Wpływ władzy politycznej na sposób realizowania społecznie przypisywanych ról na przykładzie Wu ZeTian i Katarzyny II Wielkiej.

master
dc.abstract.enFeminization and masculinization of power can be noticed through the analysis of life, behaviour and the governance of women, which constitute to selected case studies in this work. The aim of this thesis is to analyze the influence of political power on the way of realizing socially constructed roles, attributed to gender and to examine the correlation between governance and culturally constructed sex. The research concerns the areas of social and political life. The figures of Wu ZeTian and Catherine the Great as well as their influence on power were presented and compared. The process of feminization and masculinization of the power of both women was analyzed. Profiles of both rulers were described in detail and compared. This allowed for the conclusion that the process of feminization and masculinization ran simultaneously in both cases, which made it possible to show the timelessness of the observed mechanisms.pl
dc.abstract.plFeminizacje i maskulinizacje władzy można zauważyć poprzez analizę życia, zachowań i sprawowania władzy przez kobiety, które stanowią w niniejszej pracy wybrane studia przypadku. Celem pracy jest analiza wpływu władzy politycznej na sposób realizowania społecznie konstruowanych ról przypisywanych płciom oraz zbadanie korelacji pomiędzy sprawowaniem władzy, a płcią konstruowaną kulturowo. Badania dotyczą sfer życia społecznego i politycznego. Przedstawiono i porównano sylwetkę Wu ZeTian i Katarzyny II Wielkiej jak i również ich wpływ na władzę. Przeanalizowany został proces feminizacji i maskulinizacji władzy obu kobiet. Szczegółowo opisano i porównano sylwetki obu władczyń. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosku, iż proces feminizacji i maskulinizacji przebiegał równocześnie w obu przypadkach, co pozwoliło ukazać ponadczasowość zaobserwowanych mechanizmów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyduch, Joannapl
dc.contributor.authorMotowidło, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDyduch, Joannapl
dc.contributor.reviewerRak, Karolinapl
dc.date.accessioned2022-02-01T22:32:47Z
dc.date.available2022-02-01T22:32:47Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudystudia azjatyckiepl
dc.identifier.apddiploma-151097-258315pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287557
dc.languagepolpl
dc.subject.enWu ZeTian, Catherine the Great, feminization, masculinization, gender, power, leadership, China, Russiapl
dc.subject.plWu ZeTian, Katarzyna II Wielka, feminizacja, maskulinizacja, gender, władza, przywództwo, Chiny, Rosjapl
dc.titleWpływ władzy politycznej na sposób realizowania społecznie przypisywanych ról na przykładzie Wu ZeTian i Katarzyny II Wielkiej.pl
dc.title.alternativeInfluence of political power on pursuing socially assigned roles based on example of Wu ZeTian and Catherine the Great.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Feminization and masculinization of power can be noticed through the analysis of life, behaviour and the governance of women, which constitute to selected case studies in this work. The aim of this thesis is to analyze the influence of political power on the way of realizing socially constructed roles, attributed to gender and to examine the correlation between governance and culturally constructed sex. The research concerns the areas of social and political life. The figures of Wu ZeTian and Catherine the Great as well as their influence on power were presented and compared. The process of feminization and masculinization of the power of both women was analyzed. Profiles of both rulers were described in detail and compared. This allowed for the conclusion that the process of feminization and masculinization ran simultaneously in both cases, which made it possible to show the timelessness of the observed mechanisms.
dc.abstract.plpl
Feminizacje i maskulinizacje władzy można zauważyć poprzez analizę życia, zachowań i sprawowania władzy przez kobiety, które stanowią w niniejszej pracy wybrane studia przypadku. Celem pracy jest analiza wpływu władzy politycznej na sposób realizowania społecznie konstruowanych ról przypisywanych płciom oraz zbadanie korelacji pomiędzy sprawowaniem władzy, a płcią konstruowaną kulturowo. Badania dotyczą sfer życia społecznego i politycznego. Przedstawiono i porównano sylwetkę Wu ZeTian i Katarzyny II Wielkiej jak i również ich wpływ na władzę. Przeanalizowany został proces feminizacji i maskulinizacji władzy obu kobiet. Szczegółowo opisano i porównano sylwetki obu władczyń. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosku, iż proces feminizacji i maskulinizacji przebiegał równocześnie w obu przypadkach, co pozwoliło ukazać ponadczasowość zaobserwowanych mechanizmów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyduch, Joanna
dc.contributor.authorpl
Motowidło, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Dyduch, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Karolina
dc.date.accessioned
2022-02-01T22:32:47Z
dc.date.available
2022-02-01T22:32:47Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
studia azjatyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-151097-258315
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287557
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Wu ZeTian, Catherine the Great, feminization, masculinization, gender, power, leadership, China, Russia
dc.subject.plpl
Wu ZeTian, Katarzyna II Wielka, feminizacja, maskulinizacja, gender, władza, przywództwo, Chiny, Rosja
dc.titlepl
Wpływ władzy politycznej na sposób realizowania społecznie przypisywanych ról na przykładzie Wu ZeTian i Katarzyny II Wielkiej.
dc.title.alternativepl
Influence of political power on pursuing socially assigned roles based on example of Wu ZeTian and Catherine the Great.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Poznan
5
Bydgoszcz
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Andrespol
1
Gdansk
1
Krakow
1
Pułtusk
1
Zurich
1

No access

No Thumbnail Available
Collections