Femme Fatale or a Pure Woman? The Image of ''Fallenness'' in the Selected Works of British and French Authors of the Nineteenth Century - a Comparative Study

master
dc.abstract.enThis paper aims at the comparison of the British and French portrayal of the ‘‘fallen’’ woman in the nineteenth century literature. The in-depth analysis of the selected works of British authors (Thomas Hardy’s Tess of the d’Urbervilles and Elizabeth Gaskell’s Ruth) discloses the underlying sympathy of the writers towards their heroines. Tess and Ruth are depicted as innocent victims of the aggressive male. Ignorant of danger, exploited at the hands of the cruel society, they are made to suffer on account of one mistake. Thus, the British writers expose the unfair double standard rooted in the Victorian society. On the other hand, the presentation of the ‘‘fallen’’ in French belle lettres is twofold. Gustave Flaubert’s revolutionary Madame Bovary is contradicted by the ambiguous treatment of the eponymous prostitute Nana by Émile Zola. Emma and Nana both are exceptional feminists, enjoying sexual liberty, and embracing male qualities of power and authority. However, Emma does not face ostracism, as Nana does. Despite the considerable progress in the portrayal of his heroine, Zola, nevertheless, also denounces her as an agent of corruption.pl
dc.abstract.plMoja praca ma na celu porównanie brytyjskiego oraz francuskiego przedstawienia ‘‘upadłej’’ kobiety w literaturze dziewiętnastego wieku. Dogłębna analiza wybranych dzieł brytyjskich autorów (Tessa d’Urberville Thomasa Hardy’ego oraz Ruth Elizabeth Gaskell) ujawnia fundamentalne współczucie pisarzy dla tytułowych bohaterek. Tessa i Ruth są postrzegane jako niewinne ofiary męskiej agresji. Nieświadome zagrożenia, wykorzystywane na skutek społecznego okrucieństwa, bohaterki zdane są na cierpienie z powodu jednego tylko błędu. Tym sposobem, brytyjscy autorzy eksponują krzywdzącą ideologię podwójnego standardu wpisaną w społeczeństwo wiktoriańskie. Obraz kobiety ‘‘upadłej’’ w powieści francuskiej, natomiast, wydaje się dwojaki. Rewolucyjna Pani Bovary Gustawa Flauberta to przeciwieństwo z jednej strony wyzwolonej, a z drugiej również potępionej prostytutki Nany z powieści Emila Zoli. Emma oraz Nana obydwie odznaczają się wybitną postawą feministyczną, m.in. korzystając z wolności seksualnej oraz przybierając męskie, jak na dziewiętnasty wiek, przymioty, takie jak władza czy autorytet. Flaubert jednak nie piętnuje Emmy, tak jak Zola Nanę. Pomimo znaczącego postępu w kształtowaniu swojej bohaterki, Zola, mimo wszystko, obwinia Nanę jako inicjatorkę zepsucia moralnego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPiątek, Beata - 131360 pl
dc.contributor.authorMatyja, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKucała, Bożena - 129626 pl
dc.contributor.reviewerPiątek, Beata - 131360 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:11:19Z
dc.date.available2020-07-27T09:11:19Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-116643-215373pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221908
dc.languageengpl
dc.subject.enfallen women, nineteenth century literature, Tess of the d'Urbervilles, Ruth, Madame Bovary, Nanapl
dc.subject.plupadłe kobiety, literatura dziewiętnastego wieku, Tessa d'Urberville, Ruth, Pani Bovary, Nanapl
dc.titleFemme Fatale or a Pure Woman? The Image of ''Fallenness'' in the Selected Works of British and French Authors of the Nineteenth Century - a Comparative Studypl
