Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania

master
dc.abstract.enMembers of a company's management board are tasked with managing the affairs of the company and choosing which decisions their company should make. Generally , members of a company's management board are not liable for obligations of the company and only the company bears the consequences of the management board's failures. In some precisely determined instances, pursuant to the Polish Code of Commercial Companies, creditors of the company have the possibility to held board members liable for liabilities of the limited liability company. This paper examines liability of the members of management boards in Polish limited liability companies. In chapters 1-4 ,the paper discusses how this liability functions now in Polish law of Commercial Companies. In chapter 5,it presents how the similar solutions looks in Germany and in the United States. At the end, it is evaluated the possibility of adoption of German and American solutions to Polish law of Commerical Companies. The conclusion is that the Polish solution regarding the liability of limited liability company management board members is not satisfactory and should be amended. In doctrine and judical decisions there are a lot of problems and discrepancies connected with article 299 of Polish Code of Commercial Companies.pl
dc.abstract.plCzłonkowie zarządu wybierani są aby prowadzić sprawy spółki i podejmować w jej mieniu decyzje. Zasadą jest , że członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a konsekwencje ich decyzji ponosi tylko spółka. W niektórych ściśle określonych sytuacjach na gruncie Polskiego Kodeksu spółek handlowych wierzyciele spółki mogą pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Praca ta ma na celu opisanie jak ta odpowiedzialność wygląda. W rozdziałach 1-4 znajduje się opis i analiza tej odpowiedzialności na gruncie prawa polskiego. W rozdziale piątym dokonano opisu rozwiązania funkcjonującego w Niemczech i Stanach zjednoczonych. Na końcu dokonano jeszcze oceny możliwości przyjęcia rozwiązań niemieckich i amerykańskich do polskiego prawa spółek handlowych. Wnioskiem płynącym z tej pracy jest to, iż polska regulacja dotycząca odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo chaotyczna i wymaga nowelizacji. Zarówno w doktrynie , jak i w orzecznictwie na gruncie art. 299 Kodeksu spółek handlowych pojawia się wiele problemów i rozbieżności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.authorKrupska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStec, Mirosław - 132085 pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:06:06Z
dc.date.available2020-07-25T00:06:06Z
dc.date.submitted2014-06-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-86393-137593pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195047
dc.languagepolpl
dc.subject.enboard of directors, liability, members of a company's management board, liabilities, limited liability companypl
dc.subject.plzarząd, odpowiedzialność, członkowie zarządu, zobowiązania , spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąpl
dc.titleOdpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązaniapl
dc.title.alternativeThe question of liability regarding limited liability company management board members for liabilities of the companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Members of a company's management board are tasked with managing the affairs of the company and choosing which decisions their company should make. Generally , members of a company's management board are not liable for obligations of the company and only the company bears the consequences of the management board's failures. In some precisely determined instances, pursuant to the Polish Code of Commercial Companies, creditors of the company have the possibility to held board members liable for liabilities of the limited liability company. This paper examines liability of the members of management boards in Polish limited liability companies. In chapters 1-4 ,the paper discusses how this liability functions now in Polish law of Commercial Companies. In chapter 5,it presents how the similar solutions looks in Germany and in the United States. At the end, it is evaluated the possibility of adoption of German and American solutions to Polish law of Commerical Companies. The conclusion is that the Polish solution regarding the liability of limited liability company management board members is not satisfactory and should be amended. In doctrine and judical decisions there are a lot of problems and discrepancies connected with article 299 of Polish Code of Commercial Companies.
dc.abstract.plpl
Członkowie zarządu wybierani są aby prowadzić sprawy spółki i podejmować w jej mieniu decyzje. Zasadą jest , że członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a konsekwencje ich decyzji ponosi tylko spółka. W niektórych ściśle określonych sytuacjach na gruncie Polskiego Kodeksu spółek handlowych wierzyciele spółki mogą pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Praca ta ma na celu opisanie jak ta odpowiedzialność wygląda. W rozdziałach 1-4 znajduje się opis i analiza tej odpowiedzialności na gruncie prawa polskiego. W rozdziale piątym dokonano opisu rozwiązania funkcjonującego w Niemczech i Stanach zjednoczonych. Na końcu dokonano jeszcze oceny możliwości przyjęcia rozwiązań niemieckich i amerykańskich do polskiego prawa spółek handlowych. Wnioskiem płynącym z tej pracy jest to, iż polska regulacja dotycząca odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo chaotyczna i wymaga nowelizacji. Zarówno w doktrynie , jak i w orzecznictwie na gruncie art. 299 Kodeksu spółek handlowych pojawia się wiele problemów i rozbieżności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.authorpl
Krupska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stec, Mirosław - 132085
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:06:06Z
dc.date.available
2020-07-25T00:06:06Z
dc.date.submittedpl
2014-06-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-86393-137593
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195047
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
board of directors, liability, members of a company's management board, liabilities, limited liability company
dc.subject.plpl
zarząd, odpowiedzialność, członkowie zarządu, zobowiązania , spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dc.titlepl
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania
dc.title.alternativepl
The question of liability regarding limited liability company management board members for liabilities of the company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Krasnystaw
2
Warsaw
2
Dublin
1
Jastrzębie Zdrój
1
Jedlicze
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available