Polityka spójności w działaniu : pomiędzy koncepcją a praktyką wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce

2009
journal article
article
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistykipl
dc.contributor.authorŚwistak, Marek - 200166 pl
dc.date.accessioned2015-05-21T10:52:47Z
dc.date.available2015-05-21T10:52:47Z
dc.date.issued2009pl
dc.description.number16pl
dc.description.physical46-66pl
dc.identifier.issn1641-3113pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7680
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.plprogram operacyjnypl
dc.subject.plzarządzaniepl
dc.subject.plfundusze Unii Europejskiejpl
dc.subject.plfundusze strukturalnepl
dc.subject.plprogramowaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolityka spójności w działaniu : pomiędzy koncepcją a praktyką wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polscepl
dc.title.alternativeCohesion policy in action : between the concept and practice of implementation of EU funds in Polandpl
dc.title.journalForum Europejskiepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki
dc.contributor.authorpl
Świstak, Marek - 200166
dc.date.accessioned
2015-05-21T10:52:47Z
dc.date.available
2015-05-21T10:52:47Z
dc.date.issuedpl
2009
dc.description.numberpl
16
dc.description.physicalpl
46-66
dc.identifier.issnpl
1641-3113
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7680
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.uri*
dc.subject.plpl
program operacyjny
dc.subject.plpl
zarządzanie
dc.subject.plpl
fundusze Unii Europejskiej
dc.subject.plpl
fundusze strukturalne
dc.subject.plpl
programowanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Polityka spójności w działaniu : pomiędzy koncepcją a praktyką wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce
dc.title.alternativepl
Cohesion policy in action : between the concept and practice of implementation of EU funds in Poland
dc.title.journalpl
Forum Europejskie
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Bühl
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available