Dziecko z zespołem Aspergera w szkole

licenciate
dc.abstract.enWith purpose of the work Fri. "Child with the Asperger syndrome at the school" reading the specificity of this disorder is, how it is manifesting itself which has effects and causes. Moving functioning of the child closer with this disorder amongst the school environment was a main issue. The project is divided for four chapters. In the first chapter a specificity of the Asperger's syndrome was approximate, what causes, manifestations and basic reinforcements are. In the second chapter functioning of the child was described at school which has relations from other or what given manifestations affect his activity. The third chapter is a description of outstanding abilities these children have which, their passions and the commitment to deepening interests. The last chapter is devoted to the work with the child it has which possibilities of therapy what reinforcements rely on and where mighty to search for him.pl
dc.abstract.plCelem pracy pt. „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole” jest zapoznanie się ze specyfiką tego zaburzenia, jak ono się objawia, jakie ma skutki oraz przyczyny. Główną kwestią było przybliżenie funkcjonowania dziecka z tym zaburzeniem wśród środowiska szkolnego. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale przybliżona została specyfika zespołu Aspergera, jakie są przyczyny, objawy oraz podstawowe wsparcie. W drugim rozdziale opisane zostało funkcjonowanie dziecka w szkole, jakie ma relacje z innymi czy jak dane objawy wpływają na jego aktywność. Trzeci rozdział to opis wybitnych umiejętności jakie te dzieci posiadają, ich pasje i zaangażowanie w pogłębianie zainteresowań. Ostatni rozdział poświęcony jest pracy z dzieckiem, jakie ma ono możliwości terapii, na czym polega wsparcie oraz gdzie możne go szukać.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMyszkowska-Litwa, Marta - 130848 pl
dc.contributor.authorSurma, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerMyszkowska-Litwa, Marta - 130848 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:17:46Z
dc.date.available2020-07-26T11:17:46Z
dc.date.submitted2015-06-18pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-94281-149371pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201902
dc.languagepolpl
dc.subject.enAsperger syndrome, school, growth problems, therapypl
dc.subject.plzespół Aspergera, szkoła, zaburzenia w rozwoju, terapiapl
dc.titleDziecko z zespołem Aspergera w szkolepl
dc.title.alternativeChild with the Asperger syndrome at the schoolpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With purpose of the work Fri. "Child with the Asperger syndrome at the school" reading the specificity of this disorder is, how it is manifesting itself which has effects and causes. Moving functioning of the child closer with this disorder amongst the school environment was a main issue. The project is divided for four chapters. In the first chapter a specificity of the Asperger's syndrome was approximate, what causes, manifestations and basic reinforcements are. In the second chapter functioning of the child was described at school which has relations from other or what given manifestations affect his activity. The third chapter is a description of outstanding abilities these children have which, their passions and the commitment to deepening interests. The last chapter is devoted to the work with the child it has which possibilities of therapy what reinforcements rely on and where mighty to search for him.
dc.abstract.plpl
Celem pracy pt. „Dziecko z zespołem Aspergera w szkole” jest zapoznanie się ze specyfiką tego zaburzenia, jak ono się objawia, jakie ma skutki oraz przyczyny. Główną kwestią było przybliżenie funkcjonowania dziecka z tym zaburzeniem wśród środowiska szkolnego. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale przybliżona została specyfika zespołu Aspergera, jakie są przyczyny, objawy oraz podstawowe wsparcie. W drugim rozdziale opisane zostało funkcjonowanie dziecka w szkole, jakie ma relacje z innymi czy jak dane objawy wpływają na jego aktywność. Trzeci rozdział to opis wybitnych umiejętności jakie te dzieci posiadają, ich pasje i zaangażowanie w pogłębianie zainteresowań. Ostatni rozdział poświęcony jest pracy z dzieckiem, jakie ma ono możliwości terapii, na czym polega wsparcie oraz gdzie możne go szukać.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Myszkowska-Litwa, Marta - 130848
dc.contributor.authorpl
Surma, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Myszkowska-Litwa, Marta - 130848
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:17:46Z
dc.date.available
2020-07-26T11:17:46Z
dc.date.submittedpl
2015-06-18
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-94281-149371
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201902
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Asperger syndrome, school, growth problems, therapy
dc.subject.plpl
zespół Aspergera, szkoła, zaburzenia w rozwoju, terapia
dc.titlepl
Dziecko z zespołem Aspergera w szkole
dc.title.alternativepl
Child with the Asperger syndrome at the school
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
68
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
8
Wroclaw
7
Poznan
5
Orzesze
3
Częstochowa
2
Dublin
2
Katowice
2
Kielce
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available