“Środki zapobiegawcze w świetle zasady domniemania niewinności ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania”.

master
dc.abstract.enThe subject of the master's thesis is the issue of the relationship in which there are preventive measures provided for under the currently applicable Code of Criminal Procedure and the principle of the presumption of innocence protecting the accused at every stage of the proceedings. The analysis of the title issue is divided into three chapters. The first chapter describes the principle of the presumption of innocence, pointing to its essence, definition, function and components. The second chapter compares preventive measures with the principle of the presumption of innocence. When assessing the compliance of preventive measures with the principle of the presumption of innocence, international and constitutional legal regulations as well as the code-based standardization of the conditions for the application of the measures in question were taken into account.The third chapter is devoted to discussing the compliance of the premises and functions of pre-trial detention with the principle of the presumption of innocence. Particular attention was paid to the two prerequisites for the application of pre-trial detention, which are the subject of the dispute in the doctrine and jurisprudence, in the form of severity of the punishment threatened by the accused and relative pre-trial detention.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy magisterskiej jest problematyka relacji w jakiej pozostają środki zapobiegawcze przewidziane na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego oraz chroniącą oskarżonego na każdym etapie postępowania zasada domniemania niewinności. Analiza tytułowego zagadnienia ujęta została w trzech rozdziałach. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę zasady domniemania niewinności wskazując na jej istotę, definicję funkcję oraz komponenty. W rozdziale drugim dokonano zestawienia środków zapobiegawczych z zasadą domniemania niewinności. Przy ocenie zgodności środków zapobiegawczych z zasadą domniemania niewinności uwzględniono regulacje prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne oraz kodeksowe unormowanie przesłanek zastosowania omawianych środków. Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu zgodności przesłanek i funkcji tymczasowego aresztowania z zasadą domniemania niewinności. Szczególną uwagę zwrócono na będące przedmiotem sporu w doktrynie i orzecznictwie dwie przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania w postaci surowości grożącej oskarżonemu kary oraz tymczasowego aresztowania względnie predeliktualnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚwiatłowski, Andrzej - 132341 pl
dc.contributor.authorBerny, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzarnecki, Pawełpl
dc.contributor.reviewerŚwiatłowski, Andrzej - 132341 pl
dc.date.accessioned2022-06-28T21:41:23Z
dc.date.available2022-06-28T21:41:23Z
dc.date.submitted2022-06-23pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-158591-211932pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293596
dc.languagepolpl
dc.subject.enprinciple of presumption of innocence, pre-trial detention, coercive measures, preventive measures, grounds for pre-trial detentionpl
dc.subject.plzasada domniemania niewinności, tymczasowe aresztowanie, środki przymusu, środki zapobiegawcze, przesłanki tymczasowego aresztowaniapl
dc.title“Środki zapobiegawcze w świetle zasady domniemania niewinności ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania”.pl
dc.title.alternativePreventive measures in the light of the principle of the presumption of innocence, with particular emphasis on pre-trial detentionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master's thesis is the issue of the relationship in which there are preventive measures provided for under the currently applicable Code of Criminal Procedure and the principle of the presumption of innocence protecting the accused at every stage of the proceedings. The analysis of the title issue is divided into three chapters. The first chapter describes the principle of the presumption of innocence, pointing to its essence, definition, function and components. The second chapter compares preventive measures with the principle of the presumption of innocence. When assessing the compliance of preventive measures with the principle of the presumption of innocence, international and constitutional legal regulations as well as the code-based standardization of the conditions for the application of the measures in question were taken into account.The third chapter is devoted to discussing the compliance of the premises and functions of pre-trial detention with the principle of the presumption of innocence. Particular attention was paid to the two prerequisites for the application of pre-trial detention, which are the subject of the dispute in the doctrine and jurisprudence, in the form of severity of the punishment threatened by the accused and relative pre-trial detention.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy magisterskiej jest problematyka relacji w jakiej pozostają środki zapobiegawcze przewidziane na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego oraz chroniącą oskarżonego na każdym etapie postępowania zasada domniemania niewinności. Analiza tytułowego zagadnienia ujęta została w trzech rozdziałach. Pierwszy rozdział zawiera charakterystykę zasady domniemania niewinności wskazując na jej istotę, definicję funkcję oraz komponenty. W rozdziale drugim dokonano zestawienia środków zapobiegawczych z zasadą domniemania niewinności. Przy ocenie zgodności środków zapobiegawczych z zasadą domniemania niewinności uwzględniono regulacje prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne oraz kodeksowe unormowanie przesłanek zastosowania omawianych środków. Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu zgodności przesłanek i funkcji tymczasowego aresztowania z zasadą domniemania niewinności. Szczególną uwagę zwrócono na będące przedmiotem sporu w doktrynie i orzecznictwie dwie przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania w postaci surowości grożącej oskarżonemu kary oraz tymczasowego aresztowania względnie predeliktualnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Światłowski, Andrzej - 132341
dc.contributor.authorpl
Berny, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czarnecki, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Światłowski, Andrzej - 132341
dc.date.accessioned
2022-06-28T21:41:23Z
dc.date.available
2022-06-28T21:41:23Z
dc.date.submittedpl
2022-06-23
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-158591-211932
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293596
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
principle of presumption of innocence, pre-trial detention, coercive measures, preventive measures, grounds for pre-trial detention
dc.subject.plpl
zasada domniemania niewinności, tymczasowe aresztowanie, środki przymusu, środki zapobiegawcze, przesłanki tymczasowego aresztowania
dc.titlepl
“Środki zapobiegawcze w świetle zasady domniemania niewinności ze szczególnym uwzględnieniem tymczasowego aresztowania”.
dc.title.alternativepl
Preventive measures in the light of the principle of the presumption of innocence, with particular emphasis on pre-trial detention
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Katowice
1
Kety
1
Krakow
1
Nowa Sol
1

No access

No Thumbnail Available
Collections