Studium porównawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie nieruchomościami.

master
dc.abstract.enThe object of thesis is to compare and discuss aspects of traditional and internet marketing in real estate market. The marketing tools in the traditional media and via the Internet were used. Considerations are based on research which positively verified the hypothesis. The companies involved in real estate have problems with using a comprehensive Internet marketing. This is due to difficulty in transferring the instruments used in other markets for activities useful in real estate. This difficulty is related to the specifics of that market. The conception of the development of marketing activities in real estate was presented.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest porównanie i omówienie aspektów związanych z marketingiem tradycyjnym i internetowym na rynku nieruchomości. Przedstawiono narzędzia marketingowe stosowane w mediach tradycyjnych i za pomocą Internetu. Rozważania oparto o przeprowadzone badania, które pozytywnie zweryfikowały postawioną hipotezę. Firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami mają problemy z kompleksowym zastosowaniem marketingu internetowego. Spowodowane jest to trudnością przełożenia instrumentów stosowanych na innych rynkach na działania użyteczne na rynku nieruchomości. Trudność ta jest związana ze specyfiką tegoż rynku. Przedstawiono koncepcję rozwoju działań marketingowych na rynku nieruchomości.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.authorAdamus, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:33:47Z
dc.date.available2020-07-24T08:33:47Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudyhandel i marketingpl
dc.identifier.apddiploma-67177-134897pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180600
dc.languagepolpl
dc.subject.enreal estate, real estate office, traditional marketing, internet marketing, promotionpl
dc.subject.plnieruchomości, biuro nieruchomości, marketing tradycyjny, marketing internetowy, promocjapl
dc.titleStudium porównawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie nieruchomościami.pl
dc.title.alternativeComparative study of traditional and internet marketing in real estate market.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of thesis is to compare and discuss aspects of traditional and internet marketing in real estate market. The marketing tools in the traditional media and via the Internet were used. Considerations are based on research which positively verified the hypothesis. The companies involved in real estate have problems with using a comprehensive Internet marketing. This is due to difficulty in transferring the instruments used in other markets for activities useful in real estate. This difficulty is related to the specifics of that market. The conception of the development of marketing activities in real estate was presented.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest porównanie i omówienie aspektów związanych z marketingiem tradycyjnym i internetowym na rynku nieruchomości. Przedstawiono narzędzia marketingowe stosowane w mediach tradycyjnych i za pomocą Internetu. Rozważania oparto o przeprowadzone badania, które pozytywnie zweryfikowały postawioną hipotezę. Firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami mają problemy z kompleksowym zastosowaniem marketingu internetowego. Spowodowane jest to trudnością przełożenia instrumentów stosowanych na innych rynkach na działania użyteczne na rynku nieruchomości. Trudność ta jest związana ze specyfiką tegoż rynku. Przedstawiono koncepcję rozwoju działań marketingowych na rynku nieruchomości.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.authorpl
Adamus, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:33:47Z
dc.date.available
2020-07-24T08:33:47Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
handel i marketing
dc.identifier.apdpl
diploma-67177-134897
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180600
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
real estate, real estate office, traditional marketing, internet marketing, promotion
dc.subject.plpl
nieruchomości, biuro nieruchomości, marketing tradycyjny, marketing internetowy, promocja
dc.titlepl
Studium porównawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie nieruchomościami.
dc.title.alternativepl
Comparative study of traditional and internet marketing in real estate market.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
66
Views per month
Views per city
Krakow
16
Warsaw
14
Poznan
6
Wroclaw
6
Dublin
2
Gdansk
2
Bialystok
1
Bochum
1
Boguchwała
1
Chorzów
1

No access

No Thumbnail Available