Eleonora Ziemięcka - przedstawicielka nowego nurtu w kształceniu kobiety w XIX wieku.

licenciate
dc.abstract.enThe present work of Bachelor of Literature “Eleonora Ziemięcka – representative of new stream in woman’s education in 19th century” has been devoted to approximation of a woman Eleonora Ziemięcka. She was the first woman philosopher in Poland searching for new shape for national philosophy but also she was writer and publisher dealing with committed literature. She characterized with unique alertness about political and philosophic point of view. She managed to react of this modifications and criticized wrong theories and gave up her false conclusions.The purpose of the first and second chapter was revealed Ziemięcka’s varied literary biography and analysis her comprehensive work “Myśli o wychowaniu kobiet”. In that work she portrayed an innovative system of female education in 19th century. What is more, she included in that composition the most important remarks connected with woman’s condition in society.The next chapters concerned on contemporary interpretation “Myśli o wychowaniu kobiet” which was published in book written by Ursula Phillips ”Narcyza Żmichowska. Religia i feminizm”. The researcher – Ursula Phillips – made superficial analysis of Ziemięcka’s female system of education and presented a prejudiced judgment about Ziemięcka’s literary achievement and her merit in the emancipation of women. Phillips portrayed Ziemięcka as a orthodox catholic who defended access to knowledge other women and propagated education woman according to church dogmas. The purpose of this part of work was released Ziemięcka from stereotyped perception her minds and views of thought in categories severe and restricted education of polish women and revealed her innovative ideas and courage in standing against streams and opinions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka „Eleonora Ziemięcka – przedstawicielka nowego nurtu w kształceniu kobiety w XIX wieku” została poświęcona przybliżeniu postaci Eleonory Ziemięckiej. Była ona pierwszą polską filozofką, która poszukiwała nowego kształtu dla narodowej filozofii, a także pisarką i publicystką, uprawiającą literaturę zaangażowaną. Ziemięcka uważnie obserwowała zmiany zachodzące w Europie i potrafiła szybko na nie reagować oraz porzucić błędne rozumowanie i krytykować teorię, których była wcześniej zagorzałą propagatorką. Celem pierwszego i drugiego rozdziału pracy było ukazanie jej różnorodnej biografii, zarówno pod względem literackim, jak i poglądowym, a także analiza jej dzieła "Myśli o wychowaniu kobiet", w którym przedstawiła nowatorski program edukacji kobiet w XIX wieku, a także zawarła istotne spostrzeżenia dotyczące kondycji społecznej ówczesnej kobiety.Kolejne rozdziały dotyczą polemiki ze współczesną interpretacją "Myśli o wychowaniu kobiet", która pojawiła się w książce Ursuli Phillips Narcyza Żmichowska. Religia i feminizm". Badaczka dokonała w tej publikacji powierzchownej analizy systemu edukacji kobiet zaproponowanego przez Ziemięcką i przedstawiła krzywdzącą ocenę dorobku pisarki, umniejszając jej zasługi w kwestii emancypacji kobiet. Phillips sportretowała Ziemięcką jako ortodoksyjną katoliczkę, która broniła innym kobietom dostępu do wiedzy i propagowała wychowywanie kobiet zgodnie z dogmatyczną nauką kościoła. Celem tej części pracy było uwolnienie Ziemięckiej od stereotypowego postrzegania jej myśli w kategoriach surowego, przygnębiającego i tłumiącego głos kobiety wychowania oraz ukazanie nowatorstwa jej pomysłów i odwagi w przeciwstawianiu się społecznym nurtom i opiniom.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorSendyka, Roma - 131825 pl
dc.contributor.authorGorczycka, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Iwona - 132596 pl
dc.contributor.reviewerSendyka, Roma - 131825 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:13:29Z
dc.date.available2020-07-24T17:13:29Z
dc.date.submitted2013-07-05pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-75909-129243pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188618
dc.languagepolpl
dc.subject.enPhillips, Ziemięcka, woman, education, emancipationpl
dc.subject.plZiemięcka, Phillips, kobieta, edukacja, emancypacjapl
dc.titleEleonora Ziemięcka - przedstawicielka nowego nurtu w kształceniu kobiety w XIX wieku.pl
