Obligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądu

master
dc.abstract.enObligatory suspension of lawsuit ex officio by virtue of a court order is one of many institutions, which suspend legal proceedings, singled out by the legislator in the Civil Procedure Code. Because of its specific nature, it is used only in cases, which are strictly limited by the generally applicable regulations. These circumstances were mainly classified in Article 174 of the Civil Procedure Code. Because of the nature of premises that condition its usage, the described institution has loopholes and ambiguities in its interpretation process. This work was created to emphasize doubts connected with the use of obligatory suspension of a trial, and as an attempt to explain them. The proper interpretation of regulations about obligatory suspension of proceedings serves to protect the laws of parties and participants of proceedings. It also ensures that a trial is held competently. Because if the fact that the suspension of proceedings itself is characterized by multiple premises and circumstances, the Polish legislator decided to divide them by choosing the way, in which the suspension of a trial occurs, as a criterion. In this study it was pointed out what procedural steps can be taken by a court and also by parties of the proceedings during the suspension of a trial caused by the occurrence of premises described in Article 174 of the Civil Procedure Code. While discussing the given issue, also the problem of keeping all kind of deadlines of proceedings during suspension will be studied. It is also necessary to point out that this suspension of proceedings is not permanent and it ends. It ends when suspended proceedings are resumed or by dismissing all the proceedings. The matter of distinguishing situations and premises that condition the resuming of proceedings or their dismissing will be discussed in the presented work. To continue, it is necessary to emphasize that obligatory suspension of a trial occurs when two premises are met. First one is the occurrence of at least one of circumstances described in Article 174 of the Civil Procedure Code. Second one is the making of a proper ruling by the court, which adjudicates in a given case.pl
dc.abstract.plObligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądu jest jedną z wielu instytucji wstrzymujących tok postępowania sądowego wyróżnionych przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego. Ze względu na swój specyficzny charakter stosowana jest wyłącznie w przypadkach ściśle wskazanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W głównej mierze okoliczności te zostały sklasyfikowane w art.174 kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu na charakter przesłanek warunkujących jej zastosowanie, omawiana instytucja nie jest pozbawiona luk i niejasności w procesie interpretacyjnym. Poniższa praca została napisana w celu uwydatnienia wątpliwości, jakie wiążą się ze stosowaniem obligatoryjnego zawieszenia procesu oraz podjęcia próby ich wyjaśnienia. Właściwa wykładnia przepisów dotyczących obligatoryjnego zawieszenia postępowania służy ochronie praw stron i uczestników postępowania. Zapewnia także sprawne przeprowadzenie rozprawy sądowej. Ze względu, iż samo zawieszenie postępowania charakteryzuje się wielością przesłanek i okoliczności, ustawodawca polski zdecydował się je podzielić. Jako kryterium obrał sposób, w jaki dochodzi do zawieszenia procesu. W niniejszym opracowaniu wskazane zostały czynności procesowe jakie może podejmować sąd, a jakie strony postępowania w trakcie zawieszonego procesu z powodu zaistnienia przesłanek określonych w art. 174 k.p.c. Jednocześnie przy omawianiu danego zagadnienia zbadana zostanie problematyka zachowania poszczególnych rodzajów terminów postępowania w trakcie trwającego zawieszenia. Należy także wskazać, iż zawieszenie postępowania nie jest stanem permanentnym i ulega zakończeniu. Dochodzi do niego przez podjęcie zawieszonego postępowania albo też poprzez umorzenie całego postępowania. Kwestia rozróżnienia sytuacji oraz przesłanek warunkujących podjęcie postępowania lub jego umorzenie się zostanie poruszona w prezentowanej pracy. Kontynuując podkreślenia wymaga, że do obligatoryjnego zawieszenia procesu dochodzi po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest zaistnienie chociażby jednej z okoliczności wskazanych w art. 174 k.p.c. Drugą natomiast jest wydanie przez sąd orzekający w konkretnej sprawie odpowiedniego orzeczenia.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorOsika, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerFlejszar, Radosław - 102024 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:38:28Z
dc.date.available2020-07-26T20:38:28Z
dc.date.submitted2016-06-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-103930-142079pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210398
dc.languagepolpl
dc.subject.enObligatory suspension of lawsuit; parties; trial; procedural steps;deadlines of proceedings; suspended proceedings are resumed; dismissing all the proceedings; ruling; complaintpl
dc.subject.plobligatoryjne zawieszenie procesu; strona; rozprawa sądowa; czynności procesowe; terminy procesowe; podjęcie zawieszonego postępowania; umorzenie postępowania; właściwe orzeczenie; zażaleniepl
dc.titleObligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądupl
dc.title.alternativeObligatory suspension of lawsuit ex officio by virtue of a court orderpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Obligatory suspension of lawsuit ex officio by virtue of a court order is one of many institutions, which suspend legal proceedings, singled out by the legislator in the Civil Procedure Code. Because of its specific nature, it is used only in cases, which are strictly limited by the generally applicable regulations. These circumstances were mainly classified in Article 174 of the Civil Procedure Code. Because of the nature of premises that condition its usage, the described institution has loopholes and ambiguities in its interpretation process. This work was created to emphasize doubts connected with the use of obligatory suspension of a trial, and as an attempt to explain them. The proper interpretation of regulations about obligatory suspension of proceedings serves to protect the laws of parties and participants of proceedings. It also ensures that a trial is held competently. Because if the fact that the suspension of proceedings itself is characterized by multiple premises and circumstances, the Polish legislator decided to divide them by choosing the way, in which the suspension of a trial occurs, as a criterion. In this study it was pointed out what procedural steps can be taken by a court and also by parties of the proceedings during the suspension of a trial caused by the occurrence of premises described in Article 174 of the Civil Procedure Code. While discussing the given issue, also the problem of keeping all kind of deadlines of proceedings during suspension will be studied. It is also necessary to point out that this suspension of proceedings is not permanent and it ends. It ends when suspended proceedings are resumed or by dismissing all the proceedings. The matter of distinguishing situations and premises that condition the resuming of proceedings or their dismissing will be discussed in the presented work. To continue, it is necessary to emphasize that obligatory suspension of a trial occurs when two premises are met. First one is the occurrence of at least one of circumstances described in Article 174 of the Civil Procedure Code. Second one is the making of a proper ruling by the court, which adjudicates in a given case.
dc.abstract.plpl
Obligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądu jest jedną z wielu instytucji wstrzymujących tok postępowania sądowego wyróżnionych przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego. Ze względu na swój specyficzny charakter stosowana jest wyłącznie w przypadkach ściśle wskazanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W głównej mierze okoliczności te zostały sklasyfikowane w art.174 kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu na charakter przesłanek warunkujących jej zastosowanie, omawiana instytucja nie jest pozbawiona luk i niejasności w procesie interpretacyjnym. Poniższa praca została napisana w celu uwydatnienia wątpliwości, jakie wiążą się ze stosowaniem obligatoryjnego zawieszenia procesu oraz podjęcia próby ich wyjaśnienia. Właściwa wykładnia przepisów dotyczących obligatoryjnego zawieszenia postępowania służy ochronie praw stron i uczestników postępowania. Zapewnia także sprawne przeprowadzenie rozprawy sądowej. Ze względu, iż samo zawieszenie postępowania charakteryzuje się wielością przesłanek i okoliczności, ustawodawca polski zdecydował się je podzielić. Jako kryterium obrał sposób, w jaki dochodzi do zawieszenia procesu. W niniejszym opracowaniu wskazane zostały czynności procesowe jakie może podejmować sąd, a jakie strony postępowania w trakcie zawieszonego procesu z powodu zaistnienia przesłanek określonych w art. 174 k.p.c. Jednocześnie przy omawianiu danego zagadnienia zbadana zostanie problematyka zachowania poszczególnych rodzajów terminów postępowania w trakcie trwającego zawieszenia. Należy także wskazać, iż zawieszenie postępowania nie jest stanem permanentnym i ulega zakończeniu. Dochodzi do niego przez podjęcie zawieszonego postępowania albo też poprzez umorzenie całego postępowania. Kwestia rozróżnienia sytuacji oraz przesłanek warunkujących podjęcie postępowania lub jego umorzenie się zostanie poruszona w prezentowanej pracy. Kontynuując podkreślenia wymaga, że do obligatoryjnego zawieszenia procesu dochodzi po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest zaistnienie chociażby jednej z okoliczności wskazanych w art. 174 k.p.c. Drugą natomiast jest wydanie przez sąd orzekający w konkretnej sprawie odpowiedniego orzeczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Osika, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Flejszar, Radosław - 102024
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:38:28Z
dc.date.available
2020-07-26T20:38:28Z
dc.date.submittedpl
2016-06-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-103930-142079
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210398
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Obligatory suspension of lawsuit; parties; trial; procedural steps;deadlines of proceedings; suspended proceedings are resumed; dismissing all the proceedings; ruling; complaint
dc.subject.plpl
obligatoryjne zawieszenie procesu; strona; rozprawa sądowa; czynności procesowe; terminy procesowe; podjęcie zawieszonego postępowania; umorzenie postępowania; właściwe orzeczenie; zażalenie
dc.titlepl
Obligatoryjne zawieszenie procesu z urzędu na mocy orzeczenia sądu
dc.title.alternativepl
Obligatory suspension of lawsuit ex officio by virtue of a court order
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Chandler
4
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Tychy
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available