Stan badań nad wierzeniami Celtów kontynentalnych.

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present the current state of research concerning beliefs and religion of Celtic tribes, living in continental Europe from the cusp of Halstatt and La Tène periods until Romanisation. Reconstruction attempts are based on Roman authors' writings and numerous archeological evidence, such as shrines, places of offerings, sculptures of heroes, and findings from Gallo-Roman period – images of deities and epigraphic evidence.Analysis indicates that there was a panceltic mythology, religion and beliefs, as well as a pantheon of gods and goddessess. However, reconstruction of its complicated structure is difficult because of some regional differences of the cult.Ancient writing sources and archeological evidence provide numerous information about Celtic beliefs and religion. Nevertheless, most if it concerns the Western, Gallic part of Celtic world. The evidence from southern Germany and Czech Republic serves as an addition.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przedstawienie stanu wiedzy na temat wierzeń ludów celtyckich zamieszkujących obszar Europy kontynentalnej od przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego do okresu romanizacji. Próby rekonstrukcji religii Celtów oparte są na źródłach pisanych i archeologicznych. Do pierwszej grupy zalicza się dzieła starożytnych autorów rzymskich. Materiał archeologiczny obejmuje założenia świątynne, miejsca składania ofiar i darów wotywnych, posągi herosów, a także zabytki okresu gallorzymskiego – wizerunki bóstw oraz źródła epigraficzne. Analiza wskazuje na istnienie panceltyckiej sfery wierzeń, a także panteonu o skomplikowanej strukturze. Jego rekonstrukcję utrudniają liczne różnice regionalne wierzeń, przejawiające się w odmiennym nazewnictwie.Starożytne źródła pisane oraz znaleziska archeologiczne dostarczają wielu informacji na temat celtyckiej religii i systemu wierzeń. Dane te odnoszą się przede wszystkim do zachodniej, galijskiej strefy Celtyki. Obraz ten uzupełniają częściowo znaleziska z terenu południowych Niemiec oraz Czech.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.contributor.authorKożusznik, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.contributor.reviewerKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:15:20Z
dc.date.available2020-07-24T17:15:20Z
dc.date.submitted2013-06-24pl
dc.fieldofstudycywilizacje starożytne światapl
dc.identifier.apddiploma-75952-66490pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188647
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe Celts, Celtic beliefs, Celtic pantheon, Celtic religionpl
dc.subject.plCeltowie, panteon celtycki, religia Celtów, wierzenia Celtówpl
dc.titleStan badań nad wierzeniami Celtów kontynentalnych.pl
dc.title.alternativeThe current state of research on the religious beliefs of continetal Celtspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present the current state of research concerning beliefs and religion of Celtic tribes, living in continental Europe from the cusp of Halstatt and La Tène periods until Romanisation. Reconstruction attempts are based on Roman authors' writings and numerous archeological evidence, such as shrines, places of offerings, sculptures of heroes, and findings from Gallo-Roman period – images of deities and epigraphic evidence.Analysis indicates that there was a panceltic mythology, religion and beliefs, as well as a pantheon of gods and goddessess. However, reconstruction of its complicated structure is difficult because of some regional differences of the cult.Ancient writing sources and archeological evidence provide numerous information about Celtic beliefs and religion. Nevertheless, most if it concerns the Western, Gallic part of Celtic world. The evidence from southern Germany and Czech Republic serves as an addition.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przedstawienie stanu wiedzy na temat wierzeń ludów celtyckich zamieszkujących obszar Europy kontynentalnej od przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego do okresu romanizacji. Próby rekonstrukcji religii Celtów oparte są na źródłach pisanych i archeologicznych. Do pierwszej grupy zalicza się dzieła starożytnych autorów rzymskich. Materiał archeologiczny obejmuje założenia świątynne, miejsca składania ofiar i darów wotywnych, posągi herosów, a także zabytki okresu gallorzymskiego – wizerunki bóstw oraz źródła epigraficzne. Analiza wskazuje na istnienie panceltyckiej sfery wierzeń, a także panteonu o skomplikowanej strukturze. Jego rekonstrukcję utrudniają liczne różnice regionalne wierzeń, przejawiające się w odmiennym nazewnictwie.Starożytne źródła pisane oraz znaleziska archeologiczne dostarczają wielu informacji na temat celtyckiej religii i systemu wierzeń. Dane te odnoszą się przede wszystkim do zachodniej, galijskiej strefy Celtyki. Obraz ten uzupełniają częściowo znaleziska z terenu południowych Niemiec oraz Czech.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.contributor.authorpl
Kożusznik, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.contributor.reviewerpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:15:20Z
dc.date.available
2020-07-24T17:15:20Z
dc.date.submittedpl
2013-06-24
dc.fieldofstudypl
cywilizacje starożytne świata
dc.identifier.apdpl
diploma-75952-66490
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188647
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the Celts, Celtic beliefs, Celtic pantheon, Celtic religion
dc.subject.plpl
Celtowie, panteon celtycki, religia Celtów, wierzenia Celtów
dc.titlepl
Stan badań nad wierzeniami Celtów kontynentalnych.
dc.title.alternativepl
The current state of research on the religious beliefs of continetal Celts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available