Wolontariat na festiwalu kulturalnym: forma wyzysku czy szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego? Autoetnografia pracy wolontariuszki

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is about voluntary service during cultural festivals. The aims of this thesis is to check how much voluntary service is a kind of exploitation and how much it gives possibility to get professional experience. The thesis has been written from an autoenthographical point of view and is based on critical management studies and on the results of my own researches. It focuses the definition of voluntary service, benefits and motivations of people who do voluntary service. What it more it shows the problem of exploitation during this activity. The thesis contains also information about possibilities connected with long-term voluntary service.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy wolontariatu podczas festiwali kulturalnych. Jej celem jest zbadanie do jakiego stopnia wolontariat stanowi formę wyzysku, a do jakiego jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego. Praca pisana jest w nurcie autoetnograficznym, w oparciu o założenia nurtu krytycznego i wyniki badań własnych. Przedstawione zostaje ujęcie definicyjne wolontariatu, korzyści i motywacje ochotników, wykonywane przez wolontariuszy zadania oraz wyzysk ochotników przez organizatorów wydarzeń. Praca zawiera także rozbudowany wątek dotyczący możliwości zaangażowania się w wolontariat długoterminowy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorZawadzki, Michałpl
dc.contributor.authorŚlufińska, Pamelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKocój, Ewa - 185927 pl
dc.contributor.reviewerZawadzki, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:14:38Z
dc.date.available2020-07-24T17:14:38Z
dc.date.submitted2013-07-01pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-75936-135607pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188636
dc.languagepolpl
dc.subject.enVOLUNTARY SERVICE – AUTOETNOGRAPHY – FESTIVALS – EXPLOITATION – PROFESSIONAL EXPERIENCEpl
dc.subject.plWOLONTARIAT – AUTOETNOGRAFIA – FESTIWALE – WYZYSK – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWEpl
dc.titleWolontariat na festiwalu kulturalnym: forma wyzysku czy szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego? Autoetnografia pracy wolontariuszkipl
dc.title.alternativeVoluntary service during cultural festival: a kind of exploitation or a possibility to get professional experience? Volunteer's autoetnographypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is about voluntary service during cultural festivals. The aims of this thesis is to check how much voluntary service is a kind of exploitation and how much it gives possibility to get professional experience. The thesis has been written from an autoenthographical point of view and is based on critical management studies and on the results of my own researches. It focuses the definition of voluntary service, benefits and motivations of people who do voluntary service. What it more it shows the problem of exploitation during this activity. The thesis contains also information about possibilities connected with long-term voluntary service.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy wolontariatu podczas festiwali kulturalnych. Jej celem jest zbadanie do jakiego stopnia wolontariat stanowi formę wyzysku, a do jakiego jest szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego. Praca pisana jest w nurcie autoetnograficznym, w oparciu o założenia nurtu krytycznego i wyniki badań własnych. Przedstawione zostaje ujęcie definicyjne wolontariatu, korzyści i motywacje ochotników, wykonywane przez wolontariuszy zadania oraz wyzysk ochotników przez organizatorów wydarzeń. Praca zawiera także rozbudowany wątek dotyczący możliwości zaangażowania się w wolontariat długoterminowy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Zawadzki, Michał
dc.contributor.authorpl
Ślufińska, Pamela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kocój, Ewa - 185927
dc.contributor.reviewerpl
Zawadzki, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:14:38Z
dc.date.available
2020-07-24T17:14:38Z
dc.date.submittedpl
2013-07-01
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-75936-135607
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188636
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
VOLUNTARY SERVICE – AUTOETNOGRAPHY – FESTIVALS – EXPLOITATION – PROFESSIONAL EXPERIENCE
dc.subject.plpl
WOLONTARIAT – AUTOETNOGRAFIA – FESTIWALE – WYZYSK – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
dc.titlepl
Wolontariat na festiwalu kulturalnym: forma wyzysku czy szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego? Autoetnografia pracy wolontariuszki
dc.title.alternativepl
Voluntary service during cultural festival: a kind of exploitation or a possibility to get professional experience? Volunteer's autoetnography
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available