ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDУTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A

master
dc.abstract.enThe work is devoted to loans provided by banks, as well as demonstrates various methods of assessing the solvency of the firm. In this work, a study was carried out and it is based on the selected methods and also the data of enterprise X. For analysis of the company's creditworthiness, the following methods of analysis were used: estimation by the 5C method, estimation by the method of ratings and indicator. Based on the research carried out by the 5C method, we can say that the firm is a leader in its field of industry and is constantly evolving. The results of all investigated indicators for X are evaluated positively. In assessing the research conducted using various methods, one can conclude that the company X has high creditworthiness and can easily apply for a loan.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest kredуtam udzielanуch przez banki, oraz przedstawia różne metod oceny zdolności kredуtowej firm. W pracy przeprowadzono badanie, na podstawie wybranych metod, danych przedsiębiorstwa Dębica S.A. W celu analizy zdolności kredytowej danej firmy były zastosowane takie metody analizy jak: ocena metodą 5C, ocena metodą punktową oraz wskaźnikową. Na podstawie przeprowadzonych badań metodą 5C, można powiedzić, że firma jest liderem w swojej branży i ciągle rozwija się. Wyniki wszystkich badanych wskaźników dla Dębica S.A. są oceniane pozytywnie. Przy ocenie przeprowadzonych badań za pomocą różnych metod, można dojść do wyniku, że przedsiębiorstwo Dębica S.A. posiada wysoką zdolność kredytową i może bez problemu ubiegać się o kredyt.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁach, Katarzynapl
dc.contributor.authorChervonopyska, Halynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁach, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:20:45Z
dc.date.available2020-07-27T20:20:45Z
dc.date.submitted2018-10-23pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-127931-236466pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231753
dc.languagepolpl
dc.subject.enassessment – credit – creditworthiness – enterprise – methodpl
dc.subject.plkredyt – metoda – ocena – przedsiębiorstwo – zdolność kredytowapl
dc.titleANALIZA ZDOLNOŚCI KREDУTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.Apl
dc.title.alternativeANALYSIS OF THE COMPANY'S CREDITWORTHINESS BASED ON THE EXAMPLE OF DĘBICA INC.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to loans provided by banks, as well as demonstrates various methods of assessing the solvency of the firm. In this work, a study was carried out and it is based on the selected methods and also the data of enterprise X. For analysis of the company's creditworthiness, the following methods of analysis were used: estimation by the 5C method, estimation by the method of ratings and indicator. Based on the research carried out by the 5C method, we can say that the firm is a leader in its field of industry and is constantly evolving. The results of all investigated indicators for X are evaluated positively. In assessing the research conducted using various methods, one can conclude that the company X has high creditworthiness and can easily apply for a loan.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest kredуtam udzielanуch przez banki, oraz przedstawia różne metod oceny zdolności kredуtowej firm. W pracy przeprowadzono badanie, na podstawie wybranych metod, danych przedsiębiorstwa Dębica S.A. W celu analizy zdolności kredytowej danej firmy były zastosowane takie metody analizy jak: ocena metodą 5C, ocena metodą punktową oraz wskaźnikową. Na podstawie przeprowadzonych badań metodą 5C, można powiedzić, że firma jest liderem w swojej branży i ciągle rozwija się. Wyniki wszystkich badanych wskaźników dla Dębica S.A. są oceniane pozytywnie. Przy ocenie przeprowadzonych badań za pomocą różnych metod, można dojść do wyniku, że przedsiębiorstwo Dębica S.A. posiada wysoką zdolność kredytową i może bez problemu ubiegać się o kredyt.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Chervonopyska, Halyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łach, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:20:45Z
dc.date.available
2020-07-27T20:20:45Z
dc.date.submittedpl
2018-10-23
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-127931-236466
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231753
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
assessment – credit – creditworthiness – enterprise – method
dc.subject.plpl
kredyt – metoda – ocena – przedsiębiorstwo – zdolność kredytowa
dc.titlepl
ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDУTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A
dc.title.alternativepl
ANALYSIS OF THE COMPANY'S CREDITWORTHINESS BASED ON THE EXAMPLE OF DĘBICA INC.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
6
Krakow
4
Poznan
4
Bassum
3
Bialystok
2
Bydgoszcz
2
Częstochowa
2
Gdansk
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available