Satysfakcja z życia, akceptacja choroby i problemy zdrowotne pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Penile cancer is a rare disease affecting particularly elderly men. In Poland, it accounts for 0.3% of all cancers, which is a marginal percentage compared to other European Union countries. By contrast,mortality rate in Poland ismuch higher. The reasons for its formationare not fully understood. Symptomsare strongly variedand depend onthe location and stadium of the cancer. Treatment also depends onthe stadium of the disease. Sometimes they have a detriment effect on the patient’s mental condition, which is connected tothe necessity of psychological intervention. Objective: The aim of this paper was to assess the satisfaction with life, the level of acceptance of the disease and to identify the patient's health problems after penile amputation in the course of cancer. Material and methods: The paper was based on a case study of a patient after penile amputation in the course of cancer. Data collected by diagnostic survey (original questionnaire and tools standardized: questionnaire AIS and SWLS), analysis of medical documentation (results of selected diagnostic tests, course of treatment), observations (general appearance, including changes on the skin), behavior, mood) and measurement (blood pressure, heart rate, breathing).Results: During the study, the patient received palliative chemotherapy. The treatment used was the basis for formulating ten health problems related to both the physical, psychological and social sphere of the patient. Adequate nursing interventions were planned and implemented. Based on standardized scales, satisfaction with life and the degree of acceptance of the disease by the patient were also assessed.Conclusions: The patient fully accepted his illness. Satisfaction with life remained at a high level. He received great support in a home environment. The proposed nursing interventions reduced the severity of unpleasant symptoms after the used treatmentpl
dc.abstract.plWstęp: Nowotwór prącia jest rzadką chorobą dotykającą mężczyzn, głównie w starszym wieku. W Polsce stanowi on 0,3% wszystkich nowotworów, co stanowi niewielki odsetek w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Z kolei umieralność w Polsce jest dużo wyższa. Przyczyny jego powstawania nie są do końca poznane. Objawy są niezwykle zróżnicowane i zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania schorzenia. Metody leczenia są również uzależnione od stopnia zaawansowania nowotworu. Czasem niekorzystnie wpływają one na stan psychiczny pacjenta, co wiąże się z koniecznością interwencji psychologicznej. Cel: Celem pracy była ocena satysfakcji z życia, poziomu akceptacji choroby oraz rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej.Materiał i metody: Pracę oparto o studium przypadku pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej. Dane zebrano metodą sondażu diagnostycznego (autorski kwestionariusz ankiety i narzędzia wystandaryzowane: kwestionariusz AIS i SWLS), analizy dokumentacji medycznej (wyniki wybranych badań, przebieg leczenia), obserwacji (ogólny wygląd, w tym zmiany miejscowe na skórze, zachowanie, nastrój), a także pomiaru (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, oddechy). . Wyniki: Pacjent w trakcie badania otrzymywał chemioterapię paliatywną. Zastosowane leczenie było podstawą do sformułowania dziesięciu problemów zdrowotnych odnoszących się do zarówno sfery fizycznej, psychicznej, jak i społecznej pacjenta. Zaplanowano i wdrożono także adekwatne do nich interwencje pielęgniarskie. W oparciu o standaryzowane skale oceniono również satysfakcję z życia i stopień akceptacji choroby przez pacjenta. Wnioski: Pacjent w pełni akceptował swoją chorobę. Satysfakcja z życia utrzymywała się na wysokim poziomie. Otrzymywał ogromne wsparcie w środowisku domowym. Zaproponowane interwencje pielęgniarskie zmniejszyły nasilenie nieprzyjemnych objawów po zastosowanym leczeniu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.authorZmarlak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKawalec-Kajstura, Ewapl
dc.contributor.reviewerKuźmicz, Ilonapl
dc.date.accessioned2020-08-27T14:12:50Z
dc.date.available2020-08-27T14:12:50Z
dc.date.submitted2020-08-26pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-144152-245828pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244788
dc.languagepolpl
dc.subject.enpenile cancer, satisfaction with life, acceptation of the disease, health problem.pl
dc.subject.plnowotwór prącia, satysfakcja z życia, akceptacja choroby, problem zdrowotny.pl
dc.titleSatysfakcja z życia, akceptacja choroby i problemy zdrowotne pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowejpl
dc.title.alternativeSatisfaction with life, acceptance of the disease and health problems of the patient after penile amputation in the course of cancerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Penile cancer is a rare disease affecting particularly elderly men. In Poland, it accounts for 0.3% of all cancers, which is a marginal percentage compared to other European Union countries. By contrast,mortality rate in Poland ismuch higher. The reasons for its formationare not fully understood. Symptomsare strongly variedand depend onthe location and stadium of the cancer. Treatment also depends onthe stadium of the disease. Sometimes they have a detriment effect on the patient’s mental condition, which is connected tothe necessity of psychological intervention. Objective: The aim of this paper was to assess the satisfaction with life, the level of acceptance of the disease and to identify the patient's health problems after penile amputation in the course of cancer. Material and methods: The paper was based on a case study of a patient after penile amputation in the course of cancer. Data collected by diagnostic survey (original questionnaire and tools standardized: questionnaire AIS and SWLS), analysis of medical documentation (results of selected diagnostic tests, course of treatment), observations (general appearance, including changes on the skin), behavior, mood) and measurement (blood pressure, heart rate, breathing).Results: During the study, the patient received palliative chemotherapy. The treatment used was the basis for formulating ten health problems related to both the physical, psychological and social sphere of the patient. Adequate nursing interventions were planned and implemented. Based on standardized scales, satisfaction with life and the degree of acceptance of the disease by the patient were also assessed.Conclusions: The patient fully accepted his illness. Satisfaction with life remained at a high level. He received great support in a home environment. The proposed nursing interventions reduced the severity of unpleasant symptoms after the used treatment
dc.abstract.plpl
Wstęp: Nowotwór prącia jest rzadką chorobą dotykającą mężczyzn, głównie w starszym wieku. W Polsce stanowi on 0,3% wszystkich nowotworów, co stanowi niewielki odsetek w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Z kolei umieralność w Polsce jest dużo wyższa. Przyczyny jego powstawania nie są do końca poznane. Objawy są niezwykle zróżnicowane i zależą od lokalizacji i stopnia zaawansowania schorzenia. Metody leczenia są również uzależnione od stopnia zaawansowania nowotworu. Czasem niekorzystnie wpływają one na stan psychiczny pacjenta, co wiąże się z koniecznością interwencji psychologicznej. Cel: Celem pracy była ocena satysfakcji z życia, poziomu akceptacji choroby oraz rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej.Materiał i metody: Pracę oparto o studium przypadku pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej. Dane zebrano metodą sondażu diagnostycznego (autorski kwestionariusz ankiety i narzędzia wystandaryzowane: kwestionariusz AIS i SWLS), analizy dokumentacji medycznej (wyniki wybranych badań, przebieg leczenia), obserwacji (ogólny wygląd, w tym zmiany miejscowe na skórze, zachowanie, nastrój), a także pomiaru (ciśnienie tętnicze krwi, tętno, oddechy). . Wyniki: Pacjent w trakcie badania otrzymywał chemioterapię paliatywną. Zastosowane leczenie było podstawą do sformułowania dziesięciu problemów zdrowotnych odnoszących się do zarówno sfery fizycznej, psychicznej, jak i społecznej pacjenta. Zaplanowano i wdrożono także adekwatne do nich interwencje pielęgniarskie. W oparciu o standaryzowane skale oceniono również satysfakcję z życia i stopień akceptacji choroby przez pacjenta. Wnioski: Pacjent w pełni akceptował swoją chorobę. Satysfakcja z życia utrzymywała się na wysokim poziomie. Otrzymywał ogromne wsparcie w środowisku domowym. Zaproponowane interwencje pielęgniarskie zmniejszyły nasilenie nieprzyjemnych objawów po zastosowanym leczeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.authorpl
Zmarlak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kawalec-Kajstura, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kuźmicz, Ilona
dc.date.accessioned
2020-08-27T14:12:50Z
dc.date.available
2020-08-27T14:12:50Z
dc.date.submittedpl
2020-08-26
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-144152-245828
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244788
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
penile cancer, satisfaction with life, acceptation of the disease, health problem.
dc.subject.plpl
nowotwór prącia, satysfakcja z życia, akceptacja choroby, problem zdrowotny.
dc.titlepl
Satysfakcja z życia, akceptacja choroby i problemy zdrowotne pacjenta po amputacji prącia w przebiegu choroby nowotworowej
dc.title.alternativepl
Satisfaction with life, acceptance of the disease and health problems of the patient after penile amputation in the course of cancer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
4
Poznan
4
Radom
4
Dublin
3
Katowice
3
Wroclaw
3
Gdynia
2
Bialaczow
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available