Programy profilaktyczne w dziedzinie onkologii na terenie miasta Krakowa

master
dc.abstract.enIntroduction: Canser is one of the major healthy problem in Poland. The healthprevention causes prevention tumour. Healthy preventive includes preventive first, secondand third degree.Aim: Aim to assess knowledge of cancer prevention examination among residents of thecity of Krakow.Method: The research involved 100 residents of the city of Crakow The questionnairewas constructed individualy.Conclusions: Research in the field of preventive oncology at Crakow are available forresidents. Women have greater knowledge about them than men, as well as middle-agedand older. Persons which drinking alcohol participate more rarely in preventiveexamination. There is no relationship between the occurrence of cancer in the family, andparticipation in cancer prevention studies.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroba nowotworowa jest jednym z głównych problemów zdrowotnych Polski.Zapobieganie jej powstaniu lub ponownemu wystąpieniu polega na stosowaniuprofilaktyki. Profilaktyka zdrowotna dzieli się na profilaktykę pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową. Profilaktyka drugorzędowa obejmuje badania przesiewowe.Cel: Celem pracy była ocena znajomości onkologicznych badań profilaktycznych wśródmieszkańców miasta Krakowa.Metoda: Badaniu poddano 100 mieszkańców miasta Krakowa. Zastosowanym narzędziembadawczym był własnoręcznie skonstruowany kwestionariusz ankiety.Wnioski: Badania profilaktyczne w dziedzinie onkologii w Krakowie są dostępne dlamieszkańców. Kobiety posiadają większa wiedzę na ich temat niż mężczyźni, tak samo jakosoby w średnim wieku i starsze. Osoby spożywające alkohol rzadziej uczestnicząw badaniach. Brak jest zależności między wystąpieniem w rodzinie chorobynowotworowej, a uczestnictwem w profilaktycznych badaniach onkologicznych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorRokosz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:43:25Z
dc.date.available2020-07-14T20:43:25Z
dc.date.submitted2011-07-05pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-56322-63335pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170754
dc.languagepolpl
dc.subject.enpreventive examination, tumourpl
dc.subject.plbadania profilaktyczne, nowotwórpl
dc.titleProgramy profilaktyczne w dziedzinie onkologii na terenie miasta Krakowapl
dc.title.alternativePrevention programs in the field of oncology in the city of Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Canser is one of the major healthy problem in Poland. The healthprevention causes prevention tumour. Healthy preventive includes preventive first, secondand third degree.Aim: Aim to assess knowledge of cancer prevention examination among residents of thecity of Krakow.Method: The research involved 100 residents of the city of Crakow The questionnairewas constructed individualy.Conclusions: Research in the field of preventive oncology at Crakow are available forresidents. Women have greater knowledge about them than men, as well as middle-agedand older. Persons which drinking alcohol participate more rarely in preventiveexamination. There is no relationship between the occurrence of cancer in the family, andparticipation in cancer prevention studies.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroba nowotworowa jest jednym z głównych problemów zdrowotnych Polski.Zapobieganie jej powstaniu lub ponownemu wystąpieniu polega na stosowaniuprofilaktyki. Profilaktyka zdrowotna dzieli się na profilaktykę pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową. Profilaktyka drugorzędowa obejmuje badania przesiewowe.Cel: Celem pracy była ocena znajomości onkologicznych badań profilaktycznych wśródmieszkańców miasta Krakowa.Metoda: Badaniu poddano 100 mieszkańców miasta Krakowa. Zastosowanym narzędziembadawczym był własnoręcznie skonstruowany kwestionariusz ankiety.Wnioski: Badania profilaktyczne w dziedzinie onkologii w Krakowie są dostępne dlamieszkańców. Kobiety posiadają większa wiedzę na ich temat niż mężczyźni, tak samo jakosoby w średnim wieku i starsze. Osoby spożywające alkohol rzadziej uczestnicząw badaniach. Brak jest zależności między wystąpieniem w rodzinie chorobynowotworowej, a uczestnictwem w profilaktycznych badaniach onkologicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Rokosz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:43:25Z
dc.date.available
2020-07-14T20:43:25Z
dc.date.submittedpl
2011-07-05
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56322-63335
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170754
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
preventive examination, tumour
dc.subject.plpl
badania profilaktyczne, nowotwór
dc.titlepl
Programy profilaktyczne w dziedzinie onkologii na terenie miasta Krakowa
dc.title.alternativepl
Prevention programs in the field of oncology in the city of Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Clonee
3
Poznan
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Luleå
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available