Zmiana subiektywnej oceny stanu zdrowia u dorosłych mieszkańców Krakowa po 4 latach obserwacji

master
dc.abstract.enIntroduction: Human health depends on many biological and psychosocial factors. The self-assessment of health is a widely used measure of health status with recognized predictive value of morbidity, premature mortality and the use of health care. Objective: The assessment of the change in health condition of the adult residents of Kraków aged 45-69 at baseline after four years of observation. Materials and methods: Random sample of 1349 participants in the HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) survey conducted in 2003-2005 and repeated 2006-2008. The odds ratio of poor / very poor health assessment in relation to demographic and social factors and selected lifestyle factors was estimated on the basis of the logistic regression in the cross-sectional study and in the prospective study taking into account the initial state of health. Results: Subjective health assessment improved in 17%, deteriorated in 24%, remained unchanged in 59% of examined persons (p <0.001), no difference between men and women was observed. Male sex (OR = 1.92, 95% CI: 1.23-3.02), 5-year increase in age (OR = 1.03, 95% CI: 1.0-1.06), health problems occurring at baseline (poor health assessment (OR = 3.72, 95% CI: 2.34-5.92), occurrence of chronic health problems (OR = 2.16, 95% CI: 1.28-3.16) ), low physical activity (OR = 2.03, 95% CI: 1.30-3.17)) and obesity (OR = 1.58, 95% CI: 1.02-2.43) were independent factors related to poor health assessment. Conclusions: At least moderate physical activity and lack of obesity are important protective factors against poor subjective health assessment of the adult population of Krakow.pl
dc.abstract.plWstęp: Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników biologicznych i psychospołecznych. Samoocena stanu zdrowia jest wszechstronnie używanym miernikiem stanu zdrowia o uznanej wartości predykcyjnej zachorowalności, przedwczesnej umieralności oraz korzystania z opieki zdrowotnej. Cel pracy: Ocena zmiany stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Krakowa w wieku 45-69 lat w badaniu wyjściowym po czterech latach obserwacji. Materiały i metody: Próba losowa 1349 uczestników badania HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) przeprowadzonego w latach 2003-2005 oraz powtórzonego między 2006-2008. Iloraz szans złej/bardzo złej oceny zdrowia w powiązaniu z czynnikami demograficzno-społecznymi oraz wybranymi czynnikami stylu życia oszacowano na podstawie regresji logistycznej w badaniu przekrojowym oraz w badaniu prospektywnym uwzględniającym wyjściowy stan zdrowia. Wyniki: Subiektywna ocena zdrowia uległa poprawie u 17%, pogorszeniu u 24%, pozostała bez zmian u 59% przebadanych osób (p<0,001), bez różnicy między mężczyznami i kobietami. Płeć męska (OR=1,92, 95%CI: 1,23-3,02), wzrost wieku o 5 lat (OR= 1,03, 95%CI:1,0-1,06), problemy zdrowotne występujące w badaniu przekrojowym (zła ocena zdrowia (OR=3,72, 95%CI:2,34-5,92), występowanie przewlekłych problemów zdrowotnych (OR=2,16, 95%CI:1,28-3,16)), niska aktywność fizyczna (OR=2,03, 95%CI: 1,30-3,17)) oraz otyłość (OR=1,58, 95%CI: 1,02-2,43) były niezależnymi czynnikami zwiększającymi szansę złej oceny zdrowia. Wnioski: Przynajmniej umiarkowana aktywność fizyczna oraz brak otyłości są istotnymi czynnikami protekcyjnymi przeciwko złej subiektywnej ocenie zdrowia populacji dorosłych mieszkańców Krakowa.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzafraniec, Krystyna - 133553 pl
dc.contributor.authorBałazy, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzafraniec, Krystyna - 133553 pl
dc.contributor.reviewerPająk, Andrzej - 133069 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:21:00Z
dc.date.available2020-07-27T17:21:00Z
dc.date.submitted2018-09-26pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-124733-149658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229003
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-rated health, lifestyle, HAPIEE, health of Krakow residentspl
dc.subject.plsubiektywna ocena stanu zdrowia, styl życia, HAPIEE, zdrowie mieszkańców Krakowapl
dc.titleZmiana subiektywnej oceny stanu zdrowia u dorosłych mieszkańców Krakowa po 4 latach obserwacjipl
