Nieosteoporotyczne złamanie kompresyjne L1 skomplikowane kilkupoziomową dyskopatią lędźwiową - studium przypadku.

licenciate
dc.abstract.enAs always in medicine, major diagnostics and therapeutic problem is patient suffering from the back pains due to multiple reasons– e.g. fracture and discopathy in the same segment. This is the case described in this work – young woman sustained compression fracture between thoracic and lumbar segments. Post-traumatic pain, the main problem of patient, is further complicated by additional component of developing discopathy on the same level of vertebral column and past depression, which, despite cure, left tendency to hyperalgesia. It is strengthens by chronicity of present pain syndrome.At first is presented outline of osteologic and neurologic anatomy of vertebral column, further followed diagnosis and treatment of compression fracture and discopathy of spine (especially lumbar), in final part is included analysis of classical massage as an element of treating spine pain therapy.Case is studied in aspect of changes of ailment and symptoms during the time of nearly 2 years after the accident and also in critical summary of already done treatment and rehabilitation and their effects. Physical therapy and pharmacotherapy did not help the patient, and the kinesitherapy did so– in minimal extent. In work is contained description of private consultation with neurosurgeon specializing in similar cases. He reasoned no therapeutic profitableness of any type of potencial surgery that in present pacient’s condition. Specialist theorizes that this spine pain syndrome is caused by its insufficient stabilization of weakened postural muscles and recommends intense training on able-bodied, not the rehabilitation, level.Following part of this work is undertaked analysis of classical massage in role of therapy associated with such straining exercises as a means of relaxing and accelerating regeneration process of muscles. On the final note, based on all previous data, is suggested a therapy, which is built of intensive, even overloading muscle exercises and the classical massage as a form of counteracting contractures, ischemia and pain.pl
dc.abstract.plProblemy zdrowotne i bólowe kręgosłupa są coraz popularniejsze w naszych czasach i dotyczą coraz młodszych ludzi. Jest to związane m.in. ze stylem życia obniżającym odporność kręgosłupa na urazy i zwyrodnienia.Jak zwykle w medycynie, większym problemem diagnostyczno-terapeutycznym jest chory cierpiący na bóle grzbietu z kilku przyczyn – np. złamania i dyskopatii w tym samym odcinku. Taki przypadek opisano w tej pracy – młoda kobieta uległa urazowi złamania kompresyjnego na przełomie piersiowo-lędźwiowym. Ból pourazowy, jako wiodący problem pacjentki, jest komplikowany dodatkową komponentą rozwijającej się dyskopatii na tym samym poziomie kręgosłupa oraz przebytą depresją, która, mimo wyleczenia, pozostawiła skłonność do przeczulicy. Wzmacnia ją charakter przewlekły obecnych dolegliwości bólowych.W pracy najpierw przybliżono obraz anatomii osteologiczno-neurologicznej kręgosłupa, później diagnostykę i leczenie złamań kompresyjnych oraz dyskopatii kręgosłupa (szczególnie lędźwiowego). Na końcu przeanalizowano masaż klasyczny pod kątem elementu terapii bólów kręgosłupa.Przeprowadzono studium przypadku pod kątem zmian dolegliwości i objawów w przeciągu niespełna dwóch lat od wypadku, jak i pod kątem krytycznego podsumowania dotychczas podjętych kroków w leczeniu i rehabilitacji i ich efektów. Fizykoterapia ani farmakoterapia chorej nie pomogła, a kinezyterapia – w stopniu znikomym. Opisano również prywatną konsultację u neurochirurga, który specjalizuje się w podobnych przypadkach. Uznał on brak zysku terapeutycznego z potencjalnego zabiegu operacyjnego dowolnego typu w stanie obecnym pacjentki. Skłonił się ku stwierdzeniu, że dolegliwości bólowe kręgosłupa pochodzą z niedostatecznej jego stabilizacji przez osłabione mięśnie posturalne i poleca zdecydowane podjęcie ich treningu na poziomie osoby zdrowej, a nie rehabilitacyjnym.Następnie w pracy podjęto analizę masażu klasycznego w roli terapii towarzyszącej ćwiczeniom znacznie obciążającym mięśnie jako środka rozluźniającego i przyspieszającego ich regenerację. Pod koniec, na podstawie wszystkich poprzednich danych, zasugerowano terapię polegającą na intensywnych, nawet przeciążających mięśnie ćwiczeniach oraz masażu klasycznym jako formie przeciwdziałania przykurczom, niedokrwieniu i bólowi.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.authorBukalski, Bogusławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.reviewerTrybulec, Bartosz - 133688 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:00:32Z
dc.date.available2020-07-27T05:00:32Z
dc.date.submitted2017-06-30pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-112532-182362pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218097
dc.languagepolpl
dc.subject.envertebral column, compression fracture, discopathy, classic massagepl
dc.subject.plkręgosłup, złamanie kompresyjne, dyskopatia, masaż klasycznypl
dc.titleNieosteoporotyczne złamanie kompresyjne L1 skomplikowane kilkupoziomową dyskopatią lędźwiową - studium przypadku.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
