Muzyka poważna w wybranych światowych reklamach telewizyjnych (2000-2014)

master
dc.abstract.enThis thesis describes the use of the works of classical music in some television commercials, broadcasted on worldwide television channels since 2000. The work is divided into a theoretical and research part. Initially television advertising, its history and characteristics has been discribed. Then, classical music has been defined with its functions in the ads. The legal aspect of the use of the composer's works in advertising has also been briefly discussed. In order to carry out the study sample of 100 advertising spots has been randomly selected. The sample has been analyzed qualitatively and quantitatively. As a result of qualitative analysis there have been separated eight models of the occurrence of classical music in advertising. Each model has been illustrated with a specific commercial and described. Quantitative analysis showed proporrtions in which models in a selected sample of research occur. The last chapter describes the conclusions. There is also a table included, which is a list of the analyzed advertisements.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa opisująca wykorzystanie dzieł muzyki poważnej w wybranych reklamach telewizyjnych, emitowanych w telewizjach światowych po 2000 roku. Praca jest podzielona na część teoretyczną i badawczą. Początkowo opisana została reklama telewizyjna, jej historia oraz charakterystyka. Następnie zdefiniowana została muzyka poważna oraz opisano jej funkcje w reklamie. Poruszony został również aspekt prawny użycia dzieła kompozytora w reklamie. Do przeprowadzania badań została losowo wybrana próba 100 spotów reklamowych, które następnie zostały poddane analizie jakościowej oraz ilościowej. W wyniku analizy jakościowej wyodrębnionych zostało osiem modeli występowania muzyki poważnej w reklamie. Każdy model został zilustrowany przykładem oraz opisane zostały jego cechy charakterystyczne. Analiza ilościowa pokazała w jakich proporcjach występują wyodrębnione modele w dobranej próbie badawczej. W ostatnim rozdziale opisane zostały wnioski. Dołączona jest również tabela, będąca spisem analizowanych reklam.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKawka, Maciej - 128720 pl
dc.contributor.authorBudek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKawka, Maciej - 128720 pl
dc.contributor.reviewerPłaneta, Paweł - 131448 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:29:30Z
dc.date.available2020-07-25T04:29:30Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-90815-113258pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199055
dc.languagepolpl
dc.subject.encommercial, television, music, classical, modelpl
dc.subject.plreklama, telewizja, muzyka, poważna, modelpl
dc.titleMuzyka poważna w wybranych światowych reklamach telewizyjnych (2000-2014)pl
dc.title.alternativeClassical music in selected global television commercials (2000-2014)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis describes the use of the works of classical music in some television commercials, broadcasted on worldwide television channels since 2000. The work is divided into a theoretical and research part. Initially television advertising, its history and characteristics has been discribed. Then, classical music has been defined with its functions in the ads. The legal aspect of the use of the composer's works in advertising has also been briefly discussed. In order to carry out the study sample of 100 advertising spots has been randomly selected. The sample has been analyzed qualitatively and quantitatively. As a result of qualitative analysis there have been separated eight models of the occurrence of classical music in advertising. Each model has been illustrated with a specific commercial and described. Quantitative analysis showed proporrtions in which models in a selected sample of research occur. The last chapter describes the conclusions. There is also a table included, which is a list of the analyzed advertisements.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa opisująca wykorzystanie dzieł muzyki poważnej w wybranych reklamach telewizyjnych, emitowanych w telewizjach światowych po 2000 roku. Praca jest podzielona na część teoretyczną i badawczą. Początkowo opisana została reklama telewizyjna, jej historia oraz charakterystyka. Następnie zdefiniowana została muzyka poważna oraz opisano jej funkcje w reklamie. Poruszony został również aspekt prawny użycia dzieła kompozytora w reklamie. Do przeprowadzania badań została losowo wybrana próba 100 spotów reklamowych, które następnie zostały poddane analizie jakościowej oraz ilościowej. W wyniku analizy jakościowej wyodrębnionych zostało osiem modeli występowania muzyki poważnej w reklamie. Każdy model został zilustrowany przykładem oraz opisane zostały jego cechy charakterystyczne. Analiza ilościowa pokazała w jakich proporcjach występują wyodrębnione modele w dobranej próbie badawczej. W ostatnim rozdziale opisane zostały wnioski. Dołączona jest również tabela, będąca spisem analizowanych reklam.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kawka, Maciej - 128720
dc.contributor.authorpl
Budek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kawka, Maciej - 128720
dc.contributor.reviewerpl
Płaneta, Paweł - 131448
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:29:30Z
dc.date.available
2020-07-25T04:29:30Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-90815-113258
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199055
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
commercial, television, music, classical, model
dc.subject.plpl
reklama, telewizja, muzyka, poważna, model
dc.titlepl
Muzyka poważna w wybranych światowych reklamach telewizyjnych (2000-2014)
dc.title.alternativepl
Classical music in selected global television commercials (2000-2014)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Lodz
9
Warsaw
5
Wroclaw
5
Krakow
2
Bratkowice
1
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Lubraniec
1
Olesnica
1

No access

No Thumbnail Available