and genetic predisposition. Also focused on describing symptoms that appear in the mouth, which may be associated with Crohn's disease. When the diagnosis of various diseases should be taken into account that the inflammation of the mouth can also affect other parts of the human body, as well as the fact that systemic disease reveal its presence in the system, inter alia, by the appearance of symptoms, on the mouth. Mutual cooperation diagnostics different specializations can help in rapid diagnosis of the disease and the patient's return to health.pl
dc.abstract.plCelem poniższej pracy było przedstawienie stanu ogólnej wiedzy na temat wybranych chorób ogólnoustrojowych, ich wpływu na stan jamy ustnej oraz informacji odnośnie chorób przyzębia, będących potencjalnym czynnikiem zachorowań na wybrane schorzenia systemowe. Do odnalezienia potrzebnych w tym celu informacji użyto wyszukiwarek, znajdujących się na stronach internetowych: MedlinePlus, Google Scholar oraz Altavista. Wykorzystane w opracowaniu artykuły są materiałami recenzowanymi i pochodzą z przedziału ostatnich 15 lat, a ich autorami są wybitni specjaliści z dziedzin medycznych. Do wyszukiwania publikacji użyto słów kluczowych. Przybliżono dwie teorie na temat współzależności między zapaleniem przyzębia a chorobami naczyniowo-sercowymi. Pierwsza teoria bazuje na przypuszczalnym wpływie cytokin i mediatorów zapalenia na ścianę naczyń krwionośnych, natomiast druga teoria zakłada potencjalny wpływ bakterii. Przedstawiono, iż nieprawidłowa higiena jamy ustnej, która przyczynia się do stanów zapalnych przyzębia może być potencjalnym czynnikiem chorób sercowo-naczyniowych. Opisano wspólne czynniki, które mogą przyczynić się do powstania chorób przyzębia jak i miażdżycy. W pracy przedstawiono charakterystykę procesów zapalnych w jamie ustnej, powstałych na skutek leczenia chorób systemowych organizmu (takich, jak nowotwory) oraz predyspozycji o podłożu genetycznym. Skupiono się również na opisaniu symptomów pojawiających się w jamie ustnej, które mogą być powiązane z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Przy rozpoznaniu różnych schorzeń należy brać pod uwagę, że stany zapalne jamy ustnej mogą oddziaływać też na inne części organizmu człowieka, jak również fakt, że choroby systemowe ujawniają swoją obecność w ustroju między innymi poprzez pojawienie się symptomów, dotyczących jamy ustnej. Wzajemna współpraca diagnostyków różnych specjalizacji może pomóc w szybkim rozpoznaniu choroby oraz powrocie pacjenta do zdrowia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.contributor.advisorKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.authorKopta, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec, Paweł - 130055 pl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:48:48Z
dc.date.available2020-07-25T06:48:48Z
dc.date.submitted2015-03-16pl
dc.fieldofstudyinspekcja sanitarnapl
dc.identifier.apddiploma-93412-101532pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201231
dc.languagepolpl
dc.subject.ensystemic disease, oral cavity cancer, periodontal disease, cardiovascular disease, chemotherapy, oral mucositis, Crohn's diseasepl
dc.subject.plchoroby ogólnoustrojowe, jama ustna, nowotwory, zapalenie przyzębia, choroby sercowo-naczyniowe, chemioterapia, oral mucositis, choroba Leśniowskiego-Crohnapl
dc.titleStan ogólny pacjenta a patologie jamy ustnejpl
dc.title.alternativeGeneral condition of the patient and pathology of the oral cavitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to present the state of general knowledge about certain systemic diseases and their impact on oral health, and information about periodontal disease, a potential factor in the incidence of systemic disease selected. To find needed information used search engines on the website: MedlinePlus, Google Scholar, and Altavista. Articles used to study are reviewed materials and come with a range of the last 15 years, and their authors are eminent specialists in medical fields. To search publications used keywords. Thesis shows two theories about the correlation between periodontal disease and cardiovascular disease. The first theory is based on the anticipated effect of cytokines and inflammatory mediators on the vascular wall, and the second theory assumes the potential impact of bacteria. Is shown that poor oral hygiene, which contributes to periodontal inflammation can be a potential factor for cardiovascular disease. Describes the common factors that may contribute to the development of periodontal disease and atherosclerosis. The characteristics of inflammatory processes in the oral cavity caused by systemic treatment of diseases of the body (cancers), and genetic predisposition. Also focused on describing symptoms that appear in the mouth, which may be associated with Crohn's disease. When the diagnosis of various diseases should be taken into account that the inflammation of the mouth can also affect other parts of the human body, as well as the fact that systemic disease reveal its presence in the system, inter alia, by the appearance of symptoms, on the mouth. Mutual cooperation diagnostics different specializations can help in rapid diagnosis of the disease and the patient's return to health.
dc.abstract.plpl
Celem poniższej pracy było przedstawienie stanu ogólnej wiedzy na temat wybranych chorób ogólnoustrojowych, ich wpływu na stan jamy ustnej oraz informacji odnośnie chorób przyzębia, będących potencjalnym czynnikiem zachorowań na wybrane schorzenia systemowe. Do odnalezienia potrzebnych w tym celu informacji użyto wyszukiwarek, znajdujących się na stronach internetowych: MedlinePlus, Google Scholar oraz Altavista. Wykorzystane w opracowaniu artykuły są materiałami recenzowanymi i pochodzą z przedziału ostatnich 15 lat, a ich autorami są wybitni specjaliści z dziedzin medycznych. Do wyszukiwania publikacji użyto słów kluczowych. Przybliżono dwie teorie na temat współzależności między zapaleniem przyzębia a chorobami naczyniowo-sercowymi. Pierwsza teoria bazuje na przypuszczalnym wpływie cytokin i mediatorów zapalenia na ścianę naczyń krwionośnych, natomiast druga teoria zakłada potencjalny wpływ bakterii. Przedstawiono, iż nieprawidłowa higiena jamy ustnej, która przyczynia się do stanów zapalnych przyzębia może być potencjalnym czynnikiem chorób sercowo-naczyniowych. Opisano wspólne czynniki, które mogą przyczynić się do powstania chorób przyzębia jak i miażdżycy. W pracy przedstawiono charakterystykę procesów zapalnych w jamie ustnej, powstałych na skutek leczenia chorób systemowych organizmu (takich, jak nowotwory) oraz predyspozycji o podłożu genetycznym. Skupiono się również na opisaniu symptomów pojawiających się w jamie ustnej, które mogą być powiązane z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Przy rozpoznaniu różnych schorzeń należy brać pod uwagę, że stany zapalne jamy ustnej mogą oddziaływać też na inne części organizmu człowieka, jak również fakt, że choroby systemowe ujawniają swoją obecność w ustroju między innymi poprzez pojawienie się symptomów, dotyczących jamy ustnej. Wzajemna współpraca diagnostyków różnych specjalizacji może pomóc w szybkim rozpoznaniu choroby oraz powrocie pacjenta do zdrowia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.contributor.advisorpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.authorpl
Kopta, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec, Paweł - 130055
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:48:48Z
dc.date.available
2020-07-25T06:48:48Z
dc.date.submittedpl
2015-03-16
dc.fieldofstudypl
inspekcja sanitarna
dc.identifier.apdpl
diploma-93412-101532
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201231
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
systemic disease, oral cavity cancer, periodontal disease, cardiovascular disease, chemotherapy, oral mucositis, Crohn's disease
dc.subject.plpl
choroby ogólnoustrojowe, jama ustna, nowotwory, zapalenie przyzębia, choroby sercowo-naczyniowe, chemioterapia, oral mucositis, choroba Leśniowskiego-Crohna
dc.titlepl
Stan ogólny pacjenta a patologie jamy ustnej
dc.title.alternativepl
General condition of the patient and pathology of the oral cavity
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Poznan
4
Wroclaw
4
Gdynia
3
Zgierz
3
Dublin
2
Konin
1
Krakow
1
Lodz
1
Olsztyn
1

No access

No Thumbnail Available