Młoda rodzina wobec sytuacji problemowych

master
dc.abstract.enFirst chapter of the work contains discussion about basic categories of family and marriage. The focus is here on the issue of the family in a social context: as the basic unit of society, and on a discussion of the functions attributed to the family. The relevant and interesting at the same time recognized as being present understanding of the family, not only within the European cultural sphere, but also in more distant civilizations. The chapter also contains functions assigned to the family by the individual authors.The second chapter focuses on presenting the image of marriage and the family in the modern world. There have been characteristic of contemporary models of marriage, and identifies existing alternative forms of marriage. In the last part of the chapter dealt with was one of the key labor issues - identified areas that can be a source of problem situations in marriage.The third chapter, which is the preparation for tests, contains methodological assumptions. Defined and listed in it are: the hypothesis, research questions, variables and indicators of research. It also discusses the methods, techniques and research tools, as well as the characteristics of the test environment and conduct of the study.The fourth chapter is a summary of the work: it contains the analysis of the results, and the conclusions that have raised up after the analysis.pl
dc.abstract.plW pierwszym rozdziale pracy zostały omówione podstawowe kategorie dotyczące rodziny i małżeństwa. Skoncentrowano się tutaj na zarówno na omówieniu rodziny w kontekście społecznym, czyli traktowaniu jej jako podstawowej komórki społeczeństwa, jak też na omówieniu funkcji przypisywanych rodzinie. Za istotne i ciekawe zarazem uznane zostało przedstawienie pojmowania rodziny nie tylko w obrębie europejskiego kręgu kulturowego, ale również w odleglejszych cywilizacjach. W rozdziale przedstawiono również funkcje przypisywane rodzinie przez poszczególnych autorów.W rozdziale drugim skupiono się na przedstawieniu wizerunku małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Dokonano charakterystyki współczesnych modeli małżeństwa, oraz wskazano istniejące alternatywne formy życia w małżeństwie. W ostatniej części rozdziału poruszone zostało jedno z kluczowych zagadnień pracy – wskazano obszary, które dla małżeństwa i rodziny mogą stanowić źródła sytuacji problemowych.Rozdział trzeci, stanowiący przygotowania do badań, zawiera założenia metodologiczne. Zdefiniowane i wyszczególnione w nim zostały: hipoteza, pytania badawcze, zmienne i wskaźniki badań. Omówiono tam również metody, techniki i narzędzia badawcze, a także charakterystykę badanego środowiska i przebieg badań. Rozdział czwarty stanowi podsumowanie pracy: znajduje się w nim analiza wyników badań, oraz wnioski, jakie nasunęły się po dokonaniu analizy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorStarowicz, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:33:12Z
dc.date.available2020-07-24T20:33:12Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-82184-135985pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191728
dc.languagepolpl
dc.subject.enfamily, marriage, problem situationspl
dc.subject.plrodzina małżeństwo, sytuacje problemowepl
dc.titleMłoda rodzina wobec sytuacji problemowychpl
dc.title.alternativeYoung family problem situationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
First chapter of the work contains discussion about basic categories of family and marriage. The focus is here on the issue of the family in a social context: as the basic unit of society, and on a discussion of the functions attributed to the family. The relevant and interesting at the same time recognized as being present understanding of the family, not only within the European cultural sphere, but also in more distant civilizations. The chapter also contains functions assigned to the family by the individual authors.The second chapter focuses on presenting the image of marriage and the family in the modern world. There have been characteristic of contemporary models of marriage, and identifies existing alternative forms of marriage. In the last part of the chapter dealt with was one of the key labor issues - identified areas that can be a source of problem situations in marriage.The third chapter, which is the preparation for tests, contains methodological assumptions. Defined and listed in it are: the hypothesis, research questions, variables and indicators of research. It also discusses the methods, techniques and research tools, as well as the characteristics of the test environment and conduct of the study.The fourth chapter is a summary of the work: it contains the analysis of the results, and the conclusions that have raised up after the analysis.
dc.abstract.plpl
W pierwszym rozdziale pracy zostały omówione podstawowe kategorie dotyczące rodziny i małżeństwa. Skoncentrowano się tutaj na zarówno na omówieniu rodziny w kontekście społecznym, czyli traktowaniu jej jako podstawowej komórki społeczeństwa, jak też na omówieniu funkcji przypisywanych rodzinie. Za istotne i ciekawe zarazem uznane zostało przedstawienie pojmowania rodziny nie tylko w obrębie europejskiego kręgu kulturowego, ale również w odleglejszych cywilizacjach. W rozdziale przedstawiono również funkcje przypisywane rodzinie przez poszczególnych autorów.W rozdziale drugim skupiono się na przedstawieniu wizerunku małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Dokonano charakterystyki współczesnych modeli małżeństwa, oraz wskazano istniejące alternatywne formy życia w małżeństwie. W ostatniej części rozdziału poruszone zostało jedno z kluczowych zagadnień pracy – wskazano obszary, które dla małżeństwa i rodziny mogą stanowić źródła sytuacji problemowych.Rozdział trzeci, stanowiący przygotowania do badań, zawiera założenia metodologiczne. Zdefiniowane i wyszczególnione w nim zostały: hipoteza, pytania badawcze, zmienne i wskaźniki badań. Omówiono tam również metody, techniki i narzędzia badawcze, a także charakterystykę badanego środowiska i przebieg badań. Rozdział czwarty stanowi podsumowanie pracy: znajduje się w nim analiza wyników badań, oraz wnioski, jakie nasunęły się po dokonaniu analizy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Starowicz, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:33:12Z
dc.date.available
2020-07-24T20:33:12Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-82184-135985
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
family, marriage, problem situations
dc.subject.plpl
rodzina małżeństwo, sytuacje problemowe
dc.titlepl
Młoda rodzina wobec sytuacji problemowych
dc.title.alternativepl
Young family problem situations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available