dc.title.alternativeChange in the subjective assessment of health condition in adults of Krakow residents after 4 years of observationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Human health depends on many biological and psychosocial factors. The self-assessment of health is a widely used measure of health status with recognized predictive value of morbidity, premature mortality and the use of health care. Objective: The assessment of the change in health condition of the adult residents of Kraków aged 45-69 at baseline after four years of observation. Materials and methods: Random sample of 1349 participants in the HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) survey conducted in 2003-2005 and repeated 2006-2008. The odds ratio of poor / very poor health assessment in relation to demographic and social factors and selected lifestyle factors was estimated on the basis of the logistic regression in the cross-sectional study and in the prospective study taking into account the initial state of health. Results: Subjective health assessment improved in 17%, deteriorated in 24%, remained unchanged in 59% of examined persons (p <0.001), no difference between men and women was observed. Male sex (OR = 1.92, 95% CI: 1.23-3.02), 5-year increase in age (OR = 1.03, 95% CI: 1.0-1.06), health problems occurring at baseline (poor health assessment (OR = 3.72, 95% CI: 2.34-5.92), occurrence of chronic health problems (OR = 2.16, 95% CI: 1.28-3.16) ), low physical activity (OR = 2.03, 95% CI: 1.30-3.17)) and obesity (OR = 1.58, 95% CI: 1.02-2.43) were independent factors related to poor health assessment. Conclusions: At least moderate physical activity and lack of obesity are important protective factors against poor subjective health assessment of the adult population of Krakow.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników biologicznych i psychospołecznych. Samoocena stanu zdrowia jest wszechstronnie używanym miernikiem stanu zdrowia o uznanej wartości predykcyjnej zachorowalności, przedwczesnej umieralności oraz korzystania z opieki zdrowotnej. Cel pracy: Ocena zmiany stanu zdrowia dorosłych mieszkańców Krakowa w wieku 45-69 lat w badaniu wyjściowym po czterech latach obserwacji. Materiały i metody: Próba losowa 1349 uczestników badania HAPPIE (Health, Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe) przeprowadzonego w latach 2003-2005 oraz powtórzonego między 2006-2008. Iloraz szans złej/bardzo złej oceny zdrowia w powiązaniu z czynnikami demograficzno-społecznymi oraz wybranymi czynnikami stylu życia oszacowano na podstawie regresji logistycznej w badaniu przekrojowym oraz w badaniu prospektywnym uwzględniającym wyjściowy stan zdrowia. Wyniki: Subiektywna ocena zdrowia uległa poprawie u 17%, pogorszeniu u 24%, pozostała bez zmian u 59% przebadanych osób (p<0,001), bez różnicy między mężczyznami i kobietami. Płeć męska (OR=1,92, 95%CI: 1,23-3,02), wzrost wieku o 5 lat (OR= 1,03, 95%CI:1,0-1,06), problemy zdrowotne występujące w badaniu przekrojowym (zła ocena zdrowia (OR=3,72, 95%CI:2,34-5,92), występowanie przewlekłych problemów zdrowotnych (OR=2,16, 95%CI:1,28-3,16)), niska aktywność fizyczna (OR=2,03, 95%CI: 1,30-3,17)) oraz otyłość (OR=1,58, 95%CI: 1,02-2,43) były niezależnymi czynnikami zwiększającymi szansę złej oceny zdrowia. Wnioski: Przynajmniej umiarkowana aktywność fizyczna oraz brak otyłości są istotnymi czynnikami protekcyjnymi przeciwko złej subiektywnej ocenie zdrowia populacji dorosłych mieszkańców Krakowa.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szafraniec, Krystyna - 133553
dc.contributor.authorpl
Bałazy, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szafraniec, Krystyna - 133553
dc.contributor.reviewerpl
Pająk, Andrzej - 133069
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:21:00Z
dc.date.available
2020-07-27T17:21:00Z
dc.date.submittedpl
2018-09-26
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-124733-149658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229003
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-rated health, lifestyle, HAPIEE, health of Krakow residents
dc.subject.plpl
subiektywna ocena stanu zdrowia, styl życia, HAPIEE, zdrowie mieszkańców Krakowa
dc.titlepl
Zmiana subiektywnej oceny stanu zdrowia u dorosłych mieszkańców Krakowa po 4 latach obserwacji
dc.title.alternativepl
Change in the subjective assessment of health condition in adults of Krakow residents after 4 years of observation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Oświęcim
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Gorzów Wielkopolski
1
Koszyce Wielkie
1
Pionki
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available