dc.title.alternativeEleonora Ziemięcka - representative of new stream in woman’s education in 19th centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present work of Bachelor of Literature “Eleonora Ziemięcka – representative of new stream in woman’s education in 19th century” has been devoted to approximation of a woman Eleonora Ziemięcka. She was the first woman philosopher in Poland searching for new shape for national philosophy but also she was writer and publisher dealing with committed literature. She characterized with unique alertness about political and philosophic point of view. She managed to react of this modifications and criticized wrong theories and gave up her false conclusions.The purpose of the first and second chapter was revealed Ziemięcka’s varied literary biography and analysis her comprehensive work “Myśli o wychowaniu kobiet”. In that work she portrayed an innovative system of female education in 19th century. What is more, she included in that composition the most important remarks connected with woman’s condition in society.The next chapters concerned on contemporary interpretation “Myśli o wychowaniu kobiet” which was published in book written by Ursula Phillips ”Narcyza Żmichowska. Religia i feminizm”. The researcher – Ursula Phillips – made superficial analysis of Ziemięcka’s female system of education and presented a prejudiced judgment about Ziemięcka’s literary achievement and her merit in the emancipation of women. Phillips portrayed Ziemięcka as a orthodox catholic who defended access to knowledge other women and propagated education woman according to church dogmas. The purpose of this part of work was released Ziemięcka from stereotyped perception her minds and views of thought in categories severe and restricted education of polish women and revealed her innovative ideas and courage in standing against streams and opinions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka „Eleonora Ziemięcka – przedstawicielka nowego nurtu w kształceniu kobiety w XIX wieku” została poświęcona przybliżeniu postaci Eleonory Ziemięckiej. Była ona pierwszą polską filozofką, która poszukiwała nowego kształtu dla narodowej filozofii, a także pisarką i publicystką, uprawiającą literaturę zaangażowaną. Ziemięcka uważnie obserwowała zmiany zachodzące w Europie i potrafiła szybko na nie reagować oraz porzucić błędne rozumowanie i krytykować teorię, których była wcześniej zagorzałą propagatorką. Celem pierwszego i drugiego rozdziału pracy było ukazanie jej różnorodnej biografii, zarówno pod względem literackim, jak i poglądowym, a także analiza jej dzieła "Myśli o wychowaniu kobiet", w którym przedstawiła nowatorski program edukacji kobiet w XIX wieku, a także zawarła istotne spostrzeżenia dotyczące kondycji społecznej ówczesnej kobiety.Kolejne rozdziały dotyczą polemiki ze współczesną interpretacją "Myśli o wychowaniu kobiet", która pojawiła się w książce Ursuli Phillips Narcyza Żmichowska. Religia i feminizm". Badaczka dokonała w tej publikacji powierzchownej analizy systemu edukacji kobiet zaproponowanego przez Ziemięcką i przedstawiła krzywdzącą ocenę dorobku pisarki, umniejszając jej zasługi w kwestii emancypacji kobiet. Phillips sportretowała Ziemięcką jako ortodoksyjną katoliczkę, która broniła innym kobietom dostępu do wiedzy i propagowała wychowywanie kobiet zgodnie z dogmatyczną nauką kościoła. Celem tej części pracy było uwolnienie Ziemięckiej od stereotypowego postrzegania jej myśli w kategoriach surowego, przygnębiającego i tłumiącego głos kobiety wychowania oraz ukazanie nowatorstwa jej pomysłów i odwagi w przeciwstawianiu się społecznym nurtom i opiniom.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.contributor.authorpl
Gorczycka, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Iwona - 132596
dc.contributor.reviewerpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:13:29Z
dc.date.available
2020-07-24T17:13:29Z
dc.date.submittedpl
2013-07-05
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-75909-129243
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188618
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Phillips, Ziemięcka, woman, education, emancipation
dc.subject.plpl
Ziemięcka, Phillips, kobieta, edukacja, emancypacja
dc.titlepl
Eleonora Ziemięcka - przedstawicielka nowego nurtu w kształceniu kobiety w XIX wieku.
dc.title.alternativepl
Eleonora Ziemięcka - representative of new stream in woman’s education in 19th century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Lodz
8
Poznan
8
Warsaw
8
Krakow
7
Wroclaw
7
Bialystok
5
Busko-Zdrój
4
Lubawa
4
Oborniki
3
Badalona
2

No access

No Thumbnail Available