dc.title.alternativeFemme fatale czy kobieta czysta? Obraz ‘‘upadłości’’ w wybranych dziełach brytyjskich oraz francuskich autorów dziewiętnastego wieku – studium porównawczepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims at the comparison of the British and French portrayal of the ‘‘fallen’’ woman in the nineteenth century literature. The in-depth analysis of the selected works of British authors (Thomas Hardy’s Tess of the d’Urbervilles and Elizabeth Gaskell’s Ruth) discloses the underlying sympathy of the writers towards their heroines. Tess and Ruth are depicted as innocent victims of the aggressive male. Ignorant of danger, exploited at the hands of the cruel society, they are made to suffer on account of one mistake. Thus, the British writers expose the unfair double standard rooted in the Victorian society. On the other hand, the presentation of the ‘‘fallen’’ in French belle lettres is twofold. Gustave Flaubert’s revolutionary Madame Bovary is contradicted by the ambiguous treatment of the eponymous prostitute Nana by Émile Zola. Emma and Nana both are exceptional feminists, enjoying sexual liberty, and embracing male qualities of power and authority. However, Emma does not face ostracism, as Nana does. Despite the considerable progress in the portrayal of his heroine, Zola, nevertheless, also denounces her as an agent of corruption.
dc.abstract.plpl
Moja praca ma na celu porównanie brytyjskiego oraz francuskiego przedstawienia ‘‘upadłej’’ kobiety w literaturze dziewiętnastego wieku. Dogłębna analiza wybranych dzieł brytyjskich autorów (Tessa d’Urberville Thomasa Hardy’ego oraz Ruth Elizabeth Gaskell) ujawnia fundamentalne współczucie pisarzy dla tytułowych bohaterek. Tessa i Ruth są postrzegane jako niewinne ofiary męskiej agresji. Nieświadome zagrożenia, wykorzystywane na skutek społecznego okrucieństwa, bohaterki zdane są na cierpienie z powodu jednego tylko błędu. Tym sposobem, brytyjscy autorzy eksponują krzywdzącą ideologię podwójnego standardu wpisaną w społeczeństwo wiktoriańskie. Obraz kobiety ‘‘upadłej’’ w powieści francuskiej, natomiast, wydaje się dwojaki. Rewolucyjna Pani Bovary Gustawa Flauberta to przeciwieństwo z jednej strony wyzwolonej, a z drugiej również potępionej prostytutki Nany z powieści Emila Zoli. Emma oraz Nana obydwie odznaczają się wybitną postawą feministyczną, m.in. korzystając z wolności seksualnej oraz przybierając męskie, jak na dziewiętnasty wiek, przymioty, takie jak władza czy autorytet. Flaubert jednak nie piętnuje Emmy, tak jak Zola Nanę. Pomimo znaczącego postępu w kształtowaniu swojej bohaterki, Zola, mimo wszystko, obwinia Nanę jako inicjatorkę zepsucia moralnego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Piątek, Beata - 131360
dc.contributor.authorpl
Matyja, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kucała, Bożena - 129626
dc.contributor.reviewerpl
Piątek, Beata - 131360
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:11:19Z
dc.date.available
2020-07-27T09:11:19Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-116643-215373
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221908
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
fallen women, nineteenth century literature, Tess of the d'Urbervilles, Ruth, Madame Bovary, Nana
dc.subject.plpl
upadłe kobiety, literatura dziewiętnastego wieku, Tessa d'Urberville, Ruth, Pani Bovary, Nana
dc.titlepl
Femme Fatale or a Pure Woman? The Image of ''Fallenness'' in the Selected Works of British and French Authors of the Nineteenth Century - a Comparative Study
dc.title.alternativepl
Femme fatale czy kobieta czysta? Obraz ‘‘upadłości’’ w wybranych dziełach brytyjskich oraz francuskich autorów dziewiętnastego wieku – studium porównawcze
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Krakow
7
Poznan
6
Warsaw
6
Las Vegas
5
Pionki
5
Zabrze
5
Barcelona
3
Crediton
3
Florence
3
Radom
2

No access

No Thumbnail Available