Wkład Aleksieja L. Eryomina w rozwój ekologii informacji

master
dc.abstract.enThe object of the work is the concept of Ecology Information by Alexey L. Eryomin and his contribution to the development of this field. In the studies were presented Doctors biography, his most important works analysis and new research directions. Subject work is presented from the information science point of view.The author made an attempt to answer the question: what impact on development of IE had exerted Eryomin? For research matters were used biographical, bibliographic and literary critical analysis methods.The own research aim was study the reception of Eryomins information ecology concept by ILS UJ students. Therefore were used sociological method, survey questionnaire form research technique and statistical method (presentation of results).The subject work indicates a significant impact of Eryomin on the development of the IE concept. The results of the study showed that students constituting a research group hadn’t had appropriate knowledge about the achievements of Eryomin. It was also noted that the overall level of reception of information ecology among respondents didn’t exceed the average level.The author concluded a series of recommendations aimed to improve the current state of knowledge creating a leaven for a discussion about the development of information ecology in Poland.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest koncepcja ekologii informacji Aleksieja L. Eryomina oraz jego wkład w rozwój tej dziedziny. W pracy została zaprezentowana sylwetka doktora, przeanalizowano najważniejsze jego prace, omówiono nowe kierunki badań, którymi zajmuje się Eryomin. Przedmiot pracy przedstawiono z punktu widzenia nauki o informacji. Autorka pracy podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na rozwój EI wywarł Aleksiej L. Eryomin? Do realizacji celu badawczego zastosowano metody: biograficzną, bibliograficzną, analizy i krytyki piśmiennictwa. Do przeprowadzenia badań własnych dotyczących recepcji koncepcji ekologii informacji A. L. Eryomina wśród studentów INIB UJ, użyto metody socjologicznej, z techniką badawczą - ankietą, oraz metodę statystyczną (prezentacja uzyskanych wyników). Przedmiotowa praca wskazuje na istotny wpływ Eryomina na rozwój i kształtowanie się pojęcia EI. Jednocześnie wyniki badań własnych ukazały, iż studenci stanowiący grupę badawczą nie posiadali stosownej wiedzy o dorobku A. L. Eryomina. Zauważono również iż ogólny poziom recepcji ekologii informacji wśród respondentów, nie przekraczał poziomu średniego. Autorka prezentując szereg zaleceń mających na celu poprawę obecnego stanu wiedzy tym samym inspirując do dyskusji o rozwoju nauki o ekologii informacji w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorSkibitska, Katerynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKorycińska, Paloma - 129158 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:43:57Z
dc.date.available2020-07-27T02:43:57Z
dc.date.submitted2016-10-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-110032-201446pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216060
dc.languagepolpl
dc.subject.enA. L. Eryomin Information Ecology Concept, Eryomin A. L., Information Ecology, Information Hygiene, Information.pl
dc.subject.plEkologia informacji, Eryomin A. L., Higiena informacyjna, Informacja, Koncepcja ekologii informacji A. L. Eryominapl
dc.titleWkład Aleksieja L. Eryomina w rozwój ekologii informacjipl
dc.title.alternativeContribution of Alexey L. Eryomin in the development of information ecologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of the work is the concept of Ecology Information by Alexey L. Eryomin and his contribution to the development of this field. In the studies were presented Doctors biography, his most important works analysis and new research directions. Subject work is presented from the information science point of view.The author made an attempt to answer the question: what impact on development of IE had exerted Eryomin? For research matters were used biographical, bibliographic and literary critical analysis methods.The own research aim was study the reception of Eryomins information ecology concept by ILS UJ students. Therefore were used sociological method, survey questionnaire form research technique and statistical method (presentation of results).The subject work indicates a significant impact of Eryomin on the development of the IE concept. The results of the study showed that students constituting a research group hadn’t had appropriate knowledge about the achievements of Eryomin. It was also noted that the overall level of reception of information ecology among respondents didn’t exceed the average level.The author concluded a series of recommendations aimed to improve the current state of knowledge creating a leaven for a discussion about the development of information ecology in Poland.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest koncepcja ekologii informacji Aleksieja L. Eryomina oraz jego wkład w rozwój tej dziedziny. W pracy została zaprezentowana sylwetka doktora, przeanalizowano najważniejsze jego prace, omówiono nowe kierunki badań, którymi zajmuje się Eryomin. Przedmiot pracy przedstawiono z punktu widzenia nauki o informacji. Autorka pracy podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na rozwój EI wywarł Aleksiej L. Eryomin? Do realizacji celu badawczego zastosowano metody: biograficzną, bibliograficzną, analizy i krytyki piśmiennictwa. Do przeprowadzenia badań własnych dotyczących recepcji koncepcji ekologii informacji A. L. Eryomina wśród studentów INIB UJ, użyto metody socjologicznej, z techniką badawczą - ankietą, oraz metodę statystyczną (prezentacja uzyskanych wyników). Przedmiotowa praca wskazuje na istotny wpływ Eryomina na rozwój i kształtowanie się pojęcia EI. Jednocześnie wyniki badań własnych ukazały, iż studenci stanowiący grupę badawczą nie posiadali stosownej wiedzy o dorobku A. L. Eryomina. Zauważono również iż ogólny poziom recepcji ekologii informacji wśród respondentów, nie przekraczał poziomu średniego. Autorka prezentując szereg zaleceń mających na celu poprawę obecnego stanu wiedzy tym samym inspirując do dyskusji o rozwoju nauki o ekologii informacji w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Skibitska, Kateryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Korycińska, Paloma - 129158
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:43:57Z
dc.date.available
2020-07-27T02:43:57Z
dc.date.submittedpl
2016-10-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-110032-201446
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
A. L. Eryomin Information Ecology Concept, Eryomin A. L., Information Ecology, Information Hygiene, Information.
dc.subject.plpl
Ekologia informacji, Eryomin A. L., Higiena informacyjna, Informacja, Koncepcja ekologii informacji A. L. Eryomina
dc.titlepl
Wkład Aleksieja L. Eryomina w rozwój ekologii informacji
dc.title.alternativepl
Contribution of Alexey L. Eryomin in the development of information ecology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Kielce
1
Krakow
1
Lublin
1
Szopinek
1

No access

No Thumbnail Available