KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI STANÓW NADZWYCZAJNYCH W POLSCE W LATACH 1918-1997

master
dc.abstract.enThe thesis deals with a topic of the formation of emergency states between 1918 and 1997 in Poland. The main purpose is to pay special attention to the stages and legality of the legislative process in terms of responding to and preventing states of special danger and limiting the rights and freedoms of citizens in a crisis situation in the state, respecting the assumptions of the Constitution and the other laws including the position of the individual.The first chapter presents the methodology and modification of the definition of a state of emergency over the years. the second chapter describes the emergency states into different types, the general principles of introducing emergency states in different periods: the Second Republic od Poland (1918-1945), the People's Republic of Poland (1952-1989) and the Third Republic of Poland. The third chapter highlights the consequences of implementing emergencies under international law, the way in which overriding state law and order and public security services operate and the extent of responsibilities and restrictions on human and civil rights.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca przedstawia zagadnienie dotyczące kształtowania się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce na przestrzeni lat 1918-1939. Głównym celem pracy jest wskazanie zasadniczego instrumentu wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce - zwrócenie szczególnej uwagi na wueloetapowość i legalność przebiegu procesu legislacyjnego w kwestii reagowania i zapobiegania stanom szczególnego zagrożenia oraz ograniczenia praw i swobód obywatelskich w sytuacji kryzysowej w państwie, respektowanie założeń konstytucji, ustaw, dekretów, rozporządzeń wraz z uwzględnieniem stanowiska indywiduum.W rozdziale pierwszym przedstawiono metodologię oraz modyfikację definicji stanu nadzwyczajnego na przestrzeni lat. Rozdział drugi opisuje podział stanów nadzwyczajnych na poszczególne rodzaje, ogólne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych w różnych okresach w kraju: II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1945), Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989) oraz III Rzeczypospolitej Polskiej.Rozdział trzeci naświetla konsekwencje wdrożenia stanów nadzwyczajnych w świetle prawa międzynarodowego, sposób działania nadrzędnych organów państwowych, służb porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zakres obowiązków i ograniczeń praw człowieka i obywatela.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.authorWasylewicz, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:10:28Z
dc.date.available2020-10-21T19:10:28Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-144908-266970pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250108
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe state of emergency, Constitution, martial law, state of calamity, human rights and freedoms, restriction of human rights and freedomspl
dc.subject.plstany nadzwyczajne, konstytucja, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, prawa i wolności człowieka, ograniczenie praw i wolnościpl
dc.titleKSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI STANÓW NADZWYCZAJNYCH W POLSCE W LATACH 1918-1997pl
dc.title.alternativeThe formation of emergency states between 1918 and 1997 in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis deals with a topic of the formation of emergency states between 1918 and 1997 in Poland. The main purpose is to pay special attention to the stages and legality of the legislative process in terms of responding to and preventing states of special danger and limiting the rights and freedoms of citizens in a crisis situation in the state, respecting the assumptions of the Constitution and the other laws including the position of the individual.The first chapter presents the methodology and modification of the definition of a state of emergency over the years. the second chapter describes the emergency states into different types, the general principles of introducing emergency states in different periods: the Second Republic od Poland (1918-1945), the People's Republic of Poland (1952-1989) and the Third Republic of Poland. The third chapter highlights the consequences of implementing emergencies under international law, the way in which overriding state law and order and public security services operate and the extent of responsibilities and restrictions on human and civil rights.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca przedstawia zagadnienie dotyczące kształtowania się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce na przestrzeni lat 1918-1939. Głównym celem pracy jest wskazanie zasadniczego instrumentu wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w Polsce - zwrócenie szczególnej uwagi na wueloetapowość i legalność przebiegu procesu legislacyjnego w kwestii reagowania i zapobiegania stanom szczególnego zagrożenia oraz ograniczenia praw i swobód obywatelskich w sytuacji kryzysowej w państwie, respektowanie założeń konstytucji, ustaw, dekretów, rozporządzeń wraz z uwzględnieniem stanowiska indywiduum.W rozdziale pierwszym przedstawiono metodologię oraz modyfikację definicji stanu nadzwyczajnego na przestrzeni lat. Rozdział drugi opisuje podział stanów nadzwyczajnych na poszczególne rodzaje, ogólne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych w różnych okresach w kraju: II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1945), Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989) oraz III Rzeczypospolitej Polskiej.Rozdział trzeci naświetla konsekwencje wdrożenia stanów nadzwyczajnych w świetle prawa międzynarodowego, sposób działania nadrzędnych organów państwowych, służb porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zakres obowiązków i ograniczeń praw człowieka i obywatela.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.authorpl
Wasylewicz, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:10:28Z
dc.date.available
2020-10-21T19:10:28Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-144908-266970
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250108
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the state of emergency, Constitution, martial law, state of calamity, human rights and freedoms, restriction of human rights and freedoms
dc.subject.plpl
stany nadzwyczajne, konstytucja, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, prawa i wolności człowieka, ograniczenie praw i wolności
dc.titlepl
KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI STANÓW NADZWYCZAJNYCH W POLSCE W LATACH 1918-1997
dc.title.alternativepl
The formation of emergency states between 1918 and 1997 in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Bialystok
5
Wroclaw
4
Kielce
2
Krakow
2
Bejsce
1
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Chicago
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available