INNOWACJE SPOŁECZNE W PRZEMYŚLE 4.0

master
dc.abstract.enThe paper analyzes social innovations in industry 4.0. The thesis of this work is the statement that industry 4.0 dominated by technological innovations creates many spheres of relations between people, which forces the release of social innovations. The aim was to show that industry 4.0 based mainly on radical technological innovations triggers a new kind of problem-solving needs leading to the emergence of social innovations.The work consists of three chapters. The first concerns social innovations in theoryinnovation. It describes why and how social innovations develop, what areas they cover and their significance for the proper functioning of the economy. The second part focuses on the characteristics of industry 4.0 as an exemplification of the 4th industrial revolution, describing the course of industrial revolutions from 1 to 4, looking for the essence and conditions for the creation of industry 4.0. The third chapter was devoted to the analysis of cases illustrating the release of social innovations in industry 4.0 selected according to methodologically selected selection criteria, and the following companies were selected for research: LOTOS Asfalt, POLMO S.A., Astor, Siemens and Franke Küchentechnik AG, where social innovation was analyzed.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto się analizy innowacji społecznych w przemyśle 4.0. Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że przemysł 4.0 zdominowany przez innowacje technologiczne kreuje wiele sfer relacji między ludźmi, co wymusza wyzwalanie się innowacji społecznych. Natomiast za cel postawiono wykazanie, że przemysł 4.0 oparty głównie na radykalnych innowacjach technologicznych wyzwala nowego rodzaju potrzeby rozwiązywania problemów prowadzące do powstawania innowacji społecznych.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy innowacji społecznych w teoriiinnowacji. Opisano w nim dlaczego i w jaki sposób wykształcają się innowacje społeczne, jakie obszary obejmują oraz omówiono ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W części drugiej skupiono się na charakterystyce przemysłu 4.0 jako egzemplifikacji 4 rewolucji przemysłowej, opisując przebieg rewolucji przemysłowych od 1 do 4, doszukując się w nim istoty oraz uwarunkowań powstania przemysłu 4.0. Rozdział trzeci został poświęcony analizie przypadków obrazujących wyzwalanie się innowacji społecznych w przemyśle 4.0 dobranych wg metodycznie wybranych kryteriów doboru przypadków, wyselekcjonowano do badań następujące przedsiębiorstwa: LOTOS Asfalt, POLMO S.A., Astor, Siemens oraz Franke Küchentechnik AG, w których analizowano jak tworzą się innowacje społeczne.Wynik przeprowadzonych badań jest udowodnieniem postawionej tezy, że przemysł 4.0 zdominowany przez innowacje technologiczne kreuje wiele sfer relacji między ludźmi, co wymusza wyzwalanie się innowacji społecznych. Dodatkowo przeprowadzone badania przyczyniły się do realizacji celu pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.authorKrupa, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:52:57Z
dc.date.available2020-07-27T23:52:57Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-132595-197092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235014
dc.languagepolpl
dc.subject.enindustry 4.0 – industrial revolution – Internet of Things – networking – social innovationspl
dc.subject.plinnowacje społeczne – Internet Rzeczy - przemysł 4.0 – rewolucja przemysłowa – usieciowieniepl
dc.titleINNOWACJE SPOŁECZNE W PRZEMYŚLE 4.0pl
dc.title.alternativeSocial innovations in industry 4.0pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper analyzes social innovations in industry 4.0. The thesis of this work is the statement that industry 4.0 dominated by technological innovations creates many spheres of relations between people, which forces the release of social innovations. The aim was to show that industry 4.0 based mainly on radical technological innovations triggers a new kind of problem-solving needs leading to the emergence of social innovations.The work consists of three chapters. The first concerns social innovations in theoryinnovation. It describes why and how social innovations develop, what areas they cover and their significance for the proper functioning of the economy. The second part focuses on the characteristics of industry 4.0 as an exemplification of the 4th industrial revolution, describing the course of industrial revolutions from 1 to 4, looking for the essence and conditions for the creation of industry 4.0. The third chapter was devoted to the analysis of cases illustrating the release of social innovations in industry 4.0 selected according to methodologically selected selection criteria, and the following companies were selected for research: LOTOS Asfalt, POLMO S.A., Astor, Siemens and Franke Küchentechnik AG, where social innovation was analyzed.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto się analizy innowacji społecznych w przemyśle 4.0. Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że przemysł 4.0 zdominowany przez innowacje technologiczne kreuje wiele sfer relacji między ludźmi, co wymusza wyzwalanie się innowacji społecznych. Natomiast za cel postawiono wykazanie, że przemysł 4.0 oparty głównie na radykalnych innowacjach technologicznych wyzwala nowego rodzaju potrzeby rozwiązywania problemów prowadzące do powstawania innowacji społecznych.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy innowacji społecznych w teoriiinnowacji. Opisano w nim dlaczego i w jaki sposób wykształcają się innowacje społeczne, jakie obszary obejmują oraz omówiono ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W części drugiej skupiono się na charakterystyce przemysłu 4.0 jako egzemplifikacji 4 rewolucji przemysłowej, opisując przebieg rewolucji przemysłowych od 1 do 4, doszukując się w nim istoty oraz uwarunkowań powstania przemysłu 4.0. Rozdział trzeci został poświęcony analizie przypadków obrazujących wyzwalanie się innowacji społecznych w przemyśle 4.0 dobranych wg metodycznie wybranych kryteriów doboru przypadków, wyselekcjonowano do badań następujące przedsiębiorstwa: LOTOS Asfalt, POLMO S.A., Astor, Siemens oraz Franke Küchentechnik AG, w których analizowano jak tworzą się innowacje społeczne.Wynik przeprowadzonych badań jest udowodnieniem postawionej tezy, że przemysł 4.0 zdominowany przez innowacje technologiczne kreuje wiele sfer relacji między ludźmi, co wymusza wyzwalanie się innowacji społecznych. Dodatkowo przeprowadzone badania przyczyniły się do realizacji celu pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.authorpl
Krupa, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:52:57Z
dc.date.available
2020-07-27T23:52:57Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-132595-197092
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235014
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
industry 4.0 – industrial revolution – Internet of Things – networking – social innovations
dc.subject.plpl
innowacje społeczne – Internet Rzeczy - przemysł 4.0 – rewolucja przemysłowa – usieciowienie
dc.titlepl
INNOWACJE SPOŁECZNE W PRZEMYŚLE 4.0
dc.title.alternativepl
Social innovations in industry 4.0
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
70
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Rzeszów
9
Krakow
6
Wroclaw
5
Racibórz
4
Debica
3
Bialystok
2
Katowice
2
Olsztyn
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available