Czasopisma dla dzieci w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców

master
dc.abstract.enPeriodicals for children in pupils, their teachers and parents’ opinionThe subject of this master’s work are periodicals for children at the early school age. However, the object of my work is opinion knowledge about pupils’ periodicals which the third class pupils, their teachers and parents proclaim. I formulated the following main problems:-What knowledge have the third class pupils got about children’s journals?-How do the teachers estimate contents and form of their pupils’ periodicals?-What opinion about contents of these periodicals do researched parents proclaim?I separated the following detailed problems from the above main problems:-What do pupils from the third class usually read?-What models to imitation are included in magazines?-How do the teachers use them in their didactic and educational work?-Which are the most valuable periodicals for pupils?-How do parents estimate the main subject of these periodicals?I chose diagnostic opinion poll method and I used the survey as my searching technique. I used questionnaire as my searching instrument. Three groups of respondents were used for my researches; the third class pupils from two elementary schools, their parents and their teachers. All groups of people come from Wieliczka town and its neighbourhood.The periodicals are very important, mass factor of influence for a young reader. The press influence for pupils is versatile; it gives knowledge about the world and people, stimulates imagination and it forms sensitivity for other people’s cases. It also helps in, widely saying, socialization of children through education of life skills and people’s activities. The magazine is also a didactic assistance. Its part is significant and inspiring. It can be an initial point of searches or the opposite, it can be a supplement of children’s information. Worrying is the pact that there is a big group among children who admitted they don’t read any children’s magazines. The pupils’ indications were the same as their parents’ choices.pl
dc.abstract.plCzasopisma dla dzieci w opinii uczniów, nauczycieli i rodzicówPrzedmiotem rozważań w niniejszej pracy są czasopisma dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast celem mojej pracy jest poznanie opinii na temat czasopism dla dzieci jaką głoszą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzice tych uczniów. Sformułowałam następujące problemy główne:-Jaką wiedzę na temat czasopism dla dzieci posiadają uczniowie klas trzecich szkół podstawowych?-W jaki sposób nauczyciele oceniają treść i formę pism dla dzieci?-Jakie opinie na temat zawartości czasopism dla dzieci głoszą badani rodzice?Z powyższych problemów głównych wyodrębniłam następujące problemy szczegółowe:•Jakie czasopisma są najchętniej czytane przez uczniów klas trzecich?•Jakie wzory do naśladowania propagowane są w pismach dla dzieci?•W jaki sposób nauczyciele wykorzystują czasopisma w pracy dydaktyczno – wychowawczej? •Które z pism dla dzieci według nauczycieli są najbardziej wartościowe dla uczniów?•Jak rodzice oceniają tematykę czasopism dla dzieci?W przeprowadzonych badaniach wybrałam metodę sondażu diagnostycznego, natomiast jako technikę badawczą wykorzystałam ankietę. Jako narzędzie badawcze zastosowałam kwestionariusz ankiety.W badaniu udział wzięły trzy grupy respondentów: uczniowie klas trzecich z dwóch szkół podstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wszyscy badani pochodzą z Wieliczki oraz jej pobliskich okolic.Prasa dziecięca stanowi bardzo ważny, masowy czynnik oddziaływania na młodego czytelnika. Wpływ prasy na wychowanków jest wszechstronny: przekazuje wiedzę o świecie i ludziach, pobudza wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na sprawy innych ludzi. Pomaga również w szeroko rozumianej socjalizacji dzieci poprzez kształcenie umiejętności życia i działania wśród ludzi. Pismo jest również pomocą dydaktyczną, jego rola jest znacząca i inspirująca. Może stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań lub odwrotnie, może być uzupełnieniem wiadomości dzieci. Niepokojący jest fakt, że jest duża grupa wśród badanych uczniów, którzy przyznali, że nie czytają czasopism przeznaczonych dla dzieci. Wskazania uczniów pokryły się z wyborami badanych w tej kwestii rodziców.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.contributor.advisorDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.authorBurdak, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerPolak, Krzysztof - 131488 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:28:57Z
dc.date.available2020-07-25T00:28:57Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika wczesnoszkolnapl
dc.identifier.apddiploma-86799-168318pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195404
dc.languagepolpl
dc.subject.enMagazines\nPeriodicals\nPupils\nTeachers\nChildrenpl
dc.subject.plCzasopismaPeriodykiUczniowieNauczycieleDziecipl
dc.titleCzasopisma dla dzieci w opinii uczniów, nauczycieli i rodzicówpl
dc.title.alternativePeriodicals for children in pupils, their teachers and parents’ opinionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Periodicals for children in pupils, their teachers and parents’ opinionThe subject of this master’s work are periodicals for children at the early school age. However, the object of my work is opinion knowledge about pupils’ periodicals which the third class pupils, their teachers and parents proclaim. I formulated the following main problems:-What knowledge have the third class pupils got about children’s journals?-How do the teachers estimate contents and form of their pupils’ periodicals?-What opinion about contents of these periodicals do researched parents proclaim?I separated the following detailed problems from the above main problems:-What do pupils from the third class usually read?-What models to imitation are included in magazines?-How do the teachers use them in their didactic and educational work?-Which are the most valuable periodicals for pupils?-How do parents estimate the main subject of these periodicals?I chose diagnostic opinion poll method and I used the survey as my searching technique. I used questionnaire as my searching instrument. Three groups of respondents were used for my researches; the third class pupils from two elementary schools, their parents and their teachers. All groups of people come from Wieliczka town and its neighbourhood.The periodicals are very important, mass factor of influence for a young reader. The press influence for pupils is versatile; it gives knowledge about the world and people, stimulates imagination and it forms sensitivity for other people’s cases. It also helps in, widely saying, socialization of children through education of life skills and people’s activities. The magazine is also a didactic assistance. Its part is significant and inspiring. It can be an initial point of searches or the opposite, it can be a supplement of children’s information. Worrying is the pact that there is a big group among children who admitted they don’t read any children’s magazines. The pupils’ indications were the same as their parents’ choices.
dc.abstract.plpl
Czasopisma dla dzieci w opinii uczniów, nauczycieli i rodzicówPrzedmiotem rozważań w niniejszej pracy są czasopisma dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast celem mojej pracy jest poznanie opinii na temat czasopism dla dzieci jaką głoszą uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzice tych uczniów. Sformułowałam następujące problemy główne:-Jaką wiedzę na temat czasopism dla dzieci posiadają uczniowie klas trzecich szkół podstawowych?-W jaki sposób nauczyciele oceniają treść i formę pism dla dzieci?-Jakie opinie na temat zawartości czasopism dla dzieci głoszą badani rodzice?Z powyższych problemów głównych wyodrębniłam następujące problemy szczegółowe:•Jakie czasopisma są najchętniej czytane przez uczniów klas trzecich?•Jakie wzory do naśladowania propagowane są w pismach dla dzieci?•W jaki sposób nauczyciele wykorzystują czasopisma w pracy dydaktyczno – wychowawczej? •Które z pism dla dzieci według nauczycieli są najbardziej wartościowe dla uczniów?•Jak rodzice oceniają tematykę czasopism dla dzieci?W przeprowadzonych badaniach wybrałam metodę sondażu diagnostycznego, natomiast jako technikę badawczą wykorzystałam ankietę. Jako narzędzie badawcze zastosowałam kwestionariusz ankiety.W badaniu udział wzięły trzy grupy respondentów: uczniowie klas trzecich z dwóch szkół podstawowych oraz ich rodzice i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wszyscy badani pochodzą z Wieliczki oraz jej pobliskich okolic.Prasa dziecięca stanowi bardzo ważny, masowy czynnik oddziaływania na młodego czytelnika. Wpływ prasy na wychowanków jest wszechstronny: przekazuje wiedzę o świecie i ludziach, pobudza wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na sprawy innych ludzi. Pomaga również w szeroko rozumianej socjalizacji dzieci poprzez kształcenie umiejętności życia i działania wśród ludzi. Pismo jest również pomocą dydaktyczną, jego rola jest znacząca i inspirująca. Może stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań lub odwrotnie, może być uzupełnieniem wiadomości dzieci. Niepokojący jest fakt, że jest duża grupa wśród badanych uczniów, którzy przyznali, że nie czytają czasopism przeznaczonych dla dzieci. Wskazania uczniów pokryły się z wyborami badanych w tej kwestii rodziców.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.contributor.advisorpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.authorpl
Burdak, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Krzysztof - 131488
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:28:57Z
dc.date.available
2020-07-25T00:28:57Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika wczesnoszkolna
dc.identifier.apdpl
diploma-86799-168318
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195404
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Magazines\nPeriodicals\nPupils\nTeachers\nChildren
dc.subject.plpl
CzasopismaPeriodykiUczniowieNauczycieleDzieci
dc.titlepl
Czasopisma dla dzieci w opinii uczniów, nauczycieli i rodziców
dc.title.alternativepl
Periodicals for children in pupils, their teachers and parents’ opinion
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Krakow
2
Dublin
1
Gaszowice
1
Launceston
1
Nowa Sarzyna
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available