Międzynarodowoprawne aspekty sukcesji praw i obowiązków Ukrainy po byłym ZSRR

master
dc.abstract.enThe problem of state succession at present is one of the issues, which is being discussed causing much controversy in the evaluation of researchers. Creation of a new state is an occasional phenomenon in international life, which has its own characteristic features. Therefore, the practice of the subjects of international law in this area is not so developed, as for example in the field of diplomatic and consular relations. Thus, due to the unique nature each case of state succession requires an individual approach.In this thesis particular attention was devoted to the criteria that underpin the definition of " succession of states”. The purpose of subject analysis is to identify the main aspects of state succession after the collapse of the USSR, considering issues related to the succession of state contracts , state property, sovereign debt, nuclear weapons and missile systems. This thesis was an attempt to provide recommendations that may be useful in the practical application, taking into account the specific regulations and the major trends of further development of this issue. The thesis presents the problem of correlation between state continuity and succession, as well the problem of the application of the Vienna Conventions on succession of states within the CIS.pl
dc.abstract.plProblematyka sukcesji państwowej na chwilę obecną stanowi jedno z najbardziej dyskusyjnych zagadnień, powodując liczne kontrowersje w ocenach badaczy. Powstanie nowego państwa jest okazjonalnym zjawiskiem w międzynarodowym życiu, które posiada własne cechy charakterystyczne. W związku z tym praktyka podmiotów prawa międzynarodowego w tym zakresie nie jest na tyle rozwinięta, jak na przykład w dziedzinie stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Wobec tego ze względu na wyjątkowy charakter każdy przypadek sukcesji państw wymaga indywidualnego podejścia. Szczególna uwaga podczas napisania pracy magisterskiej została poświęcona kryteriom, które stanowią podstawę definicji „sukcesji państw”, przy tym analizowane były poszczególne kwestie sukcesji państw w związku z rozpadem ZSRR (sukcesja w odniesieniu do umów państwowych, mienia państwowego, długów państwowych, broni jądrowej oraz instalacji antyrakietowych), które według opinii autorki niniejszej pracy wywołują szczególne zainteresowanie oraz powodują wiele sporów wśród badaczy tej dziedziny. Głównym celem pracy jest zbadanie wyłącznie kwestii kluczowych, przedstawiając rekomendacje, które mogą być przydatne podczas ich praktycznego zastosowania, biorąc pod uwagę specyfikę regulacji prawnych i głównych tendencji dalszego rozwoju tego zagadnienia. Do tych kwestii możemy odnieść problem korelacji pomiędzy ciągłością a sukcesją państw, która została rozpatrzona w oparciu o analizę płaszczyzny doktrynalnej i praktycznej, a także problem zastosowania konwencji wiedeńskich odnośnie sukcesji w ramach WNP.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLankosz, Kazimierz - 129855 pl
dc.contributor.authorZalutska, Janapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMarcinko, Marcin - 130316 pl
dc.contributor.reviewerLankosz, Kazimierz - 129855 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:48:03Z
dc.date.available2020-07-24T21:48:03Z
dc.date.submitted2013-11-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-83434-29062pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192888
dc.languagepolpl
dc.subject.enstate succession, international legal subjectivity, identitypl
dc.subject.plsukcesja państw, podmiotowość międzynarodowoprawna, identycznośćpl
dc.titleMiędzynarodowoprawne aspekty sukcesji praw i obowiązków Ukrainy po byłym ZSRRpl
dc.title.alternativeInternational law aspects of state succession of Ukraine in respect of rights and obligations of the former USSRpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The problem of state succession at present is one of the issues, which is being discussed causing much controversy in the evaluation of researchers. Creation of a new state is an occasional phenomenon in international life, which has its own characteristic features. Therefore, the practice of the subjects of international law in this area is not so developed, as for example in the field of diplomatic and consular relations. Thus, due to the unique nature each case of state succession requires an individual approach.In this thesis particular attention was devoted to the criteria that underpin the definition of " succession of states”. The purpose of subject analysis is to identify the main aspects of state succession after the collapse of the USSR, considering issues related to the succession of state contracts , state property, sovereign debt, nuclear weapons and missile systems. This thesis was an attempt to provide recommendations that may be useful in the practical application, taking into account the specific regulations and the major trends of further development of this issue. The thesis presents the problem of correlation between state continuity and succession, as well the problem of the application of the Vienna Conventions on succession of states within the CIS.
dc.abstract.plpl
Problematyka sukcesji państwowej na chwilę obecną stanowi jedno z najbardziej dyskusyjnych zagadnień, powodując liczne kontrowersje w ocenach badaczy. Powstanie nowego państwa jest okazjonalnym zjawiskiem w międzynarodowym życiu, które posiada własne cechy charakterystyczne. W związku z tym praktyka podmiotów prawa międzynarodowego w tym zakresie nie jest na tyle rozwinięta, jak na przykład w dziedzinie stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Wobec tego ze względu na wyjątkowy charakter każdy przypadek sukcesji państw wymaga indywidualnego podejścia. Szczególna uwaga podczas napisania pracy magisterskiej została poświęcona kryteriom, które stanowią podstawę definicji „sukcesji państw”, przy tym analizowane były poszczególne kwestie sukcesji państw w związku z rozpadem ZSRR (sukcesja w odniesieniu do umów państwowych, mienia państwowego, długów państwowych, broni jądrowej oraz instalacji antyrakietowych), które według opinii autorki niniejszej pracy wywołują szczególne zainteresowanie oraz powodują wiele sporów wśród badaczy tej dziedziny. Głównym celem pracy jest zbadanie wyłącznie kwestii kluczowych, przedstawiając rekomendacje, które mogą być przydatne podczas ich praktycznego zastosowania, biorąc pod uwagę specyfikę regulacji prawnych i głównych tendencji dalszego rozwoju tego zagadnienia. Do tych kwestii możemy odnieść problem korelacji pomiędzy ciągłością a sukcesją państw, która została rozpatrzona w oparciu o analizę płaszczyzny doktrynalnej i praktycznej, a także problem zastosowania konwencji wiedeńskich odnośnie sukcesji w ramach WNP.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lankosz, Kazimierz - 129855
dc.contributor.authorpl
Zalutska, Jana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Marcinko, Marcin - 130316
dc.contributor.reviewerpl
Lankosz, Kazimierz - 129855
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:48:03Z
dc.date.available
2020-07-24T21:48:03Z
dc.date.submittedpl
2013-11-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-83434-29062
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192888
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
state succession, international legal subjectivity, identity
dc.subject.plpl
sukcesja państw, podmiotowość międzynarodowoprawna, identyczność
dc.titlepl
Międzynarodowoprawne aspekty sukcesji praw i obowiązków Ukrainy po byłym ZSRR
dc.title.alternativepl
International law aspects of state succession of Ukraine in respect of rights and obligations of the former USSR
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Warsaw
4
Dublin
1
Ipatinga
1
Krakow
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available