Synteza i charakterystyka nanoukładów polimerowych do enkapsulacji związków kompleksowych rutenu(II) techniką mikroprzepływu

master
dc.abstract.enThis MSc thesis concerned the optimization of the synthesis of chitosan and polycaprolactone spheres with the use of the microfluidic technique. Nanospheres without the addition of a ruthenium (II) complex as well as nanospheres with an encapsulated ruthenium(II) complex, with a potential selective anti-tumor activity, were obtained. The nanospheres were synthesized by the microflow method, which is an alternative to conventional methods and provides better and more reproducible synthesis conditions. In this master's thesis the physicochemical characteristics of the obtained nanospheres as well as the research on the kinetics of the release of the ruthenium (II) complex from the obtained nanoformulations were described. For these purposes, the techniques of scanning electron microscopy and inductively coupled plasma mass spectroscopy were used.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczyła optymalizacji warunków syntezy sfer chitozanowych oraz polikaprolaktonowych z wykorzystaniem techniki mikroprzepływowej. Uzyskiwano nanosfery bez dodatku kompleksu rutenu(II) jak i nanosfery z enkapsulowanym kompleksem rutenu(II), o potencjalnej selektywnej aktywności antynowotworowej. Nanosfery syntezowano metodą mikroprzepływu, która jest alternatywą do metod konwencjonalnych i zapewnia lepsze i bardziej powtarzalne warunki syntezy. W poniższej pracy magisterskiej została również opisana charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych nanosfer jak i badania nad kinetyką uwalniania kompleksu rutenu(II) z otrzymanych nanoformulacji. W tym celu wykorzystano techniki skaningowej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKyzioł, Agnieszka - 147927 pl
dc.contributor.authorChruściel, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKyzioł, Agnieszka - 147927 pl
dc.contributor.reviewerŁabuz, Przemysławpl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:37:56Z
dc.date.available2022-07-01T21:37:56Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-156206-295250pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294075
dc.languagepolpl
dc.subject.enmicroflow technique, polymer nanospheres, chitosan spheres, polycaprolactone spheres, nanomaterials, polymers, nanoformulationspl
dc.subject.pltechnika mikroprzepływu, nanosfery polimerowe, sfery chitozanowe, sfery polikaprolaktonowe, nanomateriały, polimery, nanoformulacjepl
dc.titleSynteza i charakterystyka nanoukładów polimerowych do enkapsulacji związków kompleksowych rutenu(II) techniką mikroprzepływupl
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of polymer nanosystems for encapsulation of ruthenium (II) complex compounds by microflow techniquepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This MSc thesis concerned the optimization of the synthesis of chitosan and polycaprolactone spheres with the use of the microfluidic technique. Nanospheres without the addition of a ruthenium (II) complex as well as nanospheres with an encapsulated ruthenium(II) complex, with a potential selective anti-tumor activity, were obtained. The nanospheres were synthesized by the microflow method, which is an alternative to conventional methods and provides better and more reproducible synthesis conditions. In this master's thesis the physicochemical characteristics of the obtained nanospheres as well as the research on the kinetics of the release of the ruthenium (II) complex from the obtained nanoformulations were described. For these purposes, the techniques of scanning electron microscopy and inductively coupled plasma mass spectroscopy were used.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczyła optymalizacji warunków syntezy sfer chitozanowych oraz polikaprolaktonowych z wykorzystaniem techniki mikroprzepływowej. Uzyskiwano nanosfery bez dodatku kompleksu rutenu(II) jak i nanosfery z enkapsulowanym kompleksem rutenu(II), o potencjalnej selektywnej aktywności antynowotworowej. Nanosfery syntezowano metodą mikroprzepływu, która jest alternatywą do metod konwencjonalnych i zapewnia lepsze i bardziej powtarzalne warunki syntezy. W poniższej pracy magisterskiej została również opisana charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych nanosfer jak i badania nad kinetyką uwalniania kompleksu rutenu(II) z otrzymanych nanoformulacji. W tym celu wykorzystano techniki skaningowej mikroskopii elektronowej oraz spektroskopii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kyzioł, Agnieszka - 147927
dc.contributor.authorpl
Chruściel, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kyzioł, Agnieszka - 147927
dc.contributor.reviewerpl
Łabuz, Przemysław
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:37:56Z
dc.date.available
2022-07-01T21:37:56Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-156206-295250
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294075
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
microflow technique, polymer nanospheres, chitosan spheres, polycaprolactone spheres, nanomaterials, polymers, nanoformulations
dc.subject.plpl
technika mikroprzepływu, nanosfery polimerowe, sfery chitozanowe, sfery polikaprolaktonowe, nanomateriały, polimery, nanoformulacje
dc.titlepl
Synteza i charakterystyka nanoukładów polimerowych do enkapsulacji związków kompleksowych rutenu(II) techniką mikroprzepływu
dc.title.alternativepl
Synthesis and characterization of polymer nanosystems for encapsulation of ruthenium (II) complex compounds by microflow technique
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Małkowice
1
Skierniewice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections