Podstawy ideologiczne utworzenia mandatu francuskiego w Syrii, w wybranej prasie i korespondencji z lat 1914-1920

master
dc.abstract.enThis thesis is an attempt to present the arguments used to justify France's right to receive a mandate to administer Syria. The development of a peculiar ideology that led to the formalization of French control over this area in 1920 was the result of a long process initiated in previous epochs. In the work, the years 1914-1920 were analyzed. In part, this argumentation was only the result of current events, and to a large extent it should be due to certain national perceptions and historical thinking. The press, especially the propaganda organ of the largest French colonial organization dealing with the Levant (Comité de l'Asie Française), the "L'Asie Française" bulletin, played a significant role in creating and strengthening it.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest próbą przedstawienia argumentacji, wykorzystywanej w celu uzasadnienia prawa Francji do otrzymania mandatu na administrowanie Syrią. Wypracowanie swoistej ideologii, która doprowadziła do sformalizowania francuskiej kontroli nad tym obszarem w 1920 roku, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego jeszcze w poprzednich epokach. W pracy, analizie poddane zostały lata 1914-1920. Owa argumentacja była po części tylko skutkiem bieżących wydarzeń, a w dużej mierze zawdzięczać należy ją pewnym narodowym wyobrażeniom i myśleniu historycznemu. W jej wytworzeniu i umacnianiu niebagatelną rolę odegrała prasa, a zwłaszcza organ propagandowy największej francuskiej organizacji kolonialnej zajmującej się Lewantem (Comité de l’Asie Française), czyli biuletyn ,,L’Asie Française”.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Andrzejpl
dc.contributor.authorKról, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerNowak, Andrzejpl
dc.contributor.reviewerGłębocki, Henryk - 128071 pl
dc.date.accessioned2022-09-08T21:46:25Z
dc.date.available2022-09-08T21:46:25Z
dc.date.submitted2022-09-07pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-161449-247050pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299057
dc.languagepolpl
dc.subject.enSyria, France, mandate, ideology, colonialism, presspl
dc.subject.plSyria, Francja, mandat, ideologia, kolonializm, prasapl
dc.titlePodstawy ideologiczne utworzenia mandatu francuskiego w Syrii, w wybranej prasie i korespondencji z lat 1914-1920pl
dc.title.alternativeIdeological foundations for the creation of the French mandate in Syria, in the selected press and correspondence from 1914-1920pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is an attempt to present the arguments used to justify France's right to receive a mandate to administer Syria. The development of a peculiar ideology that led to the formalization of French control over this area in 1920 was the result of a long process initiated in previous epochs. In the work, the years 1914-1920 were analyzed. In part, this argumentation was only the result of current events, and to a large extent it should be due to certain national perceptions and historical thinking. The press, especially the propaganda organ of the largest French colonial organization dealing with the Levant (Comité de l'Asie Française), the "L'Asie Française" bulletin, played a significant role in creating and strengthening it.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest próbą przedstawienia argumentacji, wykorzystywanej w celu uzasadnienia prawa Francji do otrzymania mandatu na administrowanie Syrią. Wypracowanie swoistej ideologii, która doprowadziła do sformalizowania francuskiej kontroli nad tym obszarem w 1920 roku, było wynikiem długotrwałego procesu zapoczątkowanego jeszcze w poprzednich epokach. W pracy, analizie poddane zostały lata 1914-1920. Owa argumentacja była po części tylko skutkiem bieżących wydarzeń, a w dużej mierze zawdzięczać należy ją pewnym narodowym wyobrażeniom i myśleniu historycznemu. W jej wytworzeniu i umacnianiu niebagatelną rolę odegrała prasa, a zwłaszcza organ propagandowy największej francuskiej organizacji kolonialnej zajmującej się Lewantem (Comité de l’Asie Française), czyli biuletyn ,,L’Asie Française”.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Andrzej
dc.contributor.authorpl
Król, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Andrzej
dc.contributor.reviewerpl
Głębocki, Henryk - 128071
dc.date.accessioned
2022-09-08T21:46:25Z
dc.date.available
2022-09-08T21:46:25Z
dc.date.submittedpl
2022-09-07
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-161449-247050
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299057
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Syria, France, mandate, ideology, colonialism, press
dc.subject.plpl
Syria, Francja, mandat, ideologia, kolonializm, prasa
dc.titlepl
Podstawy ideologiczne utworzenia mandatu francuskiego w Syrii, w wybranej prasie i korespondencji z lat 1914-1920
dc.title.alternativepl
Ideological foundations for the creation of the French mandate in Syria, in the selected press and correspondence from 1914-1920
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections