Wprowadzenie nowego produktu na rynek. Aspekty marketingowe

master
dc.abstract.enThe subject matter of the product was marketed food, or in the case of this study - with all kinds of pasty filling. And the aim of this study was to present an analysis of the attractiveness of the product, both in terms of its consumption and identify potential customers the opinion of the food product. Author assumed that the most valued characteristics of the food product are characteristics associated with the taste of the product and its value and price that consumers are open to new foods. The hypotheses were confirmed as respondents emphasized that the uniqueness of the product is for them just as important as the taste and the most respected among their taste and price, which should not be in the product being analyzed (see patty stuffed) exceed 3 PLN. In this paper, in addition to the scientific literature related to market analysis and SWOT analysis was also used in gastronomy literature to describe methods of preparing stuffing and dough for making pies. The whole work is an attempt to respond to queries and consumer demand for new food products, fast food.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy był nowo wprowadzany na rynek produkt spożywczy – nadziewany różnego rodzaju nadzieniem pasztecik. Celem pracy było natomiast przedstawienie analizy atrakcyjności danego produktu zarówno w kontekście jego konsumpcji jak i określenie opinii potencjalnych klientów względem tego produktu spożywczego. Autor założył, iż do najbardziej cenionych cech produktu spożywczego należą cechy związane z jego smakiem i jego wartością cenową oraz że konsumenci są otwarci na nowości spożywcze. Hipotezy potwierdziły się, ponieważ respondenci podkreślali, iż unikatowość produktu jest dla nich równoważna z walorami smakowymi, a do najwyżej cenionych, obok walorów smakowych, należy cena, która nie powinna w przypadku analizowanego produktu (patrz: pasztecika z farszem) przekraczać 3 zł. Aby móc opisać metody przyrządzania ciasta do wyrobu pasztecików i farszu, w pracy oprócz literatury naukowej związanej z analizą rynku oraz analizą SWOT posłużono się również literaturą z zakresu gastronomii. Całość pracy stanowi próbę odpowiedzi na zapytania i zapotrzebowanie konsumentów na nowe produkty spożywcze typu fast food.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChudzik, Jacek - 173343 pl
dc.contributor.authorPanek, Jadwigapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Małgorzata - 127272 pl
dc.contributor.reviewerChudzik, Jacek - 173343 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:00:01Z
dc.date.available2020-07-24T22:00:01Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-83634-149865pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193077
dc.languagepolpl
dc.subject.enCONSUMERS-NEW MARKET-PASTIES-PRODUCT-FOOD MARKETpl
dc.subject.plKONSUMENCI-NOWOŚĆ RYNKOWA-PASZTECIK Z FARSZEM-PRODUKT SPOŻYWCZY-RYNEK SPOŻYWCZYpl
dc.titleWprowadzenie nowego produktu na rynek. Aspekty marketingowepl
dc.title.alternativeIntroduction of the new product on the market. Marketing aspectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of the product was marketed food, or in the case of this study - with all kinds of pasty filling. And the aim of this study was to present an analysis of the attractiveness of the product, both in terms of its consumption and identify potential customers the opinion of the food product. Author assumed that the most valued characteristics of the food product are characteristics associated with the taste of the product and its value and price that consumers are open to new foods. The hypotheses were confirmed as respondents emphasized that the uniqueness of the product is for them just as important as the taste and the most respected among their taste and price, which should not be in the product being analyzed (see patty stuffed) exceed 3 PLN. In this paper, in addition to the scientific literature related to market analysis and SWOT analysis was also used in gastronomy literature to describe methods of preparing stuffing and dough for making pies. The whole work is an attempt to respond to queries and consumer demand for new food products, fast food.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy był nowo wprowadzany na rynek produkt spożywczy – nadziewany różnego rodzaju nadzieniem pasztecik. Celem pracy było natomiast przedstawienie analizy atrakcyjności danego produktu zarówno w kontekście jego konsumpcji jak i określenie opinii potencjalnych klientów względem tego produktu spożywczego. Autor założył, iż do najbardziej cenionych cech produktu spożywczego należą cechy związane z jego smakiem i jego wartością cenową oraz że konsumenci są otwarci na nowości spożywcze. Hipotezy potwierdziły się, ponieważ respondenci podkreślali, iż unikatowość produktu jest dla nich równoważna z walorami smakowymi, a do najwyżej cenionych, obok walorów smakowych, należy cena, która nie powinna w przypadku analizowanego produktu (patrz: pasztecika z farszem) przekraczać 3 zł. Aby móc opisać metody przyrządzania ciasta do wyrobu pasztecików i farszu, w pracy oprócz literatury naukowej związanej z analizą rynku oraz analizą SWOT posłużono się również literaturą z zakresu gastronomii. Całość pracy stanowi próbę odpowiedzi na zapytania i zapotrzebowanie konsumentów na nowe produkty spożywcze typu fast food.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chudzik, Jacek - 173343
dc.contributor.authorpl
Panek, Jadwiga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Małgorzata - 127272
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Jacek - 173343
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:00:01Z
dc.date.available
2020-07-24T22:00:01Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-83634-149865
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193077
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CONSUMERS-NEW MARKET-PASTIES-PRODUCT-FOOD MARKET
dc.subject.plpl
KONSUMENCI-NOWOŚĆ RYNKOWA-PASZTECIK Z FARSZEM-PRODUKT SPOŻYWCZY-RYNEK SPOŻYWCZY
dc.titlepl
Wprowadzenie nowego produktu na rynek. Aspekty marketingowe
dc.title.alternativepl
Introduction of the new product on the market. Marketing aspects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Krakow
12
Wroclaw
8
Poznan
7
Lodz
5
Gdansk
4
Rzeszów
4
Tarnowskie Gory
4
Warsaw
4
Andrychow
2
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available