As always in medicine, major diagnostics and therapeutic problem is patient suffering from the back pains due to multiple reasons– e.g. fracture and discopathy in the same segment. This is the case described in this work – young woman sustained compression fracture between thoracic and lumbar segments. Post-traumatic pain, the main problem of patient, is further complicated by additional component of developing discopathy on the same level of vertebral column and past depression, which, despite cure, left tendency to hyperalgesia. It is strengthens by chronicity of present pain syndrome.At first is presented outline of osteologic and neurologic anatomy of vertebral column, further followed diagnosis and treatment of compression fracture and discopathy of spine (especially lumbar), in final part is included analysis of classical massage as an element of treating spine pain therapy.Case is studied in aspect of changes of ailment and symptoms during the time of nearly 2 years after the accident and also in critical summary of already done treatment and rehabilitation and their effects. Physical therapy and pharmacotherapy did not help the patient, and the kinesitherapy did so– in minimal extent. In work is contained description of private consultation with neurosurgeon specializing in similar cases. He reasoned no therapeutic profitableness of any type of potencial surgery that in present pacient’s condition. Specialist theorizes that this spine pain syndrome is caused by its insufficient stabilization of weakened postural muscles and recommends intense training on able-bodied, not the rehabilitation, level.Following part of this work is undertaked analysis of classical massage in role of therapy associated with such straining exercises as a means of relaxing and accelerating regeneration process of muscles. On the final note, based on all previous data, is suggested a therapy, which is built of intensive, even overloading muscle exercises and the classical massage as a form of counteracting contractures, ischemia and pain.
dc.abstract.plpl
Problemy zdrowotne i bólowe kręgosłupa są coraz popularniejsze w naszych czasach i dotyczą coraz młodszych ludzi. Jest to związane m.in. ze stylem życia obniżającym odporność kręgosłupa na urazy i zwyrodnienia.Jak zwykle w medycynie, większym problemem diagnostyczno-terapeutycznym jest chory cierpiący na bóle grzbietu z kilku przyczyn – np. złamania i dyskopatii w tym samym odcinku. Taki przypadek opisano w tej pracy – młoda kobieta uległa urazowi złamania kompresyjnego na przełomie piersiowo-lędźwiowym. Ból pourazowy, jako wiodący problem pacjentki, jest komplikowany dodatkową komponentą rozwijającej się dyskopatii na tym samym poziomie kręgosłupa oraz przebytą depresją, która, mimo wyleczenia, pozostawiła skłonność do przeczulicy. Wzmacnia ją charakter przewlekły obecnych dolegliwości bólowych.W pracy najpierw przybliżono obraz anatomii osteologiczno-neurologicznej kręgosłupa, później diagnostykę i leczenie złamań kompresyjnych oraz dyskopatii kręgosłupa (szczególnie lędźwiowego). Na końcu przeanalizowano masaż klasyczny pod kątem elementu terapii bólów kręgosłupa.Przeprowadzono studium przypadku pod kątem zmian dolegliwości i objawów w przeciągu niespełna dwóch lat od wypadku, jak i pod kątem krytycznego podsumowania dotychczas podjętych kroków w leczeniu i rehabilitacji i ich efektów. Fizykoterapia ani farmakoterapia chorej nie pomogła, a kinezyterapia – w stopniu znikomym. Opisano również prywatną konsultację u neurochirurga, który specjalizuje się w podobnych przypadkach. Uznał on brak zysku terapeutycznego z potencjalnego zabiegu operacyjnego dowolnego typu w stanie obecnym pacjentki. Skłonił się ku stwierdzeniu, że dolegliwości bólowe kręgosłupa pochodzą z niedostatecznej jego stabilizacji przez osłabione mięśnie posturalne i poleca zdecydowane podjęcie ich treningu na poziomie osoby zdrowej, a nie rehabilitacyjnym.Następnie w pracy podjęto analizę masażu klasycznego w roli terapii towarzyszącej ćwiczeniom znacznie obciążającym mięśnie jako środka rozluźniającego i przyspieszającego ich regenerację. Pod koniec, na podstawie wszystkich poprzednich danych, zasugerowano terapię polegającą na intensywnych, nawet przeciążających mięśnie ćwiczeniach oraz masażu klasycznym jako formie przeciwdziałania przykurczom, niedokrwieniu i bólowi.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.authorpl
Bukalski, Bogusław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.reviewerpl
Trybulec, Bartosz - 133688
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:00:32Z
dc.date.available
2020-07-27T05:00:32Z
dc.date.submittedpl
2017-06-30
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-112532-182362
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218097
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vertebral column, compression fracture, discopathy, classic massage
dc.subject.plpl
kręgosłup, złamanie kompresyjne, dyskopatia, masaż klasyczny
dc.titlepl
Nieosteoporotyczne złamanie kompresyjne L1 skomplikowane kilkupoziomową dyskopatią lędźwiową - studium przypadku.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
7
Lodz
4
Pila
4
Gliwice
3
Rzeszów
3
Banino
2
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available