Zależność stężenia pyłów zawieszonych PM 10 od kierunku i prędkości wiatru w Krakowie.

master
dc.abstract.enThis study investigates the relation between concentration of suspended dust PM10 and wind speed and direction in Krakow. Data on PM10 came from stations in Kurdwanów, and wind data were obtained from the meteorological station Botanical Garden. The study focused on the period from December 2010 to February 2012. 821 were analysed. The results allowed to see how big the problem of dust pollution in Krakow is. They also showed the relationship between the concentration of pollutants, and the wind speed. In the days that are characterized by low-speed or the occurrence of calm atmosphere, PM10 concentrations were significantly higher than in the days when the wind speed was greater. Studies have also shown a significant increase in the concentration of pollutants in the autumn and winter, during the heating season. The most common direction of the elevated levels of PM10 pollution was a western direction, eastern directions were also often recorded. This work demonstrates the disadvantage, and the wind conditions in Krakow, which contribute to a bad air situation. It also emphasizes how important it is to continue to monitor pollutants and sources of pollution, and taking into account the conditions of ventilation when locating new sources of emissions in Krakow.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy badano zależność stężenia pyłów zawieszonych PM10 od prędkości i kierunku wiatru w Krakowie. Dane dotyczące pyłów PM10 pochodziły ze stacji w Kurdwanowie, natomiast dane dotyczące wiatru uzyskane były ze stacji meteorologicznej "Ogród Botaniczny". Badania dotyczyły okresu od grudnia 2010 do lutego 2012. Analizie poddano 821 dni.Wyniki pozwoliły zaobserwować jak wielkim problemem są zanieczyszczenia pyłowe w Krakowie. Wykazano także zależność pomiędzy stężeniem zanieczyszczenia, a prędkością wiatru. W dni, które charakteryzujące się niewielkimi prędkościami lub występowaniem cisz atmosfery, stężenia PM10 były znacznie wyższe niż w dniach, w których wartość prędkości wiatru była większa. Badania ukazały, znaczny wzrost stężenia zanieczyszczeń w okresie jesienno-zimowym, czyli tzw. sezonie grzewczym. Najczęściej występującymi kierunkiem przy podwyższonym poziomie zanieczyszczenia PM10 był kierunki zachodnie, bardzo często notowano również kierunki wschodnie. Powyższe praca ukazują niekorzystne położenie, a także warunki anemologiczne Krakowa, które przyczyniają się do złej sytuacji aerosanitarnej. Podkreśla, jak ważne, jest dalsze monitorowanie zanieczyszczeń i źródeł ich zanieczyszczenia, oraz branie pod uwagę warunków przewietrzania miasta podczas lokalizowania nowych źródeł emisji w Krakowie.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.contributor.advisorMatuszko, Dorota - 102530 pl
dc.contributor.authorKnapik, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMatuszko, Dorota - 102530 pl
dc.contributor.reviewerPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:29:48Z
dc.date.available2020-07-26T18:29:48Z
dc.date.submitted2015-10-22pl
dc.fieldofstudybiologia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-101404-97501pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208402
dc.languagepolpl
dc.subject.enConcentration, dust, speed, direction, windpl
dc.subject.plStężenie, pył, prędkość, kierunek, wiatrpl
dc.titleZależność stężenia pyłów zawieszonych PM 10 od kierunku i prędkości wiatru w Krakowie.pl
dc.title.alternativeThe relation between concentration of suspended dust PM10 and wind speed and direction in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study investigates the relation between concentration of suspended dust PM10 and wind speed and direction in Krakow. Data on PM10 came from stations in Kurdwanów, and wind data were obtained from the meteorological station Botanical Garden. The study focused on the period from December 2010 to February 2012. 821 were analysed. The results allowed to see how big the problem of dust pollution in Krakow is. They also showed the relationship between the concentration of pollutants, and the wind speed. In the days that are characterized by low-speed or the occurrence of calm atmosphere, PM10 concentrations were significantly higher than in the days when the wind speed was greater. Studies have also shown a significant increase in the concentration of pollutants in the autumn and winter, during the heating season. The most common direction of the elevated levels of PM10 pollution was a western direction, eastern directions were also often recorded. This work demonstrates the disadvantage, and the wind conditions in Krakow, which contribute to a bad air situation. It also emphasizes how important it is to continue to monitor pollutants and sources of pollution, and taking into account the conditions of ventilation when locating new sources of emissions in Krakow.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy badano zależność stężenia pyłów zawieszonych PM10 od prędkości i kierunku wiatru w Krakowie. Dane dotyczące pyłów PM10 pochodziły ze stacji w Kurdwanowie, natomiast dane dotyczące wiatru uzyskane były ze stacji meteorologicznej "Ogród Botaniczny". Badania dotyczyły okresu od grudnia 2010 do lutego 2012. Analizie poddano 821 dni.Wyniki pozwoliły zaobserwować jak wielkim problemem są zanieczyszczenia pyłowe w Krakowie. Wykazano także zależność pomiędzy stężeniem zanieczyszczenia, a prędkością wiatru. W dni, które charakteryzujące się niewielkimi prędkościami lub występowaniem cisz atmosfery, stężenia PM10 były znacznie wyższe niż w dniach, w których wartość prędkości wiatru była większa. Badania ukazały, znaczny wzrost stężenia zanieczyszczeń w okresie jesienno-zimowym, czyli tzw. sezonie grzewczym. Najczęściej występującymi kierunkiem przy podwyższonym poziomie zanieczyszczenia PM10 był kierunki zachodnie, bardzo często notowano również kierunki wschodnie. Powyższe praca ukazują niekorzystne położenie, a także warunki anemologiczne Krakowa, które przyczyniają się do złej sytuacji aerosanitarnej. Podkreśla, jak ważne, jest dalsze monitorowanie zanieczyszczeń i źródeł ich zanieczyszczenia, oraz branie pod uwagę warunków przewietrzania miasta podczas lokalizowania nowych źródeł emisji w Krakowie.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.contributor.advisorpl
Matuszko, Dorota - 102530
dc.contributor.authorpl
Knapik, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Matuszko, Dorota - 102530
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:29:48Z
dc.date.available
2020-07-26T18:29:48Z
dc.date.submittedpl
2015-10-22
dc.fieldofstudypl
biologia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-101404-97501
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208402
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Concentration, dust, speed, direction, wind
dc.subject.plpl
Stężenie, pył, prędkość, kierunek, wiatr
dc.titlepl
Zależność stężenia pyłów zawieszonych PM 10 od kierunku i prędkości wiatru w Krakowie.
dc.title.alternativepl
The relation between concentration of suspended dust PM10 and wind speed and direction in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Bayreuth
1
Chandler
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available