Do not kill the time, modify your time perspective : proactivity vs present hedonism in male inmates

2023
journal article
article
dc.abstract.enThe aim of this paper is to analyze men's activity styles during imprisonment and the relationship between prison activity styles and time perspective of inmates. The activity is considered in its two forms, i.e. intrapsychic and behavioral. A total of 140 male inmates, aged 24-55 years (M = 34.8; SD = 7.16), who were housed in six southern Poland prisons participated in the study. Almost two-thirds of the respondents were recidivists, and the average sentence was about six years of imprisonment. Self-descriptive research methods were used. During the analysis of the results, three styles (clusters) of activity manifested by inmates were distinguished. They are defined as: (I) passivity, (II) purpose-oriented activity (proactivity) and (III) imaginary-oriented activity. They are related to the time perspectives, depressiveness and sociodemographic variables. The results of research are vital from the point of view of increasing the effectiveness of rehabilitation programs. However, the interventions taken should take into account (to a greater extent than before) the time perspectives of inmates.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest analiza stylów aktywności mężczyzn podczas odbywania kary pozbawienia wolności oraz związku między stylami aktywności osadzonych a ich perspektywą czasową. Aktywność jest rozpatrywana w dwóch formach, tj. intrapsychicznej i behawioralnej. W badaniu wzięło udział 140 osadzonych mężczyzn w wieku 24–55 lat (M = 34,8; SD = 7,16), przebywających w sześciu zakładach karnych południowej Polski. Prawie dwie trzecie badanych było recydywistami, a średni wyrok wynosił około sześciu lat pozbawienia wolności. Zastosowano samoopisowe metody badawcze. Analiza wyników pozwoliła wyodrębnić trzy style (skupienia) aktywności przejawiane przez osadzonych. Określono je jako: (I) bierność, (II) aktywność zorientowana na cel (proaktywność) oraz (III) aktywność zorientowana na wyobrażenia. Są one powiązane z perspektywami czasowymi, depresyjnością i zmiennymi socjodemograficznymi. Wyniki badań są istotne w kontekście poprawy skuteczności programów resocjalizacji penitencjarnej. W ich świetle podejmowane oddziaływania powinny w większym niż dotychczas stopniu, uwzględniać perspektywy czasowe osadzonych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanejpl
dc.contributor.authorPiotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.authorTucholska, Kinga - 132436
dc.contributor.authorFlorek, Stefan - 127932
dc.contributor.authorGulla, Bożena - 128238
dc.contributor.authorWysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235
dc.contributor.authorGłomb, Kaja - 108775
dc.contributor.authorSekulak, Martyna - 187811
dc.date.accessioned2024-04-15T11:06:07Z
dc.date.available2024-04-15T11:06:07Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical253-277
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume121pl
dc.identifier.doi10.52694/ThPSR.121.23pl
dc.identifier.issn2658-0535
dc.identifier.projectGrant NCN nr 2015/18/E/HS6/00346pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328845
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmale prisonerspl
dc.subject.entime perspectivepl
dc.subject.enproactive self-regulationpl
dc.subject.enhedonismpl
dc.subject.enactivity stylespl
dc.subject.plwięźniowiepl
dc.subject.plperspektywa czasowapl
dc.subject.plproaktywna samoregulacjapl
dc.subject.plhedonizmpl
dc.subject.plstyle aktywnościpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDo not kill the time, modify your time perspective : proactivity vs present hedonism in male inmatespl
dc.title.alternativeNie zabijaj czasu, zmień perspektywę czasową : proaktywność a hedonistyczna teraźniejszość u osadzonych mężczyznpl
dc.title.journalThe Prison Systems Review
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to analyze men's activity styles during imprisonment and the relationship between prison activity styles and time perspective of inmates. The activity is considered in its two forms, i.e. intrapsychic and behavioral. A total of 140 male inmates, aged 24-55 years (M = 34.8; SD = 7.16), who were housed in six southern Poland prisons participated in the study. Almost two-thirds of the respondents were recidivists, and the average sentence was about six years of imprisonment. Self-descriptive research methods were used. During the analysis of the results, three styles (clusters) of activity manifested by inmates were distinguished. They are defined as: (I) passivity, (II) purpose-oriented activity (proactivity) and (III) imaginary-oriented activity. They are related to the time perspectives, depressiveness and sociodemographic variables. The results of research are vital from the point of view of increasing the effectiveness of rehabilitation programs. However, the interventions taken should take into account (to a greater extent than before) the time perspectives of inmates.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest analiza stylów aktywności mężczyzn podczas odbywania kary pozbawienia wolności oraz związku między stylami aktywności osadzonych a ich perspektywą czasową. Aktywność jest rozpatrywana w dwóch formach, tj. intrapsychicznej i behawioralnej. W badaniu wzięło udział 140 osadzonych mężczyzn w wieku 24–55 lat (M = 34,8; SD = 7,16), przebywających w sześciu zakładach karnych południowej Polski. Prawie dwie trzecie badanych było recydywistami, a średni wyrok wynosił około sześciu lat pozbawienia wolności. Zastosowano samoopisowe metody badawcze. Analiza wyników pozwoliła wyodrębnić trzy style (skupienia) aktywności przejawiane przez osadzonych. Określono je jako: (I) bierność, (II) aktywność zorientowana na cel (proaktywność) oraz (III) aktywność zorientowana na wyobrażenia. Są one powiązane z perspektywami czasowymi, depresyjnością i zmiennymi socjodemograficznymi. Wyniki badań są istotne w kontekście poprawy skuteczności programów resocjalizacji penitencjarnej. W ich świetle podejmowane oddziaływania powinny w większym niż dotychczas stopniu, uwzględniać perspektywy czasowe osadzonych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej
dc.contributor.author
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.author
Tucholska, Kinga - 132436
dc.contributor.author
Florek, Stefan - 127932
dc.contributor.author
Gulla, Bożena - 128238
dc.contributor.author
Wysocka-Pleczyk, Małgorzata - 102235
dc.contributor.author
Głomb, Kaja - 108775
dc.contributor.author
Sekulak, Martyna - 187811
dc.date.accessioned
2024-04-15T11:06:07Z
dc.date.available
2024-04-15T11:06:07Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physical
253-277
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
121
dc.identifier.doipl
10.52694/ThPSR.121.23
dc.identifier.issn
2658-0535
dc.identifier.projectpl
Grant NCN nr 2015/18/E/HS6/00346
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/328845
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
male prisoners
dc.subject.enpl
time perspective
dc.subject.enpl
proactive self-regulation
dc.subject.enpl
hedonism
dc.subject.enpl
activity styles
dc.subject.plpl
więźniowie
dc.subject.plpl
perspektywa czasowa
dc.subject.plpl
proaktywna samoregulacja
dc.subject.plpl
hedonizm
dc.subject.plpl
style aktywności
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Do not kill the time, modify your time perspective : proactivity vs present hedonism in male inmates
dc.title.alternativepl
Nie zabijaj czasu, zmień perspektywę czasową : proaktywność a hedonistyczna teraźniejszość u osadzonych mężczyzn
dc.title.journal
The Prison Systems Review
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Kielce
1
Krakow
1
Downloads
piotrowski_et-al_do_not_kill_the_time_modify_2023.pdf
4