Wpływ mediów na wizerunek PKP Intercity na przykładzie projektu Pendolino

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study is to present the impact of media on the image of PKP Intercity and the 2014 Pendolino poject itself with the example of the content from "Polityka" weekly, "Dziennik Gazeta Prawna" newspaper and "RMF24.pl"website.The first chapter includes a definitional explanation of concepts such as utilities, railways, Pendolino and the Polish State Railways company. It also explains the terminology using in the railway industry, the impact of the media on a receiver in the context of PKP Intercity. It presents the reasons of the deteriorating image of the carrier. The first chapter also includes the description of the literature used for the preparation of the study.In the second chapter includes description of the subject of studies and the research method used, which is to analyze the contents of the press. In addition, it presents what is the image of the company and what elements it is consists of. The second chapter contains an explanation of terms such as job content analysis, key or research question.The third chapter includes an analysis of media content on the image of PKP Intercity. Furthermore, it describes the key, research material source, research methodology and research categories along with the results of the research, conclusions and summary. On the basis of the research the conclusions can be presented and applied in the PKP Intercity company to improve its image.. The author expresses some hope that the study will contribute to a better understanding of the phenomena that are affecting the process of creating the image of the logistic companies in the widest sense, including PKP Intercity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu mediów na wizerunek PKP Intercity i samego projektu Pendolino w 2014 roku na przykładzie przekazów medialnych tygodnika „Polityka”, dziennika „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portalu „RMF24.pl”. W rozdziale pierwszym znajduje się definicyjne wyjaśnienie pojęć takich jak media, infrastruktura kolejowa, Pendolino czy spółki Polskich Kolei Państwowych. Wyjaśniono terminologię stosowaną w branży kolejowej, wpływ mediów na odbiorcę w kontekście spółki PKP Intercity oraz przedstawiono przyczyny pogarszającego się wizerunku tego przewoźnika. W rozdziale pierwszym ujęto również opis literatury wykorzystanej dla przygotowaniu pracy. W rozdziale drugim ujęty został opis przedmiotu badań oraz przyjętej metody badawczej, jaką jest analiza zawartości prasy. Ponadto przedstawiono czym jest wizerunek firmy oraz z jakich elementów się składa. Rozdział drugi zawiera wytłumaczenie pojęć takich jak analiza zawartości pracy, klucz kategoryzacyjny czy pytanie badawcze. W rozdziale trzecim ujęto analizę zawartości mediów na temat wizerunku PKP Intercity. Ponadto opisano klucz kategoryzacyjny, źródła pochodzenia materiału badawczego, metodologię badań i kategorie badawcze wraz z wynikami badań, wnioskami i podsumowaniem. Na podstawie badań przedstawiono też wnioski dla PKP Intercity, które spółka mogłaby zastosować w celu poprawy swojego wizerunku. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania zjawisk wpływających na proces kreowania wizerunku w przedsiębiorstwach szeroko rozumianej logistyki, w tym PKP Intercity.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowosad, Andrzej - 180298 pl
dc.contributor.authorLebda, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNowosad, Andrzej - 180298 pl
dc.contributor.reviewerSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:24:22Z
dc.date.available2020-07-26T15:24:22Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-98433-164690pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205742
dc.languagepolpl
dc.subject.enPKP, PKP Intercity, Pendolino, rail, journalist, press, media, Polityka, Dziennik Gazeta Prawna, RMF24, company image, The impact of the media on the imagepl
dc.subject.plPKP, PKP Intercity, Pendolino, media, dziennikarz, wizerunek, firma, przedsiębiorstwo, kolej, prasa, Polityka, Dziennik Gazeta Prawna, RMF24, wpływ mediów na wizerunek,pl
dc.titleWpływ mediów na wizerunek PKP Intercity na przykładzie projektu Pendolinopl
dc.title.alternativeThe impact of the media on the image of PKP Intercity with the example of the Pendolino projectpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to present the impact of media on the image of PKP Intercity and the 2014 Pendolino poject itself with the example of the content from "Polityka" weekly, "Dziennik Gazeta Prawna" newspaper and "RMF24.pl"website.The first chapter includes a definitional explanation of concepts such as utilities, railways, Pendolino and the Polish State Railways company. It also explains the terminology using in the railway industry, the impact of the media on a receiver in the context of PKP Intercity. It presents the reasons of the deteriorating image of the carrier. The first chapter also includes the description of the literature used for the preparation of the study.In the second chapter includes description of the subject of studies and the research method used, which is to analyze the contents of the press. In addition, it presents what is the image of the company and what elements it is consists of. The second chapter contains an explanation of terms such as job content analysis, key or research question.The third chapter includes an analysis of media content on the image of PKP Intercity. Furthermore, it describes the key, research material source, research methodology and research categories along with the results of the research, conclusions and summary. On the basis of the research the conclusions can be presented and applied in the PKP Intercity company to improve its image.. The author expresses some hope that the study will contribute to a better understanding of the phenomena that are affecting the process of creating the image of the logistic companies in the widest sense, including PKP Intercity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu mediów na wizerunek PKP Intercity i samego projektu Pendolino w 2014 roku na przykładzie przekazów medialnych tygodnika „Polityka”, dziennika „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portalu „RMF24.pl”. W rozdziale pierwszym znajduje się definicyjne wyjaśnienie pojęć takich jak media, infrastruktura kolejowa, Pendolino czy spółki Polskich Kolei Państwowych. Wyjaśniono terminologię stosowaną w branży kolejowej, wpływ mediów na odbiorcę w kontekście spółki PKP Intercity oraz przedstawiono przyczyny pogarszającego się wizerunku tego przewoźnika. W rozdziale pierwszym ujęto również opis literatury wykorzystanej dla przygotowaniu pracy. W rozdziale drugim ujęty został opis przedmiotu badań oraz przyjętej metody badawczej, jaką jest analiza zawartości prasy. Ponadto przedstawiono czym jest wizerunek firmy oraz z jakich elementów się składa. Rozdział drugi zawiera wytłumaczenie pojęć takich jak analiza zawartości pracy, klucz kategoryzacyjny czy pytanie badawcze. W rozdziale trzecim ujęto analizę zawartości mediów na temat wizerunku PKP Intercity. Ponadto opisano klucz kategoryzacyjny, źródła pochodzenia materiału badawczego, metodologię badań i kategorie badawcze wraz z wynikami badań, wnioskami i podsumowaniem. Na podstawie badań przedstawiono też wnioski dla PKP Intercity, które spółka mogłaby zastosować w celu poprawy swojego wizerunku. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania zjawisk wpływających na proces kreowania wizerunku w przedsiębiorstwach szeroko rozumianej logistyki, w tym PKP Intercity.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowosad, Andrzej - 180298
dc.contributor.authorpl
Lebda, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nowosad, Andrzej - 180298
dc.contributor.reviewerpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:24:22Z
dc.date.available
2020-07-26T15:24:22Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-98433-164690
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205742
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PKP, PKP Intercity, Pendolino, rail, journalist, press, media, Polityka, Dziennik Gazeta Prawna, RMF24, company image, The impact of the media on the image
dc.subject.plpl
PKP, PKP Intercity, Pendolino, media, dziennikarz, wizerunek, firma, przedsiębiorstwo, kolej, prasa, Polityka, Dziennik Gazeta Prawna, RMF24, wpływ mediów na wizerunek,
dc.titlepl
Wpływ mediów na wizerunek PKP Intercity na przykładzie projektu Pendolino
dc.title.alternativepl
The impact of the media on the image of PKP Intercity with the example of the Pendolino project
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Chandler
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Katowice
1
Krakow
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available